BILDNING+

Bildning behövs för att bygga en hållbar framtid. Diskussion om vårt bildningsideal säkerställer en öppen och konstruktiv kritisk infallsvinkel på reflektioner över framtiden. Projektet Bildning+ vill ännu starkare än tidigare lyfta fram bildning som samhällelig förändringskraft och generationsöverskridande ansvar.

nyheter

WCEF2024: Europa behöver snarast en cirkulär inre marknad för att trygga den ekonomiska säkerheten

nyheter

Dataområden är de rättvisa byggstenarna i den digitala framtiden

circular solutions for nature
nyheter

Cirkulära lösningar motverkar förlusten av biologisk mångfald och skapar nya affärsmöjligheter – se Europas topp 30-lista

publikationer

Digitala produktpass driver på hållbar tillväxt i Europa (sammanfattning)

nyheter

Sitras år 2023: Megatrender, försök runt om i Finland och strategireform på gång

publikationer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2023

publikationer

Lägesbild över dataområden i Finland (sammanfattning)

nyheter

I de nya försöken utvecklas bättre tjänster för åldringsarbetet, sysselsättning och lärande med hjälp av data

nyheter

En ny kurs erbjuder företag lärdomar om utnyttjande av data enligt den EU-reglering som håller på att förnyas

Debatt

Ett ekosystem gör inget med teknologi ifall kulturen inte är i skick

Valokuvia kansalaisparlamentin osallistujista sommiteltuna kuvaan
nyheter

671 finländare deltog i medborgarparlamentet – en konstruktiv diskussion lyckas både på nätet och öga mot öga

Kuvituskuvassa ihmisiä, rahaa ja Merikarvian ja Pieksämäen vaakunat
artiklar

I Pieksämäki och Sastmola gjordes budgeten för nästa år på ett nytt sätt – tillsammans med kommuninvånarna

nyheter

Användare av digitala tjänster behöver fler möjligheter att utnyttja data som samlats in om dem

Debatt

Tre trender inom dataekonomin att hålla ett öga på just nu

Tarmo Toikkanen ja Rosa-Maria Mäkelä
Kommentar

Behöver du en förändring i dina sociala medier? Dessa 4 saker kommer att förändras

nyheter

Sitra inleder omställningsförhandlingar

Famous monuments from Brussels in green colour along with the WCEF2024 logo
evenemang

WCEF2024 i Bryssel

Brysseli, Belgia, måndag – torsdag, 15.4 – 18.4
evenemang

World Circular Economy Forum 2023

Helsinki, tisdag – fredag, 30.5 – 2.6
D-kirjain
Evenemang

Kom med i Försvarsdialoger för demokratin

torsdag – torsdag, 28.4 – 9.6
evenemang

Delta i dialoger som omfattar hela Finland gällande naturens betydelse och bevarandet av den biologiska mångfalden!

onsdag, 9.3
WCEF 2021 Kanada
evenemang

World Circular Economy Forum 2021

måndag – onsdag, 13.9 – 15.9
Evenemang for inbjudna gäster

Kompetensens tid-forumen i regionerna våren 2021

torsdag – måndag, 25.2 – 31.5
Jord med mask, grönsaker som växer och en dator med en kvinna som har en ärtskida, pumpa och solros.
Lanseringsevenemang

Lansering av onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

tisdag, 9.2
Lanseringsevenemang

Jämförelse av förvaltningsstrukturer för livslångt lärande i Norden

fredag, 22.1
WCEF plus Climate
evenemang

WCEF+Climate

torsdag – fredag, 15.4 – 16.4
evenemang

WCEFonline program

tisdag – onsdag, 29.9 – 30.9
Foto av mobiltelefonen med Climate Aid på screen.
evenemang

Climate Aid Finland konsert

Helsinki, lördag, 23.11
Kuvassa taustalla maisema Madridista ja etualalalla kännykkä, jonka ruudulla ilmastokokouksen tunnus.
evenemang

Sitra följer FN:s klimatförhandlingar i Madrid

Madrid, måndag – onsdag, 2.12 – 13.11
evenemang

World Circular Economy Forum 2019

Helsinki, måndag – onsdag, 3.6 – 5.6
evenemang

Happy Birthday, Isaacus Rothovius

Helsinki, torsdag, 1.11
watch live live
evenemang

Halverade klimatutsläppen som en global idé

Visby , torsdag, 5.7
evenemang

Health Tuesday: Human-driven data economy – new business opportunities

Helsinki, tisdag, 3.4

VAD HANDLAR DET OM?

