Uudistuva päätöksenteko

Projekti vauhdittaa julkisen päätöksenteon kehittämistä kohti siilotonta yhteistoimintaa. Tavoitteena on niin ikään vahvistaa edustuksellisen demokratian uudistumiskykyä, päätöksentekoprosessien läpinäkyvyyttä ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia.

Mistä on kyse?

Laaja yhteiskunnallinen osallistuminen on keskeinen lähtökohta Suomen kestävälle kehitykselle ja menestykselle. Se edellyttää hallinnon ja päätöksenteon toimintatapojen sekä rakenteiden systeemistä uudistamista.

Projektin tavoitteena on vauhdittaa julkisen päätöksenteon kehittämistä kohti siilotonta yhteistoimintaa. Tavoitteena on niin ikään vahvistaa edustuksellisen demokratian uudistumiskykyä ja päätöksentekoprosessien läpinäkyvyyttä.

Yksi keino tähän on päätöksenteon ja lainsäädäntöprosessin eri vaiheiden tuominen lähemmäs ihmisiä. Käytännössä tämä tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että kansalaisilla olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet seurata ja vaikuttaa lakien säätämiseen lainsäädäntöprosessin eri vaiheissa.

Tämä madaltaisi kynnystä osallistua päätöksentekoon, vahvistaisi luottamusta ja voisi myös parantaa lainsäädännön laatua. Samalla päätöksentekoa voitaisiin kehittää ennakoitavammaksi ja pitkäjänteisemmäksi.

Mitä teemme?

Projekti tukee erilaisten selvitysten ja hankkeiden avulla eduskunnan omaa uudistamistyötä  sekä eduskunnan ja valtioneuvoston ylittävien lainsäädäntöprosessien uudistamista.

Projektissa pyritään myös kehittämään kansalaisten käyttöön uusia keinoja tutustua, vaikuttaa ja osallistua edustuksellisen demokratian piirissä tapahtuvaan päätöksentekoon.

Projekti jatkaa Sitran aiemman Kansanvallan peruskorjaus -projektin (2018-2021) tavoitteiden edistämistä. Projektissa tuetaan eduskunnan sekä eduskunnan ja valtioneuvoston toimintatapojen uudistamista sekä näiden keskinäistä yhteistyötä, joka vahvistaa Suomen asemaa uudistumiskykyisenä demokratian mallimaana.

Keitä mukana?

Uudistamistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä eduskunnan, valtioneuvoston ja muiden valtionhallinnon toimijoiden kanssa. Hankkeissa tehdään yhteistyötä tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa, niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Projekti kytkeytyy tiiviisti Sitran aiempiin projekteihin demokratiatyössä sekä Demokratia ja osallisuus -teeman muuhun tekemiseen kansalaisten osallistumisen edistämiseksi ja demokratian vahvistamiseksi.

Missä mennään?

Projektin työ käynnistyi syksyllä 2018 osana Kansanvallan peruskorjaus -projektia ja jatkuu Demokratia ja osallisuus -teeman alla kesäkuuhun 2024 saakka.

Hankkeet

Näiden parissa työskentelemme.

Aiempia julkaisuja

Tiedon pohjalta kohti jatkuvaa kehittämistä!

OTA YHTEYTTÄ

Kerromme mielellämme lisää!

Mistä on kyse?