KESTÄVÄ ARKI

Sillä, miten asumme, liikumme, syömme ja mitä ostamme, on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Tehdään kestävästä arjesta entistä helpompaa ja houkuttelevampaa.

AJANKOHTAISTA

Pinnalla nyt.

Mistä on kyse?

Edistämme muutosta kohti kestävämpää elämää innostamalla suomalaisia tekemään kestäviä valintoja arjessa ja auttamalla järjestöjä, kuntia ja yrityksiä löytämään oma tapansa vauhdittaa siirtymää kestäviin elämäntapoihin. Tavoitteenamme on hyvä elämä maapallon kantokyvyn Maapallon ekologinen kantokyky Kulutuksen, tuotannon, jätteiden ja muun ihmisen toiminnan luonnolle aiheuttaman rasituksen yläraja. Jos tämä raja ylittyy, on seurauksena ympäristötuhoja, jotka heijastuvat nopeasti myös omaan hyvinvointiimme ja elinkeinoihimme. Avaa termisivu Maapallon ekologinen kantokyky
rajoissa. Vuonna 2030 keskimääräisen hiilijalanjälkemme Hiilijalanjälki Ihmisen toiminnan aiheuttamat ilmastopäästöt. Voidaan määrittää yritykselle, organisaatiolle, toiminnalle tai tuotteelle. Huomioi hiilidioksidipäästöjen lisäksi myös muut merkittävät kasvihuonekaasupäästöt, kuten metaanin ja typpioksiduulin. Avaa termisivu Hiilijalanjälki
tulee olla vain neljänneksen nykyisestä, jotta pysyisimme 1.5 asteen lämpenemisen rajoissa.

68 prosenttia Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä voidaan jyvittää meille, tavallisille ihmisille. Ne syntyvät arjessamme: siitä, miten asumme, liikumme, syömme ja mitä ostamme – ja näillä arjen valinnoilla me voimme päästöjä myös pienentää. Jokainen meistä on osa ratkaisua.

Mitä olemme tehneet?

Olemme vuodesta 2017 innostaneet suomalaisia hyvään, kestävämpään elämään. Kyselytutkimuksilla olemme selvittäneet, kuinka kestävästi suomalaiset toimivat nyt ja millaisia tunteita ilmastonmuutos aiheuttaa. Lisäksi olemme koonneet tietoa arjen ympäristövaikutuksista helposti saataville.

Sitran Elämäntapatestiä on tehty jo yli miljoona kertaa, ja tuhannet suomalaiset ovat tehneet oman suunnitelmansa hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Näiden palvelujen avulla kuka tahansa voi innostaa myös omaa lähipiiriään tekemään kestävämpiä valintoja. Kestävämmän arjen ei pitäisi olla vaikeaa, vaan innostavaa ja mukavaa, omannäköistä hyvää elämää.

Olemme auttaneet pieniä ja isoja yrityksiä kehittämään kestävämpää kuluttajaliiketoimintaa ja tutustumaan kuluttajakäyttäytymisen uusiin tuuliin ja avittaneet heitä myös löytämään toisensa uudenlaisen yhteistyön virittämiseksi. Fiksu arki -hankkeissamme on kehitetty tuotteita ja palveluja, jotka vähentävät arjen ympäristövaikutuksia meillä ja maailmalla ja jotka vastaavat kuluttajien tarpeisiin.

Olemme työskennelleet kaikenkokoisten kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten kanssa kestävän arjen valtavirtaistumisen puolesta. Aktiiviset yhteisöt voivat tehdä teoista ja valinnoista uutta normaalia tuomalla niitä arkeensa ja aktivoida hauskoilla tempauksilla porukoitaan mukaan toimintaan, kuten teimme esimerkiksi Maapalloliigassa.

Missä mennään?

Me suomalaiset ymmärrämme jo paremmin elämäntapojemme merkityksen ja tämä näkyy tekemissämme valinnoissa. Ilmastobarometrin mukaan jo 41 prosenttia meistä tekee kestävämpiä valintoja hillitäkseen omilla teoillaan ilmastonmuutosta. Kansainvälisesti tarkasteltuna asia ei ole vielä näin hienosti, ja työstämme on kiinnostuttu monissa maissa.

Tällä hetkellä skaalaamme Suomessa kehitettyjä ja todennettuja toimintatapoja ja työkaluja kansainväliseen käyttöön. Ensimmäiset pilottimaat ovat jo aloittaneet työnsä ja rakennamme yhdessä oppivaa yhteisö, joka edistää kestävää arkea. Vedämme EU:n vihreän kehityksen ohjelmaan kuuluvaa PSLifestyle-hanketta, jossa kehitetään eurooppalaisille kansalaisille innostavaa työkalua kestävän elämän rakentamiseen. Syksyllä 2021 alkaneessa hankkeessa toteutetaan paikallisesti räätälöitävissä oleva verkkopalvelu kahdeksaan maahan. Verkkopalvelun avulla ihmiset voivat löytää oman tapansa elää hyvää elämää 1,5 asteen lämpenemisen rajoissa ja laatia suunnitelman tämän toteuttamiseksi.

Viimeisimmät kuulumiset löydät Ajankohtaista-osiosta.

Kuka on mukana?

Haluamme innostaa mukaan kansalaiset ympäri maailman yhdessä järjestöjen, kansalaisliikkeiden, yritysten, julkisten organisaatioiden ja yksittäisten visionäärien kanssa. Yhdessä onnistumme parhaiten.

HANKKEET

Työn alla.

TAPAHTUMAT

Asiaa livenä!

JULKAISUT

Lue lisää.

OTA YHTEYTTÄ

Haluatko olla mukana? Ota yhteyttä!

Mistä on kyse?