Gaia-X Finland

För att kunna främja välfärden och konkurrenskraften i framtidens Europa, måste spelreglerna för dataanvändning vara i ordning. Gaia-X är ett europeiskt projekt där vi skapar spelreglerna tillsammans. Målet är att dela data på ett pålitligt och rättvist sätt. För finländska företag erbjuder ett deltagande i projektet många möjligheter.

Aktuellt

artiklar

Bättre produkter och tjänster samt ny kompetens – Så här har datadelningsnätverk gynnats av samarbetet

nyheter

Förtroende finns men affärskompetens saknas – data har satt fart på samarbetsnätverkens gemensamma innovationsverksamhet, avslöjar en ny enkät

nyheter

Endast rättvisa regler stärker dataekonomin – arbetspapper innehåller rekommendationer för att förtydliga EU:s datalagstiftning

artiklar

Fyra närmandesätt för att förtjäna med data 

artiklar

Data underlättar rusning inom fartygstrafiken och minskar utsläppen i hamnarna  

nyheter

Sitras regelbok ger företag ett ramverk för enklare och tryggare delning av data

nyheter

Sitra öppnar en finansieringsansökan för att påskynda delning av data som omfattar Europa

artiklar

Framtidens rättvisa dataekonomi är här – Hur tar vi tag i möjligheterna idag?

Plock

Data effektiviserar framtidens trafiksystem – branschen skapade rättvisa spelregler som stöd för serviceutvecklingen

nyheter

Den nationella Gaia-X-hubben som stödjer finländska företags konkurrenskraft inleder sitt arbete

Robortti suuren puun alla
artiklar

Gaia-X skapar en grund för datamarknaden

Vad handlar det om?

Trots att databaserade lösningar erbjuder möjligheter till en starkare välfärd, hållbarhet och konkurrenskraft, står den europeiska dataekonomins utveckling inför många utmaningar. Företagens och olika organisationers lösningar är inte kompatibla, det är svårt att hantera data och lagstiftningen är svårtydd. Datadelning mellan olika aktörer och utnyttjande av tillhörande affärsmöjligheter håller först på att ta sina första steg i Europa.

Dessa utmaningar tacklas av det europeiska Gaia-X-projektet. Gaia-X, som fick sin början i Tyskland och Frankrike, är en sammanslutning där hundratals företag och andra aktörer tillsammans gör satsningar för att skapa spelregler för datadelning och kompatibla lösningar. Sitra koordinerar det nationella Gaia-X-nätverket i Finland.

På ett europeiskt plan strävar Gaia-X efter att skapa ett öppet innovationsekosystem, där datadelningsprinciper baserade på en europeisk värdegrund och en infrastruktur som stödjer dem skapas.

Projektet har också som mål att öka transparensen och attraktiviteten i digitala tjänster samt minska beroendet av enskilda tjänsteleverantörer, något som är påfrestande för konsumenter och företag.

Gaia-X-utvecklingsarbetet koordineras av den internationella föreningen AISBL. Företag kan delta i utvecklingsarbetet direkt i föreningens arbetsgrupper eller tillsammans via landsvisa Gaia-X-nätverk, dvs. hubbar.

Vad gör vi?

I Gaia-X Finland-projektet leder vi arbetet för det nationella nätverket och för samman olika aktörer i ekosystemarbetet och praktiska försök.

Vi hjälper olika branscher att identifiera tydliga mål och branschvisa dataanvändningsfall samt att delta i att bygga upp europeiska datarymder. Med datarymder avses nätverk av aktörer eller system som skapats för delning och utbyte av data och som fungerar utifrån gemensamt överenskomna principer och spelregler.

Vi stärker finländska företags konkurrenskraft på den europeiska marknaden och ökar deras samarbete med europeiska företag i datadelningsprojekt. Vi hjälper finländska företag att förstå det väsentliga om den europeiska datarymdsutvecklingen och förändringar i dataekonomins verksamhetsmiljö.

Vi gör finländska datadelningslösningar kända i den europeiska utvecklingsgemenskapen för att förmedla deras potential och vara attraktiva även för europeiska partner. I Sitras tema för rättvis dataekonomi har det skapats och skapas det verktyg och lösningar med hjälp av vilka det kan delas data allt friare i ekosystem. Vi ställer ständigt dessa verktyg till allas förfogande.

Vi ökar även finländska företags förståelse för datadelningsprojektens europeiska och finländska finansieringsvägar samt juridiska frågor och reglering. Nätverket erbjuder företagen även en möjlighet att lära sig om nya affärsmodeller, vilka fritt rörliga data kan främja. Företag som ligger i framkant och som förmår att tillämpa lärdomarna kan således få konkurrensfördelar.

Genom att delta i Gaia-X-nätverket kan konkurrensfältet bearbetas så att det blir gynnsamt för finländska företag nu, när spelreglerna för fri datarörlighet utformas i Europa.

Vilka är med?

I beredningen av projektet har en stor grupp aktörer deltagit, som VTT, arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, kommunikationsministeriet, Business Finland, Finlands Näringsliv, Teknologiindustrin och DIMECC.

Förnuvarande verkar sju branchspecifika arbetsgrupper. Gruppernas branscher är jordbruk, cirkulär ekonomi, lokation, hälsa, rörlighet, datarymd för den offentliga sektorn och kompetensdata.

Projektet pågår till juni 2024.

Kontakta oss

personer
Anssi Komulainen
Projektledare, Gaia-X Finland
personer
Antti Poikola
Ledande Expert, Gaia-X Finland
personer
Satu Salminen
Expert, Gaia-X Finland
personer
Denny Wong
Expert, Gaia-X Finland
personer
Denisa Mäki
Projektkoordinator, Gaia-X Finland
personer
Erja Lintunen
Assistent, Gaia-X Finland
personer
Jenna Kiljunen
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Vad handlar det om?