Kestävän arjen hankkeet kuntien ja kaupunkien kanssa

Sitra on luonut uusia kestävän arjen ratkaisuja yhdessä useiden kuntien ja kaupunkien kanssa. Vuosina 2017-2019 toteutetuissa hankkeissa muun muassa kehitettiin kiertotalousyhteisöä ja resurssifiksua asuinaluetta, edistettiin kotitalouksien uusiutuvan energian käyttöä ja tehtiin erilaisia kuluttajakokeiluja.

MISTÄ ON KYSE?

Kiertotalouskeskus Jalotus, Keravan kaupunki

Rahoitimme Keravan kaupungin kiertotalousyhteisö -projektia, jossa Keravan kartanon alueesta rakennettiin keskus, missä kiertotalous ja siihen liittyvä yhteisöllisyys jalkautuu keskiuusimaalaisten arkeen. Kiertotalousyhteisö rakentuu yhdessä tekemisen ympärille.

Keskukseen tuotavien materiaalien uusiokäyttö konkretisoituu erilaisten työpajojen ja koulutusten kautta. Kiertotalousyhteisön toimintaan kuuluvat esimerkiksi kierrätysmateriaaleista tuotteensa valmistavat designer-työpisteet, korjausverstaat, tuo/vie –keskus, kierrätysmateriaaleista valmistettujen tuotteiden myymälä, erilaiset lainaamot sekä yhteisviljelyalue.

Toiminta kehittyy avoimen yhteisön johdolla, johon kuka vain voi osallistua. Kokeilusta luotiin toimintamalli, joka on monistettavissa muihin kaupunkeihin jatkossa.

Resurssifiksu Henna -hanke, Orimattilan kaupunki

Orimattilan Hennan kaupunginosaan on rakenteilla uusi asuinalue, jonka tavoitteena on olla resurssiviisas ja ekologinen asuinalue. Henna on juna-aseman ympärille rakentuva yhteisöllinen ja ekologinen puutarhakaupunginosa, jossa on valmistuessaan 15 000 asukasta.

Orimattilan kaupunki toteutti vuoden 2018 aikana Resurssifiksu Henna -hankkeen, jonka tavoitteena on ollut luoda Orimattilan Hennasta asuinalue, joka mahdollistaa kestävän elämäntavan toteuttamisen ja joka voi toimia mallina muillekin kunnille. Hankkeessa hyödynnettiin Hennaa syntymässä olevana alueena, joka toimii ainutlaatuisena kokeilualustana. Resurssiviisauteen ja digitaalisuuteen liittyviä kokeiluja ja muita toimenpiteitä toteutettiin neljän teeman osalta: kodit ja infra, liikkuminen, palvelut sekä kaupunkiaktivismi.

Sitra oli mukana rahoittamassa hankkeessa toteuttavia kokeiluja ja muita toimenpiteitä, jotka Hennan kaupunginosan rakentuessa ja kehittyessä hyödyttävät alueen asukkaita ja yrityksiä. Hanketta veti Orimattilan kaupungin ohjaamana Demos Helsinki.

Hankkeen aikana Hennan ympärille saatiin synnytettyä monipuolinen ja sitoutunut verkosto toimijoita, jotka haluavat rakentaa yhdessä Hennaa. Erityisesti paikallisten asukkaiden ja yrittäjien sitoutumista Hennaan onnistuttiin lisäämään. Hankkeessa syntyi useita ratkaisuja ja kokeiluideoita. Hankkeessa luotu Hennan Kehittäjäklubi on yhdenlainen yhteiskehittämisen toimintamalli, joka on sovellettavissa myös muihin aluekehittämishankkeisiin.

Resurssifiksu Henna -hanke päättyi vuoden 2018 loppuun, mutta itse Hennan kaupunginosan rakentuminen jatkuu pitkälle tulevaisuuteen.

Iisisti energinen, Iin kunta

Iin kunnan Iisisti energinen -hankkeen tavoitteena oli lisätä kotitalouksien uusiutuvan energian käyttöä ja parantaa kotien energiatehokkuutta. Hankkeessa tutkittiin, miten kunnan antama tuki ja esimerkki vaikuttavat kuntalaisten tietoisuuteen ja käyttäytymiseen energia-asioissa.

