personer

Elina Eerola

Expert, Nya sätt att påverka

Vem?

Elina Eerola deltar i att stärka Finlands ställning som ett modelland för demokrati med förmåga till förnyelse. Elina tror att vi hittar våra bästa och mest innovativa lösningar på folkstyrets utmaningar när vi provar oss fram tillsammans.

Vad?

Hos Sitra har Elina hunnit utveckla nätverk, främja ekosystemtänkande och skapa nya partnerskap inom Soteuttamo-konceptet. Elina förstärkte en mer människoorienterad och konkurrenskraftig social- och hälsovård tillsammans med startup-företag, små och medelstora företag, kommuner och föreningar.

Hon fortsätter att söka och genomföra djärva nya idéer med kommuner i projektet Demokratiförsök 2020. Projektets syfte är att främja demokratisk delaktighet, deltagande och dialog. Kontakta Elina om du vill veta mer om försöken, delaktighet eller närdemokrati.

I och med välfärdsområdena uppstod i Finland en helt ny demokratinivå som erbjuder möjligheten att tänka om saker. Man behöver inte kopiera gamla tillvägagångssätt, utan man kan ha en nystart och utveckla modeller som har visat sig vara de bästa. I temagruppen Demokrati, som lotsas av Elina och kollegor, fokuserar man på demokratin i välfärdsområdena och på att stärka invånarnas möjligheter att delta. Kontakta Elina om du vill veta mer om försöken, deltagande eller närdemokrati.

Elina är filosofie magister och hon blir inspirerad av samhällsfrågor, innovationer och ett kundorienterat sätt att arbeta. I sina tidigare arbetsuppgifter har hon kunnat främja dessa frågor med olika intressentgrupper både i kultursektorn och skolvärlden.

Va?

Elina tror på digitalisering, livslångt lärande och välbefinnande. På fritiden brukar Elina jogga längs havsstranden i Helsingfors, åka slalom i Finland och i Alperna, delta i otaliga stadskulturella evenemang eller dricka gott vin och äta god mat.