Gaia-X Finland

För att kunna främja välfärden och konkurrenskraften i framtidens Europa, måste spelreglerna för dataanvändning vara i ordning. Gaia-X är ett europeiskt projekt där vi skapar spelreglerna tillsammans. Målet är att dela data på ett pålitligt och rättvist sätt. För finländska företag erbjuder ett deltagande i projektet många möjligheter.

Aktuellt

Events

Vad handlar det om?

Trots att databaserade lösningar erbjuder möjligheter till en starkare välfärd, hållbarhet och konkurrenskraft, står den europeiska dataekonomins utveckling inför många utmaningar. Företagens och olika organisationers lösningar är inte kompatibla, det är svårt att hantera data och lagstiftningen är svårtydd. Datadelning mellan olika aktörer och utnyttjande av tillhörande affärsmöjligheter håller först på att ta sina första steg i Europa.

Dessa utmaningar tacklas av det europeiska Gaia-X-projektet. Gaia-X, som fick sin början i Tyskland och Frankrike, är en sammanslutning där hundratals företag och andra aktörer tillsammans gör satsningar för att skapa spelregler för datadelning och kompatibla lösningar. Sitra koordinerar det nationella Gaia-X-nätverket i Finland.

På ett europeiskt plan strävar Gaia-X efter att skapa ett öppet innovationsekosystem, där datadelningsprinciper baserade på en europeisk värdegrund och en infrastruktur som stödjer dem skapas.

Projektet har också som mål att öka transparensen och attraktiviteten i digitala tjänster samt minska beroendet av enskilda tjänsteleverantörer, något som är påfrestande för konsumenter och företag.

Gaia-X-utvecklingsarbetet koordineras av den internationella föreningen AISBL. Företag kan delta i utvecklingsarbetet direkt i föreningens arbetsgrupper eller tillsammans via landsvisa Gaia-X-nätverk, dvs. hubbar.

Vad gör vi?

I Gaia-X Finland-projektet leder vi arbetet för det nationella nätverket och för samman olika aktörer i ekosystemarbetet och praktiska försök.

Vi hjälper olika branscher att identifiera tydliga mål och branschvisa dataanvändningsfall samt att delta i att bygga upp europeiska datarymder. Med datarymder avses nätverk av aktörer eller system som skapats för delning och utbyte av data och som fungerar utifrån gemensamt överenskomna principer och spelregler.

Vi stärker finländska företags konkurrenskraft på den europeiska marknaden och ökar deras samarbete med europeiska företag i datadelningsprojekt. Vi hjälper finländska företag att förstå det väsentliga om den europeiska datarymdsutvecklingen och förändringar i dataekonomins verksamhetsmiljö.

Vi gör finländska datadelningslösningar kända i den europeiska utvecklingsgemenskapen för att förmedla deras potential och vara attraktiva även för europeiska partner. I Sitras tema för rättvis dataekonomi har det skapats och skapas det verktyg och lösningar med hjälp av vilka det kan delas data allt friare i ekosystem. Vi ställer ständigt dessa verktyg till allas förfogande.

Vi ökar även finländska företags förståelse för datadelningsprojektens europeiska och finländska finansieringsvägar samt juridiska frågor och reglering. Nätverket erbjuder företagen även en möjlighet att lära sig om nya affärsmodeller, vilka fritt rörliga data kan främja. Företag som ligger i framkant och som förmår att tillämpa lärdomarna kan således få konkurrensfördelar.

Genom att delta i Gaia-X-nätverket kan konkurrensfältet bearbetas så att det blir gynnsamt för finländska företag nu, när spelreglerna för fri datarörlighet utformas i Europa.

Vilka är med?

I beredningen av projektet har en stor grupp aktörer deltagit, som VTT, arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, kommunikationsministeriet, Business Finland, Finlands Näringsliv, Teknologiindustrin och DIMECC.

Hösten 2021 inledde sex branschvisa arbetsgrupper sin verksamhet. Gruppernas branscher är jordbruk, cirkulär ekonomi, geoinformation, hälsa, rörlighet och kompetensdata.

År 2022 skapade vi tillsammans med branscherna en verksamhetsmodell för datadelning. År 2023 förankrar vi verksamhetsmodellen i praktiken samt identifierar och tar fram koncept för olika fallbeskrivningar för datadelning.

Projektet pågår till juni 2024.

Kontakta oss

Vad handlar det om?