Natur och vardag

En hållbar livsstil förbättrar både vår och den övriga naturens välfärd. Prova själv!

Vad handlar det om?

Klimatet blir varmare och den biologiska mångfalden minskar i rasande takt. Läget är allvarligt eftersom vår hälsa, välfärd och ekonomi är helt beroende av naturen och de tjänster den producerar.

Den goda nyheten är det fortfarande går att vända utvecklingen. Här kan vi alla – och våra levnadsvanor – spela en ovärderlig roll.

Sambandet mellan levnadsvanor och klimatutsläpp är redan ganska välkänt. 68 procent av Finlands växthusgasutsläpp kan härledas till oss vanliga människor. Utsläppen uppstår i vår vardag: genom hur vi bor, rör oss, äter och vad vi köper – och genom att göra dessa val i vardagen kan vi också minska utsläppen.

År 2030 ska vårt genomsnittliga koldioxidfotavtryck vara bara en fjärdedel av vad det är nu för att vi ska hålla oss inom gränserna för en uppvärmning på 1,5 grader.

Livsstilens mer omfattande konsekvenser för naturen är inte lika kända. Vilka val belastar naturen i Finland eller utanför våra gränser? Hur kan våra levnadsvanor stärka den biologiska mångfalden?

De här frågorna utreder vi tillsammans med våra partner. Det vi redan vet med säkerhet är att var och en kan hitta sitt eget sätt att vidta åtgärder som stärker naturen.

Vad gör vi?

I projektet Natur och vardag inspirerar och stöder vi finländarna att göra sina levnadsvanor mer hållbara ur naturens synvinkel.

Först måste man dock ta reda på vilka konsekvenser finländarnas levnadsvanor har för naturen. Vi mäter genomsnittsfinländarens ekologiska fotavtryck och utreder vilka livsstilsförändringar som skulle kunna få det att krympa.

En förändring mot hållbarare levnadsvanor är lättare om visionen om en bättre framtid fungerar som motivation. Tillsammans funderar vi på hur ett gott hållbart liv ser ut, känns och doftar i framtiden. Vi vill hjälpa människor att föreställa sig inspirerande versioner av en hållbar framtid.

Vi utvecklar metoder och verktyg som människor och samhällen kan använda för att påskynda övergången till hållbara levnadsvanor.

Har du förresten redan bekantat dig med Shift 1.5 som används i många länder?

Bakom detta ligger flera års arbete där vi har hjälpt medborgare, organisationer, kommuner och företag att hitta sitt eget sätt att påskynda övergången till hållbara levnadssätt. Till exempel har Sitras livsstilstest gjorts över 1,3 miljoner gånger.

Utifrån testet utvecklas nu ett nytt verktyg för planering av ett hållbart liv i åtta europeiska länder.

Vem är med?

Vi samarbetar med kommuner, organisationer, forskningsinstitut och alla som är intresserade av att främja hållbara levnadsvanor. Skicka ett meddelande om du är intresserad av att samarbeta!

Vad är på gång?

Projektet inleddes 2022 och fortsätter fram till 2025.

Kontakta oss

personer
Markus Terho
Projektledare, Natur och vardag & PSLifestyle
personer
Laura Salonen
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer
personer
Anna Grant
Expert, Natur och vardag
personer
Laura Järvinen
Ledande Expert, Natur och vardag
personer
Alexander Kohl
Expert, Natur och vardag & PSLifestyle
personer
Henna Kurki
Projektkoordinator, Natur och vardag & PSLifestyle
personer
Sari Laine
Ledande Expert, Natur och vardag
personer
Dushyant Manchandia
Expert, Natur och vardag & PSLifestyle
personer
Jussi Nevanlinna
Ledande Expert, Natur och vardag & PSLifestyle
personer
Saara Rimon
Ledande Expert, Natur och vardag & PSLifestyle
personer
Anu Paajanen
Expert, Natur och vardag
personer
Lotta Toivonen
Expert, Natur och vardag
personer
Vilma Turkki
Expert (på lång ledighet), Natur och vardag

Vad handlar det om?