SIVISTYS+

Sivistyksen tarina on päivitettävä vastaamaan nykyajan haasteisiin. Sivistys+-projektin tavoitteena on vahvistaa sivistystä, joka antaa meille entistä suuremman valmiuden uudistua ja vastata viheliäisiin ongelmiin. Tällainen sivistys myös luo merkityksellisyyttä ja hyvinvointia kulutuskeskeisyyden sijaan.

AJANKOHTAISTA

Tästä puhutaan nyt.

Mistä on kyse?

Sivistys+-projekti haluaa sekä nostaa perinteisen sivistyksen arvostusta että päivittää ja laajentaa sivistysihannetta ja sen käyttöalaa. Molemmissa tapauksissa siis ”plussataan” sivistystä. Projektin työ käynnistyy keväällä 2020 ja jatkuu kesäkuuhun 2022.

Suomalainen sivistystyö on perinteisesti ollut vahvaa. Meillä on maailman parhaaksi mainittu perusopetus, ilmainen korkeakoulutus, erittäin laaja ja koko maan kattava vapaan sivistystyön toimijoiden verkosto sekä vahvoja kulttuuri-instituutioita. Sivistyskeskustelu on silti viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana hiljentynyt. Tilalle on tullut paljon puhetta osaamisesta. Nyt kuitenkin keskustelu osaamista laajemmasta sivistyksestä on uudelleen viriämässä. Sivistys+-projekti haluaa tukea tätä sivistyksen uutta nousua yhdessä sivistysalan toimijoiden kanssa.

Tavoitteet:

  • Yhteiskunnallisen keskustelun voimistuminen sivistyksestä megatrendien aiheuttamassa yhteiskunnallisessa murroksessa.
  • Sivistysnarratiivin laajentaminen, jotta sillä olisi mahdollistava rooli nykymaailman haasteisiin vastaamisessa. Sivistys+ luo merkityksellisyyttä ja hyvinvointia kulutuskeskeisyyden sijaan.
  • Uudenlaisen sivistystyön vahvistuminen.

Mitä teemme?

Toimimme laaja-alaisesti monien sivistyskentän toimijoiden kanssa yhteistyössä. Olemme suunnitelleet muun muassa seuraavanlaista toimintaa:

  • Sivistysihanteen ja siihen läheisesti liittyvien muiden ihanteiden muutosten selvittäminen esimerkiksi yhteistyössä tutkimusrahoittajien ja korkeakoulujen kanssa.
  • Sivistykseen liittyvien sisältöjen kehittäminen yhteistyössä median kanssa. Tähän kuuluu myös pyrkimys parantaa keskustelukulttuuria sosiaalisessa mediassa.
  • Uuden sivistyskeskustelun tuominen käytännön toiminnan tasolle niin koulumaailmassa (kansallisissa opetussuunnitelmissa mainitaan jo ”ekososiaalinen sivistys”) kuin myös osaksi vapaan sivistystyön hankkeita.
  • Sivistyksen laajennettujen sisältöjen avaaminen taiteen ja kulttuurin keinoin. Taiteen avulla on mahdollista lisätä tulevaisuuden ja uudenlaisen merkityksellisyyden kuvittelukykyä. Lisäksi taide on kiinnostava rajapinta abstraktin ja konkreettisen, eliitin ja kansan, pysyvyyden ja muutoksen välillä

Kevään 2020 aikana suunnitelmat tarkentuvat ja ensimmäiset hankkeet pääsevät myös toteutukseen.

Keitä on mukana?

Sitran Sivistys+-projektiin halutaan sen valmisteluvaiheen yhteistyökumppaneiden (Demos Helsinki, Kriittinen korkeakoulu ja Kansanvalistusseura) lisäksi mukaan laajasti myös muita sivistyskentän toimijoita, muun muassa tutkijoita, toimittajia, opettajia, sivistys- ja kulttuurialan asiantuntijoita sekä taiteilijoita.

Missä mennään?

Kevään 2020 aikana projekti järjestäytyi ja tapasi sidosryhmiä sekä aloitti ensimmäiset hankkeensa.

Haluan kuulla lisää Sivistys+ projektista!

HANKKEET

Tutustu hankkeisiimme klikkaamalla tölkkiä alla.

OTA YHTEYTTÄ

Soita jo!

Mistä on kyse?