Maapalloliiga

Vi utmanar dig till att utveckla en lösning som inspirerar och aktiverar människor till att i sin vardag utföra miljövänliga handlingar.

nyheter

Sitras utvecklingsprogram Maapalloliiga har delat ut pris till de organisationer som presenterade de bästa lösningarna för att inspirera finländare till miljövänliga handlingar i vardagen

VAD ÄR DET FRÅGA OM?

Maapalloliiga var ett utvecklingsprogram för organisationer och föreningar. Syftet med programmet var att söka och utveckla nya sätt att inspirera oss finländare till miljövänliga handlingar och val. Idén med Maapalloliiga var att förena organisationernas styrka och handlingar för en hållbar vardag. Siktet var inställt på utmärkta koncept, evenemang, kampanjer och tjänster som hjälpte till att leva en hållbar vardag.

Föreningen kunde utveckla ett eget nytt sätt att inspirera massor och söka till utvecklingsprogrammet med sin idé. Inom utvecklingsprogrammet skapade man ett försökskoncept av idén som testades med en målgrupp. Konceptet kunde inspirera till hållbara handlingar och val i vardagen eller så kunde man genom att utnyttja konceptet minska koldioxidavtrycket eller spara naturresurser i människornas vardag.

Utvecklingsprogram

Sitra utsåg till Maapalloliiga tio organisationer, föreningar eller samfund som samlade ett lag med 3–6 deltagare bakom idén. Maapalloliiga stödde utvecklingen av idéerna till konkreta och genomförbara lösningar. Idéerna testades i det verkliga livet redan inom utvecklingsprogrammet.

De lag som valts till utvecklingsprogrammet fick en försökspenning på 10 000 euro, och det lag vars idé utvecklades allra mest fick 20 000 euro vid programmets slut. Under Maapalloliiga kunde du förvänta dig att du lärde dig av experter inom ditt eget område om tjänstedesign, konceptutveckling, genomslag, marknadsföring och kommunikation samt ekologisk hållbarhet.

nyheter

Finalisterna till Maapalloliiga har utsetts: Följande idéer från organisationer inspirerar finländarna till miljögärningar i vardagen

nyheter

Sitras utvecklingsprogram utmanar organisationer: Siktet är inställt på nya sätt att inspirera människor till miljövänliga handlingar

UTMANING

Utmaningen för 2018 var:

Vi utmanar din organisation, förening eller samfund att utveckla en lösning som inspirerar och aktiverar människor till miljövänliga handlingar i deras vardag.

Lösningen kan vara vad som helst mellan himmel och jord, till exempel

Vi är inte ute efter verksamhet som innebär att man finslipar organisationens egen verksamhet, till exempel att byta ut kaffemjölken till havremjölk eller en egen kampanj för att man alltid ska ta trappan.

Hurdan verksamheten än är ska lösningen vara ett påhittigt koncept som

HUR SÖKER DU?

Ansökningstid

Ansökningstiden var 3.5–3.8.2018.

VILLKOREN

artiklar

Villkoren för Maapalloliiga

KONTAKTA OSS

personer
Sari Laine
Ledande Expert, Natur och vardag
personer
Riina Pulkkinen
personer
Lari Rajantie
personer
Salla Nurminen
Expert, Hållbar vardag
personer
Sanna Autere
personer
Kalle Nieminen
Direktör, Framsyn och utbildning
personer
Saara Rimon
Ledande Expert, Natur och vardag & PSLifestyle
personer
Lotta Toivonen
Expert, Natur och vardag

Vad handlar det om?