Asukasosallistuminen hyvinvointialueilla

Hyvinvointialueiden rakenteet tulee suunnitella siten, että ne tukevat asukkaiden laajaa osallistumista päätöksenteon eri vaiheissa. Tavoitteenamme on löytää kaikille sopivia, monipuolisia ja innostavia vaikuttamisen tapoja.

Mistä on kyse?

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen siirtyi hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Aluevaltuustot päättävät palveluiden järjestämisestä yli 20 miljardin euron edestä. Kyseessä on merkittävä rahan ja vallan siirto uudelle hallinnon tasolle. Uudistusta on kuvattu Suomen itsenäisyyden ajan suurimmaksi hallintouudistukseksi.

Aluevaalit järjestettiin tammikuussa 2022 ja hyvinvointialueiden valtuustot aloittivat toimintansa maaliskuussa 2022. Uudistuksen myötä Suomessa on 21 hyvinvointialuetta ja Helsinki, jossa kaupunginvaltuusto päättää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä.

Tavoitteemme on, että asukasosallistuminen olisi kiinteä osa hyvinvointialueiden päätöksentekoa heti alusta alkaen. Hyvinvointialueiden rakenteiden pitää siten tukea monipuolisia ja innostavia vaikuttamisen tapoja. Kaikille pitäisi löytyä itselle sopiva tapa osallistua päätöksentekoon.

Mitä teemme?

Demokratia toimii vain, jos ihmiset luottavat toisiinsa, yhteiskunnallisiin instituutioihin ja päätöksentekijöihin. Siksi Sitra vetää verkostomaista Demokratia-teemaryhmää, joka keskittyy hyvinvointialueiden demokratiaan ja kansalaisten osallistumismahdollisuuksien vahvistamiseen.

Teemaryhmä on perustettu yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön kanssa ja siihen kuuluvat hyvinvointialueiden asukkaiden osallistumisesta ja demokratiasta vastaavat viranhaltijat.

Demokratia-teemaryhmässä kehitetään alueiden asukasosallisuutta yhdessä hyvinvointialueiden kanssa. Asukkaiden äänen välittäminen päätöksentekoon edellyttää osallistumistapojen moninaisuutta, ja päätöksenteon laatu paranee mielipiteitä törmäyttämällä. Uusia osallistumismuotoja tarvitaan myös katkaisemaan osallistumisen eriytymiskierre.

Demokratia-teemaryhmän tavoitteet:

Missä mennään?

Ensimmäinen Demokratia-teemaryhmän tilaisuus pidettiin syksyllä 2021. Keväällä 2023 ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Teemme vuosien 2023-2024 aikana kokeiluja lähes kymmenen hyvinvointialueen kanssa. Kokeiluihin kuuluvat muun muassa puntaroivat asukasraadit ja Polis-verkkoalustan kokeilut.

Sitran asiantuntijat tulevat mielellään keskustelemaan hyvinvointialueiden luottamushenkilöiden kanssa asukasosallistumisen merkityksestä ja uusista osallistumisen tavoista. Ota rohkeasti yhteyttä!

Keitä mukana?

Demokratia-teemaryhmässä ovat mukana kaikki 21 hyvinvointialuetta ja Helsinki. Teemme aktiivista yhteistyötä sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön, oikeusministeriön, Hyvinvointialueyhtiö Hyvilin ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Ajankohtaista

Uusinta uutta!

Demokratia-teemaryhmien tapaamiset syksy 2021, 2022 ja 2023

25.5.2023
Demokratia-teemaryhmä goes live: Teemaryhmä ja Kohti nuorten hyvinvointialueita -hankkeen nuorten verkosto yhdistävät voimansa lähitapaamisessa
21.4.2023
Järjestetään yhteistyössä Sitra Labin kanssa. Miten kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia vahvistetaan? Ketkä osallistuvat muutoksen tekemiseen? Miten varmistamme onnistumisemme edellytykset?
5.4.2023
Miten saamme palautteesta irti enemmän osallistumista?
15.3.2023
Asukasosallistuminen hyvinvointialueiden strategioissa & Polis-keskustelualusta
2.2.2023
Demokratiaindikaattorit
Voiko demokratiaa mitata ja miten? 
29.11.2022
Osallistumisen kulttuurin vahvistaminen hyvinvointialueen organisaatiossa
1.11.2022
Puntaroivat asukaspaneelelit
27.9.2022
Vaikuttavuuden mittaaminen ja vaikuttavuustiedon hyödyntäminen
31.8.2022
Demokratia-teemaryhmän kick-off
19.5.2022
Osallistumisen ohjelman vieminen käytäntöön
3.5.2022
Osallistumisen mittaaminen, tulosten seuranta ja vaikuttavuus
21.4.2022
Digitaaliset osallistumisen menetelmät
7.4.2022
Millainen olisi asukkaan sujuva vaikuttamispolku? Kansalaispaneelit, asukas- ja digiraadit sekä hyvinvointialueen aloite
31.3.2022
Osallistumisen ohjelma ja sen tuki
15.3.2022
Miten osallistuminen näkyy hallintosäännöissä ja päätöksenteon rakenteissa?
9.2.2022
Osallistumisen hyötyjen tunnistaminen päätöksentekoprosessin ja asukkaiden näkökulmista
20.1.2022
Miten varmistetaan, että asukas ja asiakas ovat hyvinvointialueuudistuksen keskiössä?
18.11.2021
Miksi asukkaiden osallistuminen on merkityksellistä? 

Valtuutetun demokratiakirje

Tuotamme korkeintaan kerran kuussa hyvinvointialueille suunnatun demokratia ja osallisuus -teemoihin keskittyvän uutiskirjeen. Kirjeestä saat parhaat vinkit osallistumisen kehittämiseen.

Ota yhteyttä!

Annamme mieluusti lisätietoja.

Mistä on kyse?