BILDNING+

Berättelsen om bildning måste uppdateras för att svara mot nutidens utmaningar. Målet för projektet Bildning+ är att skapa och stärka en bildning som ger oss allt större beredskap att förnya oss och svara mot tuffa problem. Sådan bildning skapar betydelse och välbefinnande i stället för fokus på konsumtion.

VAD ÄR DET FRÅGA OM?

Projektet Bildning+ vill såväl öka uppskattningen av traditionell bildning som uppdatera och utvidga bildningsidealet och dess användningsområde. I båda fallen ”plussar” man således på bildning. Arbetet i projektet börjar våren 2020 och fortsätter till juni 2022.

Målen för projektet Bildning+ är följande:

  • Att inleda en samhällsdebatt om bildning i en situation då megatrender förändrar samhället.
  • Att uppdatera berättelsen om bildning för att den ska kunna ha en möjliggörande roll i att svara mot den moderna världens utmaningar. Bildning+ skapar betydelse och välbefinnande i stället för fokus på konsumtion.
  • Stöd för ett nytt slags bildningsarbete.

Vad gör vi?

Vi handlar övergripande i samarbete med många instanser inom bildningssektorn. Vi har bland annat planerat följande verksamhet:

  • Utredning av förändringar av bildningsidealet och andra ideal som är nära kopplade till det till exempel i samarbete med forskningsfinansiärer och högskolor.
  • Utveckling av innehåll som gäller bildning i samarbete med media. Till detta hör målet att förbättra samtalskulturen i sociala medier.
  • Att ta en ny bildningsdebatt till den praktiska verksamhetsnivån både i skolvärlden (i de nationella läroplanerna nämns redan ”ekosocial bildning”) och som en del av det fria bildningsarbetets projekt.
  • Att ge insikter i bildningens mer omfattande innehåll med hjälp av konst och kultur. Det är möjligt att med hjälp av konst öka förmågan att föreställa sig framtiden och en ny slags betydelse. Dessutom är konst en intressant kontaktyta mellan det abstrakta och konkreta, eliten och folket, beständighet och förändring.

Under våren 2020 preciseras planerna närmare och de första projekten blir också verklighet.

Vilka är med?

Förutom de samarbetspartner som deltagit i förberedelseskedet av Sitras projekt Bildning+ (Demos Helsinki, Kriittinen korkeakoulu och Folkupplysningssällskapet) önskar man få med i stor utsträckning även andra aktörer inom bildningssektorn, bland annat forskare, journalister, lärare, experter inom bildnings- och kultursektorn samt konstnärer.

Hur är situationen i dag?

Projektet organiseras under våren 2020 och inleder sina första projekt. I projektet arbetar tre experter och det leds av Vesa-Matti Lahti.

KONTAKTA OSS

Vad handlar det om?