Haastamme sinut kehittämään ratkaisun, joka innostaa ja aktivoi ihmisiä arjessaan
ympäristöystävällisiin tekoihin.

HAE MUKAAN

MISTÄ ON KYSE?

Maapalloliiga on kehitysohjelma järjestöille ja yhdistyksille. Siinä etsitään ja kehitetään uusia tapoja, jotka innostavat meitä suomalaisia tekemään arjessamme ympäristöystävällisiä tekoja ja valintoja. Maapalloliigan ideana on yhdistää järjestöjen voima ja kestävän arjen teot. Tähtäimessä on erinomaisia konsepteja, tapahtumia, kampanjoita ja palveluita, jotka auttavat elämään kestävää arkea.

Yhdistys voi kehittää oman uuden tavan joukkojen innostamiseen ja hakea ideallaan kehitysohjelmaan mukaan. Kehitysohjelmassa ideasta luodaan kokeiltava konsepti, jota testataan kohderyhmän kanssa. Konseptilla voidaan innostaa kestävän arjen tekoihin ja valintoihin tai konseptia hyödyntämällä voidaan pienentää hiilijalanjälkeä tai säästää luonnonvaroja ihmisten arjessa.

Kehitysohjelma

Sitra valitsee maapalloliigaan 10 järjestöä, yhdistystä tai seuraa, jotka kokoavat 3-6 hengen joukkueen ideansa taakse. Maapalloliiga tukee ideoiden kehittämistä konkreettisiksi ja toteuttamiskelpoisiksi ratkaisuiksi. Ideat laitetaan tosielämän testiin jo kehitysohjelman aikana.

Ohjelmaan valitut joukkueet saavat 10 000 euron kokeilurahan ja ideansa pisimmälle vienyt saa 20 000 euroa ohjelman päätteeksi. Maapalloliigan aikana voit odottaa oppivasi alansa asiantuntijoilta palvelumuotoilua, konseptointia, vaikuttavuutta, markkinointia ja viestintää sekä ekologisuuden perusteita.

HAASTE

Haastamme järjestösi, yhdistyksesi tai seurasi kehittämään ratkaisun, joka innostaa ja aktivoi ihmisiä ympäristöystävällisiin tekoihin arjessaan.

Ratkaisu voi olla mitä vain taivaan ja maan väliltä, esimerkiksi

 • palvelu tai sovellus, joka yhdistettynä järjestön ydintekemiseen kannustaa kestävän arjen tekoihin
 • konseptoitu toimintamalli tai tekemisen tapa
 • oivaltava kampanja, viestintäkonsepti tai tempaus

Mutta emme etsi esimerkiksi yhdistyksen oman toiminnan viilaamista, kuten kahvimaitojen vaihtamista kauramaitoihin tai omaa porraskävelykampanjaa.

Oli se minkälainen tahansa, ratkaisun tulee olla kekseliäs konsepti, joka

 • pienentää tai innostaa pienentämään yksilön hiilijalanjälkeä
 • on innovatiivinen, eli tuo jotain uutta niihin tapoihin verrattuna, joilla nyt koitetaan kannustaa ilmastomyönteisiin tekoihin
 • on toistettavissa, eli joku muu voi ottaa tai muuntaa ratkaisun käyttöönsä
 • vaikuttaa mahdollisimman moneen ihmiseen.

AIKATAULU

Kiinnostuitteko? Täyttäkää siis hakulomake!

MITEN HAET?

Hakuaika

Hakuaika on 3.5.–3.8.2018.

Hakemusten perusteella valitaan 30 joukkuetta, jotka pääsevät 18.8. työpajaan. Haun early bird –aika on 3.5.–10.6.2018, jolloin jätetyistä hakemuksista valitaan enintään 20 joukkuetta työpajoihin. Loput joukkueet valitaan hakuajan päätyttyä koko hakuaikana jätetyistä hakemuksista.

Ilmoitamme kaikki työpajaan päässeet 30 joukkuetta 8.8.2018. Siitä on vain kymmenen päivää itse työpajaan, joten merkitsethän ajan jo hakuvaiheessa varmuuden vuoksi kalenteriisi!

Kuka voi hakea?

