EN HÅLLBAR VARDAG

Hur vi bor och rör oss, det vi äter och köper har stora konsekvenser för miljön. Vi gör det enklare och mer lockande med en hållbar vardag.

AKTUELLT

Vad handlar det om?

Vi arbetar för ett mer hållbart liv genom att inspirera finländare att göra hållbara val i vardagen och genom att hjälpa organisationer, kommuner och företag att hitta egna sätt att ge fart till övergången till hållbara levnadsvanor. Vårt mål är ett gott liv inom ramarna för jordklotets bärkraft Jordens ekologiska bärkraft Den övre gränsen för den belastning konsumtion, produktion, avfall och annan mänsklig aktivitet orsakar på naturen. Om denna gräns överskrids leder det till miljöförstöring som snabbt också återspeglas på vårt välbefinnande och våra näringar. Öppna termsidan Jordens ekologiska bärkraft . År 2030 borde vårt koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Klimatutsläpp orsakade av människans aktivitet. Kan fastställas för ett företag, en organisation, en verksamhet eller en produkt. Förutom koldioxidutsläpp beaktar det andra betydande växthusgasutsläpp, som av metan och kväveoxidul. Öppna termsidan Koldioxidavtryck vara bara en fjärdedel för att hålla uppvärmningen inom 1,5 grader.

Totalt 68 procent av alla växthusgasutsläpp i Finland orsakas av oss vanliga människor. Utsläppen uppkommer i vår vardag — genom hur vi bor, transporterar, äter och köper. Genom dessa val i vardagen kan vi därför också minska utsläppen. Var och en av oss är en del av lösningen.

Vad gör vi?

Sedan 2017 har vi inspirerat finländare till ett gott och mer hållbart liv. Vi har gjort enkäter för att ta reda på hur hållbart finländarna redan handlar och vilka känslor klimatförändringen väcker. Vi har också samlat information om vardagens miljökonsekvenser och gjort dem lättillgängliga.

Sitras livsstilstest har gjorts mer än en miljon gånger, och flera tusen finländare har gjort upp en egen plan för att minska sitt koldioxidavtryck. Med hjälp av dessa tjänster kan vem som helst uppmuntra sin egen närkrets att göra mer hållbara val. En mer hållbar vardag borde inte vara någonting besvärligt, utan inspirerande och trevligt – ett gott liv som var och en kan utforma på sitt eget sätt.

Vi har hjälpt stora och små företag att utveckla mer hållbar konsumentaffärsverksamhet och studera de nya vindarna inom konsumentbeteendet. Vi har också hjälpt dem att hitta varandra för att utveckla samarbete av ett nytt slag. I våra Smart vardag-projekt har utvecklats produkter och tjänster som minskar vardagens miljökonsekvenser hos oss och ute i världen och som tillgodoser konsumenternas behov.

Vi har arbetat med medborgarorganisationer och föreningar av alla storlekar för att göra den hållbara vardagen mer mainstream. Aktiva gemenskaper kan omvandla handlingar och val till det nya normala genom att ta upp dem i sin vardag och ordna roliga jippon för att uppmuntra människor i omgivningen att komma med, på samma sätt som vi gjorde till exempel med Maapalloliiga.

Hur är situationen i dag?

I dag förstår vi finländare redan bättre vilken betydelse våra levnadsvanor har, och detta syns i våra val. Enligt klimatbarometern gör hela 41 procent av oss mer hållbara val för att bromsa upp klimatförändringen med våra egna handlingar. Ute i världen är läget inte lika bra, och vårt arbete har väckt intresse i många länder.

För närvarande skalar vi upp verksamhetssätt och verktyg som utvecklats och verifierats i Finland för internationell användning. De första pilotländerna har redan inlett sitt arbete, och vi bygger tillsammans upp en gemenskap som arbetar för en hållbar vardag. Vi ledar ett projekt som ingår i EU:s gröna giv där man skapar ett inspirerande verktyg för europeiska medborgare för att bygga upp ett hållbart liv. Inom projektet PSLifestyle som inleddes hösten 2021 skapas en webbtjänst för åtta olika länder som går att skräddarsy lokalt. Med hjälp av webbtjänsten kan människor hitta sitt eget sätt att leva ett gott liv inom gränserna för 1,5 graders uppvärmning och göra upp en egen plan för att förverkliga detta.

Det lönar sig att läsa det senaste i avsnittet Aktuellt.

Vem deltar?

Vi vill inspirera medborgare runt om i världen tillsammans med organisationer, medborgarrörelser, företag, offentliga organisationer och enskilda visionärer att komma med i verksamheten. Tillsammans lyckas vi bäst.

KONTAKTA OSS

Vill du vara med? Ta kontakt!

Vad handlar det om?