Hanke koostui useammasta työpaketista. Hankkeessa tutkittiin kuntalaisten energiatiedon lukutaitoa ja kykyä ymmärtää energiaan liittyviä asioita. Lisäksi hankkeessa tutkittiin asukkaiden motiiveja ja asenteita yhteisöllisiin alustataloustyyppisiin energiapalveluihin. Tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa neuvontapalvelujen kehittämiseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä tuottaa toimintamalleja, joita voidaan levittää myös muihin kuntiin.

Hankkeen toteuttivat Iin kunta yhdessä Micropolis Oy, Iilaakso Oy sekä Iin Energia Oy kanssa. Hanke toimi yhteistyössä strategisen tutkimusneuvoston BCDC Energia -tutkimushankkeen, Oulun yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen ja Motivan kanssa. Hankkeen rahoituksesta vastasivat Sitra, Iin kunta ja Iin Energia. Iisisti energinen -hanke päättyi vuoden 2018 loppuun.

Kuntalaisten energiakäänne, Turun kaupunki

Turun kaupungin ja Sitran yhteisessä Kuntalaisten energiakäänne -hankkeessa tavoitteena oli kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen energianinvestointien vauhdittaminen. Energiakäänteellä tarkoitetaan koko energiajärjestelmän muuttamista hiilineutraaliksi. Keinoja, joilla kansalaisten energiainvestointeja pyrittiin vauhdittamaan olivat rahoitusmallien parantaminen sekä ohjauksen, neuvonnan ja luvituksen kehittäminen.

Hanke koostui useammasta työpaketista. Luvitukseen, neuvontaan ja ohjaukseen keskittyvän työpaketin päämääränä oli kehittää ja uudistaa rakentamisen ja asumisen energianeuvontaa paremmin kansalaisia palvelevaksi. Erityisenä tavoitteena oli aurinkoenergian luvituksen kehittäminen Turun kaupungissa.

Rahoitusmallien kehittämiseen keskittyvässä työpaketissa päätavoite oli yhteistyössä rahoituslaitosten edustajien ja muiden asunto-, kiinteistö- ja energiarahoituksen asiantuntijoiden kanssa kehittää nykyisiä rahoitusmalleja siten, että kynnystä kansalaisten energiainvestointeihin saataisiin merkittävästi madallettua.

Pilotointi-työpaketin päätavoite oli kannustaa uusiin aurinkoenergiapilotteihin ja muihin kuntalaisen energiakäännettä edistäviin energiapilotteihin, ja esimerkiksi neuvonnan keinoin edesauttaa ja mahdollistaa pilotteja. Tavoitteena oli myös kartoittaa alueen energiapilotit sekä etsiä aktiivisesti uusia pilottikohteita ja edesauttaa pilottien käynnistymistä niin kaupunkikonsortion kohteissa kuin yksityisissä kohteissa. Pilottikohteiden kokemuksia kartoitettiin ja näistä viestittiin aktiivisesti läpi hankkeen.

Hanke päättyi vuoden 2019 alkupuolella ja sen toteutuksesta vastasi Turun kaupunki. Hankkeessa oli lisäksi mukana muita yhteistyökumppaneita, asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Sitra osallistui hankkeen jatkuvaan ohjaukseen.

Kiertotalouden kuluttajakokeilut, Jyväskylän kaupunki

Kiertotalouden kuluttajakokeilut on Jyväskylän kaupungin koordinoima hanke, joka toistaa Sitran aikaisemmalla Resurssiviisas alue -avainalueella toteutettua kokeiluprosessia kiertotalouskärjellä. Hanke on osa SYKEn EU-rahoitteista CIRCWASTE-hanketta. Jyväskylän käyttäjälähtöiset kokeilut -hankkeessa on kolme 2,5 vuoden mittaista kokeilujaksoa, joista ensimmäisessä Sitra oli yksi hankkeen yhteistyökumppaneista.

Ensimmäisen kokeilujakson ideahaku toteutettiin helmikuussa 2017, ja toteutettavat kokeilut valittiin maaliskuussa 2017. Kokeilut toteutettiin vuosien 2017 ja 2018 aikana. Hankkeeseen liittyvät uutiset ja blogikirjoitukset löytyvät Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta.

Polkien Porissa, Porin kaupunki

Polkien Porissa -hankkeessa luotiin Porin vuoden 2018 kesätapahtumien (Pori Jazz, Asuntomessut ja Suomi Areena) yhteyteen polkupyörien pop up -pyöränvuokrausjärjestelmä ja pyörien vertaisvuokrauspalvelu sekä testattiin niiden toimivuutta.

