SIVISTYS+

Sivistyksen tarina on päivitettävä vastaamaan nykyajan haasteisiin. Sivistys+-projektin tavoitteena on vahvistaa sivistystä, joka antaa meille entistä suuremman valmiuden uudistua ja vastata viheliäisiin ongelmiin. Tällainen sivistys myös luo merkityksellisyyttä ja hyvinvointia kulutuskeskeisyyden sijaan.

AJANKOHTAISTA

Tästä puhutaan nyt.

Mistä on kyse?

Sivistys+-projekti haluaa sekä nostaa perinteisen sivistyksen arvostusta että päivittää ja laajentaa sivistysihannetta ja sen käyttöalaa. Molemmissa tapauksissa siis ”plussataan” sivistystä. Projektin työ käynnistyi keväällä 2020 ja jatkuu kesäkuuhun 2022. 

Suomalainen sivistystyö on perinteisesti ollut vahvaa. Meillä on maailman parhaaksi mainittu perusopetus, ilmainen korkeakoulutus, erittäin laaja ja koko maan kattava vapaan sivistystyön toimijoiden verkosto sekä vahvoja kulttuuri-instituutioita. Sivistyskeskustelu on silti viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana hiljentynyt. Tilalle on tullut paljon puhetta osaamisesta. Nyt kuitenkin keskustelu osaamista laajemmasta sivistyksestä on uudelleen viriämässä. Sivistys+-projekti haluaa tukea tätä sivistyksen uutta nousua yhdessä sivistysalan toimijoiden kanssa. 

Tavoitteet: 

  • Yhteiskunnallisen keskustelun voimistuminen sivistyksestä megatrendien aiheuttamassa yhteiskunnallisessa murroksessa. 
  • Sivistysnarratiivin laajentaminen, jotta sillä olisi mahdollistava rooli nykymaailman haasteisiin vastaamisessa. Sivistys+ luo merkityksellisyyttä ja hyvinvointia kulutuskeskeisyyden sijaan. 
  • Uudenlaisen sivistystyön vahvistuminen. 

Mitä teemme? 

Toimimme laaja-alaisesti monien sivistyskentän toimijoiden kanssa yhteistyössä. Olemme mukana useissa hankkeissa (joko rahoittajana tai muunlaisena yhteistyökumppanina), jotka edistävät uudenlaisen sivistysnarratiivin kehittymistä ja uudenlaista sivistystyön vahvistumista. Hankkeet jakavat tavoitteemme yhteiskunnallisen keskustelun voimistumisesta sivistyksestä.  

Toimintaamme kuuluu myös selvitysten tekeminen sivistykseen liittyvistä aiheista. Meitä kiinnostaa, miten ja millaiset sivistysihanteet vaikuttavat yhteiskuntaan ja kuinka nämä teemat näkyvät medioissa, lehdistössä ja sosiaalisessa mediassa. Selvitämme esimerkiksi sivistyksen ja luontosuhteen yhteyttä, eli mikä on ihmisen asema sivistysihanteessa ja luonnossa.  

Järjestämme sivistykseen liittyviä keskustelutilaisuuksia ja työpajoja. Sivistys+ aamukahvit-on sivistystoimijoille ja sivistyksestä kiinnostuneille suunnattu verkkokeskustelujen sarja, jossa etsitään yhdessä sivistyksen suuntaa viheliäisten ongelmien ajassa. Aamukahveilla on syvennytty muun muassa elinikäisen oppimisen ihanteisiin, mustan feminismin näkökulmiin sekä uudemman tutkimuksen antiin sivistyskeskustelulle. Olemme myös mukana ajankohtaisissa tapahtumissa ja virittelemme keskustelua sivistyksestä esimerkiksi Kuntamarkkinoilla ja Educassa.  

Tilaisuuksien lisäksi julkaisemme artikkelisarjaa sivistysaiheista, erityisesti Sivistys+-hankkeiden aihepiireistä. Sivistys+-asiantuntijat pohtivat sivistysteemoja myös omissa blogeissaan ja artikkeleissaan.   

Missä mennään? 

Viimeiset Sivistys+-hankkeet ja selvitykset päättyvät projektin päättymisen myötä alkukesällä 2022. Ennen projektin loppumista järjestetään pyöreän pöydän keskusteluja sivistyksen suhteesta Sitran suuriin teemoihin eli demokratiaan, kestävyyteen ja datatalouteen. Lisäksi suunnitteilla on kaksi julkaisua, toinen sivistyksen suhteesta tulevaisuustyöhön ja toinen Sivistys+-projektin toimintaa kokoava julkaisu. 

Keitä on mukana? 

Sitran Sivistys+-projektissa on mukana laajasti sivistyskentän toimijoita, niin perinteisiä sivistystoimijoita kuin aivan uusiakin toimijoita, jotka eivät välttämättä ole ennen identifioituneetkaan sivistystoimijoiksi. 

Haluan kuulla lisää Sivistys+ projektista!

HANKKEET

Tutustu hankkeisiimme klikkaamalla tölkkiä alla.

OTA YHTEYTTÄ

Soita jo!

Mistä on kyse?