Roterar världen kring din navel?

Men det gör den ju. Eftersom dina val – hur du bor, vad du äter och hur du motionerar – har en direkt inverkan på miljön. Du och hela världen kan ha nytta av smarta gärningar och levnadssätt. Det finns hundra att välja bland.

#100smartagärningar

VÅGAR DU GÖRA ETT LIVSSTILSTEST?

Mer än 1 000 000 vet vad som händer.

100 SMARTA VARDAGSGÄRNINGAR

Här har du att välja bland.

{{predefined_filters.main.label}}
{{predefined_filters.secondary.label}}
Läser in Redo

AKTUELLT

VAD HANDLAR DET OM?

Nästan 70 procent av Finlands alla växthusgasutsläpp beror på oss och vår livsstil. De uppstår i hur vi bor, rör på oss, äter och shoppar. Med våra gärningar och val i vardagen kan vi även minska på utsläppen. Den här webbplatsen erbjuder 100 sätt för ett bra liv inom ramarna för jordens bärkraft. Med gärningarna kan du förbättra inte bara din livskvalitet utan även minska på vardagens miljökonsekvenser.

Vi har räknat ut varje gärnings miljökonsekvenser. Vi räknade även ut vilken inverkan gärningen skulle ha om en miljon finländare skulle göra likadant – tillsammans är vi starka. Företaget D-mat Oy som har specialiserat sig på att kalkylera koldioxidavtryck har räknat ut och bestämt koldioxid- och materialavtrycket för alla gärningarna. Demos Helsinki skapade listan med hundra gärningar utifrån Sitras förslag.

Finland har förbundit sig vid FN:s mål för hållbar utveckling vars mål är att göra världen till en bättre plats för oss alla. För att förverkliga målen har utmaningen med samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling skapats. Sitra har förbundit sig vid att bygga upp ett resursklokt och kolneutralt samhälle. Livsstilstest och 100 smarta vardagsgärningar är ett konkret exempel på åtgärder som gynnar en ansvarsfull konsumtion och stöder livsstilar som respekterar jordens bärkraft.

Bilderna, texten och det tekniska genomförandet, dvs. koden i Livsstilstestet och bilderna och texterna i 100 Gärningar tillhandahålls på det sätt som nämns i Användningsvillkoren för att möjliggöra en bredare användning för dem som är intresserade av dessa.

KONTAKTA OSS

Vad handlar det om?