Yhteiskäyttöpyörät palvelivat niin matkailijoita kuin porilaisia. Hankkeen perimmäisenä tavoitteena oli pienentää liikenteestä aiheutuvia ympäristövaikutuksia, helpottaa ruuhkia ja vähentää pysäköintihaasteita erityisesti kesätapahtumien aikana sekä tarjota matkailijoille kätevä ja ympäristöystävällinen tapa liikkua ja tutustua Poriin.

Hankkeen tavoitteena oli myös testata polkupyörien yhteiskäyttömahdollisuuksia kesätapahtumien vilkastuttamassa Porissa kesällä 2018. Hankkeella saatiin arvokasta tietoa näiden konseptien toimivuudesta ja päästiin vertailemaan miten erityyppiset yhteiskäyttömallit toimivat ja minkälaisia käyttäjiä niillä tavoitetaan. Porin kokemusten perusteella luotiin erityisesti tapahtumia varten suunniteltu yhteiskäyttöpyöräkonsepti, josta saatuja kokemuksia voisi hyödyntää myös muilla paikkakunnilla.

Hankkeen toteuttamisesta vastasi Porin kaupunki ja sitä rahoitti Sitra. Hankkeen käytännön toteuttamisessa oli Porin kaupungin lisäksi mukana Valpastin Oy. Sovelluksella vuokrattavissa olevissa pyörissä käytettiin tanskalaista Donkey Republic -puhelinsovellusta. Porissa pilotoitiin myös suomalaista pyörien vertaisvuokrauspalvelua Zygä.

AJANKOHTAISTA

Pinnalla nyt.

uutiset

WCEF2023-koosteraportti on valmis

Puheenvuoro

Hyvä elämä onnistuu myös ilman ylikulutusta

Maapallo hyppää pois puhelimen näytöltä
uutiset

Planican MM-kisoissa nähdään suomalaislähtöinen kestävyysihme

Kuvassa kottikärry, jossa maapallo ja mikroskooppi.
uutiset

Kestävyysratkaisut-teeman vaikutusten arviointi käynnissä – vastaa verkkokyselyyn!

Map of the world with Africa in focus, word Programme and the WEF2022 logo.
Poiminnat

WCEF2022:n ohjelma on julkaistu ja online-rekisteröinti käynnistynyt

uutiset

Nyt on aika säätää energiankulutusta astetta alemmas

Kommentti

10 syytä säästää energiaa juuri nyt

Maapallokartta ja vuosi 2022 sekä maailman kiertotalousfoorumi WCEF:n logo Afrikan mantereen päällä.
uutiset

Ruanda isännöi tämän vuoden maailman kiertotalousfoorumia WCEF2022:ta

Pyöräiljä, raitiovaunu, shoppailija ja falafel-pannu mahtuvat 1,5 asteen sisään.
uutiset

Suomalaisissa kaupungeissa kokeiltiin, miten onnistuu 1,5 asteen mukainen elämä

Hand holding a megaphone with colourful waves coming out of it and the text WCEF Side Event
uutiset

Vuoden 2022 WCEF-sivutapahtumien haku

blogit

Kestäviä tuotteita ja palveluja luodaan yhteistyöllä

uutiset

Mikä motivoi suomalaisia 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen?

Jyrki Katainen, Krista Mikkonen, Mark Cutifani, Lord Zac Goldsmith, Sir Partha Dasgupta and Inger Andersen, with maple leaves and the WCEF2021 logo.
uutiset

Kiertotalouden ratkaisut voivat auttaa luonnon monimuotoisuutta koskevan kriisin ratkaisemisessa

Hand holding a maple leaf with the WCEF2021 logo in the background
uutiset

Kiertotalous herättää toivoa ja tarjoaa mahdollisuuksia kriisien aikakaudella

artikkelit

Onko kulutuksen jalanjälkeä luonnon monimuotoisuudelle mahdollista laskea?

Elizabeth Maruma Mrema vaahteranlehtien ympäröimänä
Haastattelu

Johtava kansainvälinen luontovaikuttaja Sitran haastattelussa: Kiertotalous on avain luontokadon pysäyttämiseen

OTA YHTEYTTÄ

Kysy, kerro, kommentoi!

ihmiset
Lotta Toivonen
Asiantuntija, Luonto ja arki
ihmiset
Sari Laine
Johtava asiantuntija, Luonto ja arki

Mistä on kyse?