Uudistuva päätöksenteko

Vauhditamme julkisen päätöksenteon kehittämistä kohti siilotonta yhteistoimintaa. Tavoitteena on vahvistaa edustuksellisen demokratian uudistumiskykyä, päätöksentekoprosessien läpinäkyvyyttä ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia.

uutiset

Ota EU-päätöksenteko haltuun – uusi verkkokoulutus tarjoaa kattavan tietopaketin unionin lainsäädännöstä

artikkelit

Kiire on nykyään lainvalmistelun krooninen ongelma

uutiset

Virossa kansalaisaloitteet käsitellään jopa kolme kertaa nopeammin kuin Suomessa – Sitra vertaili Suomen ja Viron kansalaisaloitejärjestelmiä

Kansalainen huutaa megafoniin. Megafonin äänen tukkii valtioneuvoston linnasta ja eduskunnasta tehty ruksi.
uutiset

Kansalaisten ääni ei kuulu päätöksenteossa – sovellus toisi demokratian käden ulottuville

EU-päätöksenteko Suomessa
uutiset

Suomen EU-vaikuttaminen kaipaa selkeitä tavoitteita ja varhaisempaa ajoitusta

artikkelit

Kiire on nykyään lainvalmistelun krooninen ongelma

Poiminnat

Tutkimus: Nuorten äänestysaktiivisuuden tukeminen tekstiviesteillä tehosi

uutiset

Ota EU-päätöksenteko haltuun – uusi verkkokoulutus tarjoaa kattavan tietopaketin unionin lainsäädännöstä

artikkelit

4 havaintoa kansalaisaloitteista – Nämä asiat Suomi voisi oppia Virolta

uutiset

Virossa kansalaisaloitteet käsitellään jopa kolme kertaa nopeammin kuin Suomessa – Sitra vertaili Suomen ja Viron kansalaisaloitejärjestelmiä

Kansalainen huutaa megafoniin. Megafonin äänen tukkii valtioneuvoston linnasta ja eduskunnasta tehty ruksi.
uutiset

Kansalaisten ääni ei kuulu päätöksenteossa – sovellus toisi demokratian käden ulottuville

julkaisut

Miten päätöksenteosta tehdään kansalaislähtöistä?

Konsepti kansalaisten Lakivahti-palvelusta. SItran konsepti digitaalisesta lainsäädäntöprosessin seuranta- ja osallistumispalvelusta kansalaisille.
julkaisut

Konsepti kansalaisten Lakivahti-palvelusta

Lainsäädäntöä eri vaiheissa.
uutiset

Miten lakien laatimista pitäisi johtaa? Arvaamaton prosessi heikentää lainsäädännön laatua

julkaisut

Miten lakien laatimista tulisi johtaa?

Haastattelu

Mitä Säätytalolla pitäisi nyt tapahtua, Jouni Backman?

EU-päätöksenteko Suomessa
uutiset

Suomen EU-vaikuttaminen kaipaa selkeitä tavoitteita ja varhaisempaa ajoitusta

Poliittinen ohjaus lainvalmistelussa. Kuvituskuva.
uutiset

Sitra kuvasi ensimmäistä kertaa, miten poliittinen ohjaus lainvalmistelussa toimii – yhteisiä pelisääntöjä ja avoimuutta kehitettävä

julkaisut

Miten lainsäädännön valmistelua ohjataan poliittisesti?

Kuvassa paperilennokkeja, jotka yrittävät lentää eduskuntataloon.
artikkelit

Kansalaisaloite täytti 10 vuotta – näin kehittäisimme sitä

Kuvituskuva. Kansalaiset päätöksentekoprosesseissa.
uutiset

Lainsäädäntötyössä käytetään vielä rajallisesti keinoja kansalaisten kuulemiseen

Mistä on kyse?

Laaja yhteiskunnallinen osallistuminen on keskeinen lähtökohta Suomen kestävälle kehitykselle ja menestykselle. Se edellyttää hallinnon ja päätöksenteon toimintatapojen sekä rakenteiden systeemistä uudistamista.

Projektin tavoitteena on vauhdittaa julkisen päätöksenteon kehittämistä kohti siilotonta yhteistoimintaa. Tavoitteena on niin ikään vahvistaa edustuksellisen demokratian uudistumiskykyä ja päätöksentekoprosessien läpinäkyvyyttä.

Yksi keino tähän on päätöksenteon ja lainsäädäntöprosessin eri vaiheiden tuominen lähemmäs ihmisiä. Käytännössä tämä tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että kansalaisilla olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet seurata ja vaikuttaa lakien säätämiseen lainsäädäntöprosessin eri vaiheissa.

Tämä madaltaisi kynnystä osallistua päätöksentekoon, vahvistaisi luottamusta ja voisi myös parantaa lainsäädännön laatua. Samalla päätöksentekoa voitaisiin kehittää ennakoitavammaksi ja pitkäjänteisemmäksi.

Mitä teemme?

Projekti tukee erilaisten selvitysten ja hankkeiden avulla eduskunnan omaa uudistamistyötä  sekä eduskunnan ja valtioneuvoston ylittävien lainsäädäntöprosessien uudistamista.

Projektissa pyritään myös kehittämään kansalaisten käyttöön uusia keinoja tutustua, vaikuttaa ja osallistua edustuksellisen demokratian piirissä tapahtuvaan päätöksentekoon.