Sitra etsii Maapalloliigaan järjestöjä, yhdistyksiä ja seuroja, jotka kokoavat 3–6 hengen joukkueen ideansa taakse. Hakijana tulee olla rekisteröity yhdistys, mutta joukkueen jäsenten ei välttämättä tarvitse olla järjestön jäseniä tai työntekijöitä.

Maapalloliigaan on avoin haku. Mikä tahansa rekisteröitynyt yhdistys voi koota joukkueen ja hakea mukaan.

Hakemukseen tarvitaan

Hakuvaiheessa joukkueella pitää olla

 1. 3–6 jäsentä
 2. rekisteröity yhdistys, joka toimii hakijana
 3. konkreettinen ja ymmärrettävä ongelma tai tarve
 4. idea siitä, miten ongelman voisi ratkaista.

Hakulomakkeessa kysymme joukkueen tietojen lisäksi seuraavia asioita:

 • Ratkaisuidean nimi
 • Kuvaus ongelmasta tai arjen tarpeesta, johon ideanne liittyy
 • Ratkaisun kohderyhmä
 • Ratkaisuideanne selkeästi ja ymmärrettävästi
 • Voitte myös lisätä kuvan tai videon (max. 2 min), joka havainnollistaa ideaanne ja ymmärrystänne kohderyhmästä sekä tuo esille joukkueen motivaatiota.

Mitä arvostamme?

Joukkue osoittaa, että tuntee arjen ongelman tai tarpeen, jota on ratkaisemassa. Kyse voi olla myös mahdollisuudesta, jonka joukkue on tunnistanut. Arvostamme tarkasti rajattua ja selkeästi esitettyä ongelmaa tai mahdollisuutta. Tässä vaiheessa on jopa tärkeämpi ymmärtää tarvetta, kuin tietää tarkalleen, mikä on paras ratkaisu.

Joukkue osoittaa, että alustava ratkaisuidea tuo jotain uutta niihin tapoihin, joilla ihmisiä nyt yritetään kannustaa ilmastomyönteisiin tekoihin. Arvostamme oivaltavaa ja kekseliäistä otetta.

Joukkue osoittaa, että tuntee ideansa kohderyhmän ja että on motivoitunut kehittämään heille sopivan ratkaisun.

Työpajapäivään valitut

Työpajapäivän aikana tiimit kirkastavat omia konseptejaan ja tekevät niiden pohjalta kevyen toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma tarvitaan, sillä niiden perusteella Sitra valitsee 10 joukkuetta Maapalloliigaan.

Meille on tärkeää, että Maapalloliigaan voi osallistua joukkueita kaikkialta Suomesta. Siksi Sitra maksaa työpajaan osallistumisesta aiheutuvat kohtuulliset osallistumiskustannukset.

Näin helposti haet

Täyttäkää joukkueenne hakulomake.

Huomaattehan, että olemme varanneet nopeille hakijoille suuremman kiintiön. Eli 3.5.–10.6.2018 jätetyistä hakemuksista enintään 20 lupaavaa tiimiä ja ideaa valitaan työpajaan. Lopuista koko hakuaikana (3.5.–3.8.2018) jätetyistä hakemuksista valitaan vielä kymmenen lupaavaa joukkuetta mukaan työpajaan.

Elokuun työpajasta kymmenen joukkuetta pääsee Maapalloliigaan. Valinnat tehdään joukkueiden tekemien toimintasuunnitelmien perusteella. Sitra arvioi toimintasuunnitelmia näillä kriteereillä:

Ratkaisun tulee olla kekseliäs konsepti, joka

 1. Pienentää tai innostaa pienentämään yksilön hiilijalanjälkeä
 2. On innovatiivinen, eli tuo jotain uutta niihin tapoihin verrattuna, joilla nyt koitetaan kannustaa ilmastomyönteisiin tekoihin
 3. On toistettavissa, eli joku muu voi ottaa tai muuntaa ratkaisun käyttöönsä
 4. Vaikuttaa mahdollisimman moneen ihmiseen

Pääsy Maapalloliigaan on jo voitto itsessään; mentorit, ohjelman sisällöt ja rahallinen tuki auttavat tekemään ideoista totta.

Kilpailuohjelma-pdf:

EHDOT JA FAQ

OTA YHTEYTTÄ

Mistä on kyse?