Julkaistu 24.10.2019

Työpaja toi kokeiluideat eri puolilta Suomea samoihin pöytiin

Ensi vuonna käynnistyvien Demokratiakokeilut 2020 -kokeilujen hakuprosessi jatkui yhteiskehittämistyöpajalla.
Kirjoittaja
Kirjoittajan profiilisivu: Jukka Vahti
Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra
Jukka Vahti vastaa uudistumiskyky-teemaan liittyvien Sitran hankkeiden viestinnästä.

Oman idean sparraaminen ja tarkentaminen, eväiden saaminen vaikuttavuuden määrittelemiseen ja mahdollisuus verkostoitumiseen nousivat Demokratiakokeilut 2020 -yhteiskehitystyöpajan tärkeimmäksi anniksi osallistujilta saadun palautteen perusteella.

Lokakuun alussa järjestettyyn työpajaan osallistui peräti 88 kansanvallan kehittäjää. Yksi hakijakunnista osallistui verkkovälitteisesti ja vain kaksi hakijoista ei päässyt osallistumaan lainkaan. Katso työpajan ohjelma ja esitykset täältä.

Paikalla oli kuntademokratian asiantuntijoita niin luottamushenkilö- ja kuin viranhaltijapuolelta. Kehiteltävien kokeilujen toteutuskumppaneina työpajaan osallistui edustajia myös muun muassa kyläyhdistyksestä, vammaisneuvostosta, lasten parlamentista ja korkeakouluista.

Sitran asiantuntijan Elina Eerolan mukaan työpajan perusteella osallistujille tuntui olevan intoa seurata muiden ideoita nyt ja jatkossakin.

”Kiinnostusta oli myös siihen, miten muissa kunnissa on ryhdytty ratkomaan omalle kunnalle tyypillisiä haasteita. Parhaiden ideoiden soveltaminen, rikastaminen ja kehittäminen omaan kuntaan sopivaksi on enemmän kuin tervetullutta”, Eerola sanoo.

Yhteiskehittäminen oppimisen ja vaikuttavuuden välineenä

Sitran Kansanvallan peruskorjaus -projektiin kuuluvat kokeilut toteutetaan yhteistyössä Kuntaliiton kanssa. Elokuun loppuun kestänyt ideahaku tuotti yhteensä 35 hakemusta.

Niissä esitetyt ideat ryhmiteltiin yhteistyössä hakijoiden kanssa yhdeksän eri teeman alle, joita ovat digialustat, yhteiskehittäminen, kansalaisraati, demokratiakasvatus, dialoginen kehittäminen, osallisuusratkaisu hajautuneeseen kuntarakenteeseen, osallistuva budjetti, joukkorahoitus sekä kategoria ”muut”.

Kaikki Demokratiakokeilut 2020 -hakuun osallistuneet ideat löydät tämän jutun lopusta.

Työpajan tavoitteena oli tuoda kaikki hakuun osallistuneet ideat samojen pöytien ääreen etsimään yhteistyömahdollisuuksia sekä jalostamaan ideoista entistäkin vaikuttavampia yhteistuumin.

”Työpajassa oli hienoa nähdä osallistujien into ja tekemisen meininki. Uskon että sama henki jatkuu, kun kunnat työstävät ideoita kotikunnissaan”, Elina Eerola sanoo.

Marraskuussa hakijoista enintään kymmenen valitaan ensi vuonna toteutettaviin ja Sitran rahoittamiin demokratiakokeiluihin.

Demokratiakokeilut 2020 -hakuprosessiin liittyvät käytännön kysymykset voit lähettää osoitteeseen demokratiakokeilut@sitra.fi tai soittaa johtava asiantuntija Marja Illille puh. +358 (294) 618 434.

Demokratiakokeilut 2020 -päätöksiin liittyvät kysymykset voi lähettää niin ikään osoitteeseen demokratiakokeilut@sitra.fi tai soittaa johtaja Antti Kivelälle, puh. +358 (294) 618 265.

Työpajan palautekyselyn satoa

Mikä oli mielestäsi tapahtuman tärkein anti?

”Muiden ideoiden kuuleminen ja verkostoituminen. Samanhenkisten (=uutta luovien ja ideoivien) ihmisten tapaaminen tuo uutta potkua omaan luottamushenkilötyöhön.”

”Vaikuttavuuden määritelmän tarkentaminen, oman hakemuksen selkeytyminen sekä verkostoituminen.”

”Ajankohtaisen tutkitun tiedon popularisoidusti meille tuominen. Sitran anti oli tärkeä. Verkostoitumis- ja yhteistyömahdollisuudet muiden kanssa.”

”Eväät vaikuttavuusketjun pohtimiseen.”

Työpajan palautekyselyn satoa

Mitä toiveita ja odotuksia sinulla on vuoden 2020 yhteiskehittämistyöpajoille?

”Haluan kuulla ja nähdä konkreettisia esimerkkejä vaikuttavuuden mittaamisesta. Toivon että tilaisuudet striimataan, niin että niihin voi osallistua myös etänä.”

”Työpajatyöskentelyn parempi johtaminen. Nyt jäi liian yleiselle tasolle eli ei ollut kovin tehokasta. Työpajojen vetäjiä ehkä enemmän ja he liikkumaan ryhmästä toiseen, jotta homma etenee.”

”Välineitä arviointiin ja tukea mahdollisiin jumitus/ ongelmatilanteisiin ja kuulla mitä muissa kokeilussa on tehty ja koettu.”

Työpajan palautekyselyn satoa

Sitran tuoma lisäarvo, TOP3

1. Verkostot ja yhteistyö, ideoiden jakaminen, jalostaminen yhteiskehittäen erilaisten toimijoiden kanssa
2. Rahoitus + resurssi, (auttaa myös pieniä kuntia kehittymään)
3. Asiantuntijuus (tuki, tietotaito, teknologia)

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?