Projekti jatkaa Sitran aiemman Kansanvallan peruskorjaus -projektin (2018-2021) tavoitteiden edistämistä. Projektissa tuetaan eduskunnan sekä eduskunnan ja valtioneuvoston toimintatapojen uudistamista sekä näiden keskinäistä yhteistyötä, joka vahvistaa Suomen asemaa uudistumiskykyisenä demokratian mallimaana.

Keitä mukana?

Uudistamistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä eduskunnan, valtioneuvoston ja muiden valtionhallinnon toimijoiden kanssa. Hankkeissa tehdään yhteistyötä tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa, niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Projekti kytkeytyy tiiviisti Sitran aiempiin projekteihin demokratiatyössä sekä Demokratia ja osallisuus -teeman muuhun tekemiseen kansalaisten osallistumisen edistämiseksi ja demokratian vahvistamiseksi.

Missä mennään?

Projektin työ käynnistyi syksyllä 2018 osana Kansanvallan peruskorjaus -projektia ja jatkuu Demokratia ja osallisuus -teeman alla kesäkuuhun 2024 saakka.

Hankkeet

Näiden parissa työskentelemme.

Prosessikuvan tarkastelua
Hankkeet

Näkökulmia lainsäädäntöprosessien kokonaiskehittämiseen -valmennus

Prosessikuvio, taustalla Suomen kartta.
Hankkeet

Kansallisen lainsäädäntöprosessin kehittäminen

Eduskuntatalo, valtioneuvoston linna ja kansalaisia
Hankkeet

Avoin, osallistava ja keskusteleva lainsäädäntöprosessi

Prosessikuvan tarkastelua
Hankkeet

Päätöksentekoprosessien kansainvälisiä vertailuja

Hankkeet

EU-lainsäädäntöprosessit

Aiempia julkaisuja

Tiedon pohjalta kohti jatkuvaa kehittämistä!

julkaisut

Miten päätöksenteosta tehdään kansalaislähtöistä?

Konsepti kansalaisten Lakivahti-palvelusta. SItran konsepti digitaalisesta lainsäädäntöprosessin seuranta- ja osallistumispalvelusta kansalaisille.
julkaisut

Konsepti kansalaisten Lakivahti-palvelusta

julkaisut

Miten lakien laatimista tulisi johtaa?

julkaisut

Miten lainsäädännön valmistelua ohjataan poliittisesti?

julkaisut

Keskustelevasta kuulemisesta laatua lakeihin

Kansalaisen osallistumisen mahdollisuudet lainsäädäntö- ja päätöksentekoprosesseissa. Työpaperi, Sitra, 20.12.2022.
julkaisut

Kansalaisen osallistumisen mahdollisuudet lainsäädäntö- ja päätöksentekoprosesseissa – Verkkopalvelujen arviointi

julkaisut

Kansalaisen osallistamisen välineitä maailmalta

julkaisut

Miten EU-lainsäädännöstä päätetään Suomessa?

julkaisut

Miten Suomessa säädetään laki?

julkaisut

Lainsäädännön arviointineuvoston rooli korona-aikana

Rakennustarkastajan raportin taulukkomuotoinen kansilehti
artikkelit

Rakennustarkastajan raportti: Miten meni Kansanvallan peruskorjaus?

julkaisut

Miten hallituskokoonpano vaikuttaa sen johtamiseen?

julkaisut

Miten kirjastoista tehdään kansanvallan foorumeita?

julkaisut

Miten demokratiaa kokeillaan?

Ilmiö

Kansanedustajat Twitterissä 2019—2020: Onko tärkeämpää oma voitto vai vastapuolen tappio?

julkaisut

Miten Suomeen muodostetaan hallitus?

julkaisut

Mediavälitteinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen

julkaisut

Valtioneuvoston ydin kriisitilanteessa

julkaisut

Miten tietoa käytetään päätöksenteossa?

julkaisut

Suomalaiset kansalaisvaikuttajina

julkaisut

Miten kansaa edustetaan?

julkaisut

Puolue- ja järjestötoiminnan malleja maailmalla

julkaisut

Valtioneuvoston ydin Suomessa – miten valmistautua paremmin tulevaisuuteen

julkaisut

Ilmiömäinen julkinen hallinto

julkaisut

Kansanvallan peruskorjaus

OTA YHTEYTTÄ

Kerromme mielellämme lisää!

ihmiset
Lea Konttinen
Johtava asiantuntija, Uudistuva päätöksenteko
ihmiset
Henna Hiilamo
Asiantuntija, Uudistuva päätöksenteko
ihmiset
Anna Välimaa
Asiantuntija, Uudistuva päätöksenteko
ihmiset
Markku Harrinvirta
Asiantuntija, Uudistuva päätöksenteko
ihmiset
Anna Väre
Projektikoordinaattori, Uudistuva päätöksenteko
ihmiset
Viivi Miettinen
Assistentti, Digitaalinen valta ja demokratia
ihmiset
Camilla Aspivaara
Viestinnän asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet
ihmiset
Krista Takkinen
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet
ihmiset
Ilari Lovio
Asiantuntija (pitkällä vapaalla), Viestintä ja yhteistyösuhteet
ihmiset
Jenni Ala-Peijari
Projektikoordinaattori, Uudistuva päätöksenteko

Mistä on kyse?