Gaia-X Suomi

Jotta tulevaisuuden Euroopan hyvinvointia ja kilpailukykyä voidaan edistää, on datan käytön pelisääntöjen oltava kunnossa. Gaia-X on eurooppalainen hanke, jossa pelisääntöjä luodaan yhdessä. Tavoitteena on jakaa dataa luotettavasti ja reilusti. Suomalaisille yrityksille osallistuminen tarjoaa monia mahdollisuuksia.

Ajankohtaista

Tapahtumat

Tulevat ja menneet.

Hankkeet

Mistä on kyse?

Vaikka datapohjaiset ratkaisut tarjoavat mahdollisuuksia hyvinvoinnin, kestävyyden ja kilpailukyvyn vahvistamiseen, Euroopan datatalouskehityksellä on monia haasteita. Yritysten ja eri organisaatioiden ratkaisut eivät sovi yhteen, datan hallinta on vaikeaa ja lainsäädäntö vaikeaselkoista. Datan jakaminen eri toimijoiden välillä ja siihen liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen ottavat Euroopassa vasta ensi askeleitaan.

Näitä haasteita selättää eurooppalainen Gaia-X-hanke. Saksassa ja Ranskassa alkunsa saanut Gaia-X on yhteenliittymä, jossa sadat yritykset ja muut toimijat ponnistelevat yhdessä datan jakamisen pelisääntöjen ja yhteensopivien ratkaisujen luomiseksi. Sitra koordinoi Suomen kansallista Gaia-X-verkostoa.

Euroopan tasolla Gaia-X pyrkii luomaan avoimen innovaatioekosysteemin, jossa eurooppalaiseen arvopohjaan perustuvat datan jakamisen periaatteet ja niitä tukeva infrastruktuuri määritellään.

Se pyrkii myös lisäämään digitaalisten palvelujen läpinäkyvyyttä ja houkuttelevuutta sekä vähentämään kuluttajia ja yrityksiä rasittavaa riippuvuutta yksittäisistä palveluntarjoajista.

Gaia-X-kehitystyötä koordinoi kansainvälinen yhdistys AISBL. Yritykset voivat osallistua kehitystyöhön suoraan yhdistyksen työryhmissä tai yhdessä maakohtaisten Gaia-X-verkostojen eli hubien kautta.

Mitä teemme?

Gaia-X Suomi -projektissa luotsaamme kansallisen verkoston työtä ja tuomme eri toimijoita yhteen ekosysteemityössä ja käytännön kokeiluissa.

Autamme eri toimialoja tunnistamaan selkeät tavoitteet ja toimialakohtaiset datan käyttötapaukset sekä osallistumaan Euroopan data-avaruuksien rakentamiseen. Data-avaruuksilla tarkoitetaan toimijoiden tai järjestelmien verkostoa, joka on luotu datan jakamista ja vaihtoa varten ja joka toimii yhteisesti sovittujen periaatteiden ja pelisääntöjen pohjalta.

Vahvistamme suomalaisten yritysten kilpailukykyä eurooppalaisilla markkinoilla ja lisäämme niiden yhteistyötä eurooppalaisten yritysten kanssa datan jakamisen hankkeissa. Autamme suomalaisia yrityksiä ymmärtämään olennaisen eurooppalaisesta data-avaruuskehityksestä ja datatalouden toimintaympäristön muutoksista.

Viemme eurooppalaisen kehitysyhteisön tietoon suomalaisia datan jakamisen ratkaisuja, jotta niiden potentiaali välittyisi ja ne toimisivat houkuttelevina myös eurooppalaisille kumppaneille. Sitran reilun datatalouden teemassa on luotu ja luodaan työkaluja ja ratkaisuja, joiden avulla dataa voidaan jakaa nykyistä vapaammin ekosysteemeissä. Näitä työkaluja tuomme jatkuvasti kaikkien saataville.

Lisäämme myös suomalaisten yritysten ymmärrystä datan jakamisen hankkeiden eurooppalaisista ja suomalaisista rahoituspoluista sekä oikeudellisista kysymyksistä ja sääntelystä. Verkosto tarjoaa yrityksille myös mahdollisuuden oppia uusista liiketoimintamalleista, joita vapaasti liikkuva data voi edesauttaa. Etujoukoissa olevat yritykset, jotka kykenevät soveltamaan oppeja, voivat siten saada kilpailuetua.

Osallistumalla Gaia-X:n verkostoon voi päästä muokkaamaan kilpailukenttää suomalaisille yrityksille suotuisaksi nyt kun datan vapaan liikkuvuuden pelisääntöjä muotoillaan Euroopassa.

Missä mennään?

Projektin valmistelutyössä on ollut mukana laaja joukko toimijoita, kuten VTT, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Business Finland, Elinkeinoelämän keskusliitto, Teknologiateollisuus ja DIMECC.

Syksyllä 2021 kuusi toimialakohtaista työryhmää aloitti toimintansa. Ryhmien alat ovat maatalous, kiertotalous, geoinformaatio, terveys, liikkuminen ja osaamistieto.

Vuonna 2022 loimme yhdessä toimialojen kanssa toimintamallin datan jakamiselle. Vuonna 2023 viemme toimintamallia tiiviimmin käytäntöön ja tunnistamme ja konseptoimme datan jakamisen käyttötapauksia.

Projekti jatkuu kesäkuuhun 2024 saakka.

Kuule ensimmäisenä työmme etenemisestä.
Tilaa uutiskirjeemme.

OTA YHTEYTTÄ

Kysy, kerro, kommentoi.

Mistä on kyse?