Asukasosallistuminen hyvinvointialueilla

Hyvinvointialueiden rakenteet tulee suunnitella siten, että ne tukevat asukkaiden laajaa osallistumista päätöksenteon eri vaiheissa. Tavoitteenamme on löytää kaikille sopivia, monipuolisia ja innostavia vaikuttamisen tapoja.

Mistä on kyse?

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen siirtyy hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Uudet aluevaltuustot päättävät palveluiden järjestämisestä yli 20 miljardin euron edestä. Kyseessä on merkittävä rahan ja vallan siirto uudelle hallinnon tasolle. Uudistusta on kuvattu Suomen itsenäisyyden ajan suurimmaksi hallintouudistukseksi.

Väliaikaisten valmistelutoimielinten työ alueilla on käynnistynyt vuoden 2021 aikana. Aluevaalit järjestetään tammikuussa 2022 ja hyvinvointialueiden valtuustot aloittavat toimintansa maaliskuussa 2022. Uudistuksen jälkeen Suomessa on 21 hyvinvointialuetta ja Helsinki, jossa kaupunginvaltuusto päättää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä.

Tavoitteemme on, että asukasosallistuminen olisi kiinteä osa hyvinvointialueiden päätöksentekoa heti alusta alkaen. Hyvinvointialueiden rakenteiden pitää siten tukea monipuolisia ja innostavia vaikuttamisen tapoja. Kaikille pitäisi löytyä itselle sopiva tapa osallistua päätöksentekoon.

Mitä teemme?

Demokratia toimii vain, jos ihmiset luottavat toisiinsa, yhteiskunnallisiin instituutioihin ja päätöksentekijöihin. Siksi Sitra vetää verkostomaista Demokratia-teemaryhmää, joka keskittyy hyvinvointialueiden demokratiaan ja kansalaisten osallistumismahdollisuuksien vahvistamiseen.

Teemaryhmä on perustettu yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön kanssa ja siihen kuuluvat hyvinvointialueiden asukkaiden osallistumisesta ja demokratiasta vastaavat viranhaltijat. Ryhmä on osa sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvointialueiden toimeenpanoa tukevaa Johtaminen ja osaaminen -teeman kokonaisuutta.

Demokratia-teemaryhmässä valmistaudutaan yhdessä hyvinvointialueiden kanssa alueiden asukasosallisuuden kehittämiseen. Asukkaiden äänen välittäminen päätöksentekoon edellyttää osallistumistapojen moninaisuutta, ja päätöksenteon laatu paranee mielipiteitä törmäyttämällä. Uusia osallistumismuotoja tarvitaan myös katkaisemaan osallistumisen eriytymiskierre.

Demokratia-teemaryhmän tavoitteet:

Missä mennään?

Ensimmäinen Demokratia-teemaryhmän tilaisuus pidettiin syksyllä 2021. Keväällä 2022 ryhmä kokoontuu 1–2 kertaa kuukaudessa.

Sitran asiantuntijat ovat vierailleet hyvinvointialueiden poliittisten seurantaryhmien kokouksissa, ja olemme varautuneet osallistumaan ryhmien toimintaan myös jatkossa.

Keitä mukana?

Demokratia-teemaryhmässä ovat mukana kaikki 21 hyvinvointialuetta ja Helsinki. Teemme aktiivista yhteistyötä sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön, oikeusministeriön, Kuntaliiton ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Ajankohtaista

Uusinta uutta!

Demokratia teemaryhmien tapaamiset syksy 2021, 2022 ja 2023

18.11.2021
Miksi asukkaiden osallistuminen on merkityksellistä? 
20.1.2022
Miten varmistetaan, että asukas ja asiakas ovat hyvinvointialueuudistuksen keskiössä?
9.2.2022
Osallistumisen hyötyjen tunnistaminen päätöksentekoprosessin ja asukkaiden näkökulmista
15.3.2022
Miten osallistuminen näkyy hallintosäännöissä ja päätöksenteon rakenteissa?
31.3.2022
Osallistumisen ohjelma ja sen tuki
7.4.2022
Millainen olisi asukkaan sujuva vaikuttamispolku? Kansalaispaneelit, asukas- ja digiraadit sekä hyvinvointialueen aloite
21.4.2022
Digitaaliset osallistumisen menetelmät
3.5.2022
Osallistumisen mittaaminen, tulosten seuranta ja vaikuttavuus
19.5.2022
Osallistumisen ohjelman vieminen käytäntöön
31.8.2022
Demokratia-teemaryhmän kick-off
27.9.2022
Vaikuttavuuden mittaaminen ja vaikuttavuustiedon hyödyntäminen
1.11.2022
Puntaroivat asukaspaneelelit
29.11.2022
Osallistumisen kulttuurin vahvistaminen hyvinvointialueen organisaatiossa
2.2.2023
Demokratiaindikaattorit
Voiko demokratiaa mitata ja miten? 

Valtuutetun demokratiakirje

Tuotamme korkeintaan kerran kuussa hyvinvointialueille suunnatun demokratia ja osallisuus -teemoihin keskittyvän uutiskirjeen. Kirjeestä saat parhaat vinkit osallistumisen kehittämiseen.

Ota yhteyttä!

Annamme mieluusti lisätietoja.

Mistä on kyse?