Vi utmanar dig till att utveckla en lösning som inspirerar och aktiverar människor till att i sin vardag utföra miljövänliga handlingar.

VAD ÄR DET FRÅGA OM?

Maapalloliiga är ett utvecklingsprogram för organisationer och föreningar. Syftet med programmet är att söka och utveckla nya sätt att inspirera oss finländare till miljövänliga handlingar och val. Idén med Maapalloliiga är att förena organisationernas styrka och handlingar för en hållbar vardag. Siktet är inställt på utmärkta koncept, evenemang, kampanjer och tjänster som hjälper till att leva en hållbar vardag.

Föreningen kan utveckla ett eget nytt sätt att inspirera massor och söka till utvecklingsprogrammet med sin idé. Inom utvecklingsprogrammet skapar man ett försökskoncept av idén som testas med en målgrupp. Konceptet kan inspirera till hållbara handlingar och val i vardagen eller så kan man genom att utnyttja konceptet minska koldioxidavtrycket eller spara naturresurser i människornas vardag.

Utvecklingsprogram

Sitra utser till Maapalloliiga tio organisationer, föreningar eller samfund som samlar ett lag med 3–6 deltagare bakom idén. Maapalloliiga stödjer utvecklingen av idéerna till konkreta och genomförbara lösningar. Idéerna testas i det verkliga livet redan inom utvecklingsprogrammet.

De lag som väljs till utvecklingsprogrammet får en försökspenning på 10 000 euro, och det lag vars idé utvecklas allra mest får 20 000 euro vid programmets slut. Under Maapalloliiga kan du förvänta dig att du lär dig av experter inom ditt eget område om tjänstedesign, konceptutveckling, genomslag, marknadsföring och kommunikation samt ekologisk hållbarhet.

UTMANING

Utmaningen för 2018 var:

Vi utmanar din organisation, förening eller samfund att utveckla en lösning som inspirerar och aktiverar människor till miljövänliga handlingar i deras vardag.

Lösningen kan vara vad som helst mellan himmel och jord, till exempel

  • en tjänst eller en applikation som kopplat till organisationens kärnverksamhet uppmuntrar till handlingar för en hållbar vardag
  • en konceptualiserad handlingsmodell eller ett handlingssätt
  • en insiktsfull kampanj, ett kommunikationskoncept eller ett evenemang

Vi är inte ute efter verksamhet som innebär att man finslipar organisationens egen verksamhet, till exempel att byta ut kaffemjölken till havremjölk eller en egen kampanj för att man alltid ska ta trappan.

Hurdan verksamheten än är ska lösningen vara ett påhittigt koncept som

  • minskar eller inspirerar till att minska individens koldioxidavtryck
  • är innovativ, dvs. bidrar med något nytt jämfört med de sätt som nu används för att uppmuntra till klimatvänliga handlingar
  • kan upprepas, dvs. någon annan kan använda lösningen eller ändra den enligt behov
  • påverkar så många människor som möjligt.

HUR SÖKER DU?

Ansökningstid

Ansökningstiden var 3.5–3.8.2018.

VILLKOREN

KONTAKTA OSS

Vad handlar det om?