EN HÅLLBAR VARDAG

Hur vi bor och rör oss, det vi äter och köper har stora konsekvenser för miljön. Vi gör det enklare och mer lockande med en hållbar vardag.

AKTUELLT

VAD HANDLAR DET OM?

Sitras nyckelområde Den resurskloka medborgaren främjar en förändring mot ett mer hållbart liv på två sätt: Genom att inspirera finländarna att göra hållbara val i vardagen och genom att hjälpa företag att utveckla konkurrenskraftiga produkter och tjänster. Vår mission är ett bra liv inom gränserna för jordens bärkraft.

68 procent av Finlands växthusgasutsläpp kan härledas till oss vanliga människor. De uppkommer i den vanliga vardagen: hur vi bor och rör oss, det vi äter och köper – och med vanliga vardagsval kan vi också minska på utsläppen.

Hållbar konsumtion håller på att bli den nya normen. Det innebär att miljöperspektivet också är ett businessperspektiv.

Vad gör vi?

Vi inspirerar medborgare till ett bra, mer hållbart liv genom olika försök. Vi tar reda på hur finländarna lever nu och hur villiga de är att förändras. Dessutom sammanställer vi information om vardagens inverkan på miljön så att den är lätt att hitta och använda, och med hjälp av den kan man inspirera sin egen omgivning. Det ska aldrig vara svårt med en mer hållbar vardag, utan inspirerande och trevligt. Det ska vara ett bra liv som ser ut som man själv vill.

Vi hjälper små och stora företag att utveckla hållbar konsumtionsbusiness och hjälper dem också att hitta varandra för att ge upphov till ett nytt slags samarbete. Dessutom ordnar vi evenemang för företag där vi fördjupar oss i affärsmodeller och de nya vindar som blåser i världen när det gäller konsumentbeteende.  Målet är att utveckla produkter och tjänster som minskar vardagens miljöpåverkan – och motsvarar konsumenternas behov.

Vem är med?

Vårt mål är att inspirera medborgare runt om i Finland. I praktiken samarbetar vi med organisationer, medborgarrörelser, företag, offentliga organisationer och enskilda visionärer. Om du vill delta, kontakta Markus Terho som ansvarar för nyckelområdet. Vi lyckas bäst tillsammans.

KONTAKTA OSS

Vad handlar det om?