Att lösa nya slags problem som skuggar vår framtid, till exempel begränsning av klimatförändring och att motverka minskningen av biologisk mångfald, kräver djup samhällelig transformation. För att den tillräckligt stora förändringen skulle lyckas och även vara tillräckligt bestående ska vi förnya även våra värden och ideal. Bildning som lever i tiden ger oss färdigheter att svara även på tuffa problem.

Vårt bildningsideal får inte heller minskas, så att den bara gäller utveckling av kompetens eller festliga fraser. Vi behöver ett levande bildningsarbete genom hela samhället och verksamhetsområden. Förutom kompetens och färdigheter ska även etisk och samhällelig bildning spela en viktig roll när vi bygger en hållbar framtid.

Målet med projektet Bildning+ är att stärka en bildning som ger oss en allt större beredskap att förnya oss och svara mot tuffa problem. Sådan bildning skapar också betydelse och välbefinnande i stället för fokus på konsumtion. Projektet vill både öka uppskattningen av traditionell bildning och uppdatera och utvidga bildningsidealet och dess användningsområde. I båda fallen ”plussar” man således på bildning. Arbetet i projektet började våren 2020 och pågår till juni 2022.

Det finländska bildningsarbetet har traditionellt varit starkt. Vi har en grundläggande utbildning som benämns som den bästa i världen, gratis högskoleutbildning, ett mycket omfattande och rikstäckande nätverk med aktörer inom det fria bildningsarbetet samt starka kulturinstitutioner. Bildningsdiskussionen tystnade ändå under de senaste årtionden. Nu håller dock diskussionen om bildning, som är bredare än kompetens, återigen på att ta fart. Projektet Bildning+ vill stödja denna nya uppgång för bildning tillsammans med aktörer inom bildningssektorn.

Mål

Vad gör vi?

Vi handlar övergripande i samarbete med många aktörer inom bildningssektorn. Vi medverkar i flera projekt (som antingen finansiär eller annan samarbetspartner) som främjar utvecklandet av en nytt slags bildningsnarrativ och stärkningen av ett nytt slags bildningsarbete. Projekten delar vårt mål om en starkare samhällsdebatt om bildning.

Vår verksamhet omfattar också att göra utredningar om bildningsrelaterade teman. Vi är intresserade av till exempel hur och vilka bildningsideal som påverkar samhället och hur dessa teman syns i media, pressen och sociala medier. Vi utreder även till exempel sambandet mellan bildning och förhållandet till naturen, det vill säga vilken ställning människan har i bildningsidealet och naturen.

Vi arrangerar bildningsrelaterade diskussionsmöten och workshoppar. Bildning+-frukostmöten är en serie med nätdiskussioner avsedda för bildningsaktörer och dem som är intresserade av bildning, där vi tillsammans söker en riktning för bildning i en tid med tuffa problem.
På frukostmötena har vi fördjupat oss i bland annat idealen för livslångt lärande, perspektiv inom svart feminism, vad nyare forskning tillför bildningsdebatten samt vetenskaplig bildning. Vi medverkar också i aktuella evenemang och väcker diskussion om bildning till exempel på Kommunmarknaden och Educa.

Förutom medverkan i evenemangen publicerar vi också en artikelserie kring bildningsämnen, särskilt inom Bildning+-projektens temaområden. Experterna inom Bildning+ diskuterar också bildningsteman i sina egna bloggar och artiklar.

Hur är situationen i dag?

De sista projekten och utredningarna inom Bildning+ slutförs när projektet avslutas försommaren 2022. Innan projektet avslutas anordnas rundabordssamtal om bildningens förhållande till Sitras stora teman, det vill säga demokrati, hållbarhet och dataekonomi. Dessutom planeras en publikation om bildningens relation till framtidsarbete eller verktyg för att reflektera över bildningens framtid (till exempel över bildningens svaga signaler) samt en sammanfattande publikation om allt arbete som har utförts i Bildning+-projekten.

Vem är med?

I Sitras projekt Bildning+ medverkar aktörer inom bildningssektorn på bred front, såväl traditionella bildningsaktörer som helt nya aktörer som inte nödvändigtvis tidigare identifierat sig som bildningsaktörer.

KONTAKTA OSS

personer
Sanna Rekola
Expert, Förutse
personer
Vesa-Matti Lahti
Ledande Expert, Förutsägelse och Strategi
personer
Pia Mero
Expert, Förutsägelse och Strategi
personer
Anna Solovjew-Wartiovaara
Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer
personer
Jenna Linneo
Projektkoordinator (på lång ledighet), Förutsägelse och Strategi