BILDNING+

Berättelsen om bildning måste uppdateras för att svara mot nutidens utmaningar. Målet för projektet Bildning+ är att skapa och stärka en bildning som ger oss allt större beredskap att förnya oss och svara mot tuffa problem. Sådan bildning skapar betydelse och välbefinnande i stället för fokus på konsumtion.

VAD ÄR DET FRÅGA OM?

Projektet Bildning+ vill såväl öka uppskattningen av traditionell bildning som uppdatera och utvidga bildningsidealet och dess användningsområde. I båda fallen ”plussar” man således på bildning. Arbetet i projektet började våren 2020 och pågår till juni 2022.

Det finländska bildningsarbetet har traditionellt varit starkt. Vi har en grundläggande utbildning som benämns den bästa i världen, gratis högskoleutbildning, ett mycket omfattande, rikstäckande nätverk med aktörer inom det fria bildningsarbetet samt starka kulturinstitutioner. Bildningsdiskussionen har ändå blivit tystare under de senaste femtio åren. I stället talar man mycket om kompetens. Nu håller dock diskussionen om bildning, som är bredare än kompetens, återigen på att ta fart. Projektet Bildning+ vill stödja denna nya uppgång för bildning tillsammans med aktörer inom bildningssektorn.

Målen för projektet Bildning+ är följande:

  • Att inleda en samhällsdebatt om bildning i en situation då megatrender förändrar samhället.
  • Att uppdatera berättelsen om bildning för att den ska kunna ha en möjliggörande roll i att svara mot den moderna världens utmaningar. Bildning+ skapar betydelse och välbefinnande i stället för fokus på konsumtion.
  • Stöd för ett nytt slags bildningsarbete.

Vad gör vi?

Vi handlar övergripande i samarbete med många aktörer inom bildningssektorn. Vi medverkar i flera projekt (som antingen finansiär eller annan samarbetspartner) som främjar utvecklandet av en nytt slags bildningsnarrativ och stärkningen av ett nytt slags bildningsarbete. Projekten delar vårt mål om en starkare samhällsdebatt om bildning.

Vår verksamhet omfattar också att göra utredningar om bildningsrelaterade teman. Vi är intresserade av hur och vilka bildningsideal som påverkar samhället och hur dessa teman syns i media, pressen och sociala medier. Vi utreder till exempel sambandet mellan bildning och förhållandet till naturen, dvs. vilken ställning människan har i bildningsidealet och naturen.

Vi arrangerar bildningsrelaterade diskussionsmöten och workshoppar. Bildning+-frukostmöten är en serie med nätdiskussioner avsedda för bildningsaktörer och dem som är intresserade av bildning, där vi tillsammans söker en riktning för bildning i en tid med lömska problem. På frukostmötena har vi fördjupat oss i bland annat idealen för livslångt lärande, perspektiv inom svart feminism samt vad nyare forskning tillför bildningsdebatten. Experterna inom Bildning+ diskuterar också bildningsteman i sina egna bloggar och artiklar.

Hur är situationen i dag?

De sista projekten och utredningarna inom Bildning+ slutförs när projektet avslutas försommaren 2022.  Utöver detta planeras två publikationer, den ena om bildningens förhållande till framtidsarbetet och den andra en sammanställning av verksamheten inom projektet Bildning+.

Vilka är med?

I Sitras projekt Bildning+ medverkar aktörer inom bildningssektorn på bred front, såväl traditionella bildningsaktörer som helt nya aktörer som inte nödvändigtvis tidigare identifierat sig som bildningsaktörer.

KONTAKTA OSS