Live
Demokratia-teemaryhmä 18.4.2024 klo 14.00-16.00
tapahtumat

Demokratia-teemaryhmä 18.4.2024 klo 14.00-16.00

Miltä hyvinvointialueiden osallistumisen ohjelmat näyttävät? Entä mitä niissä sanotaan nuorten osallistumisesta? Yksi moninaisista vaikuttamisen keinoista on aluealoite. Pääsemme kurkistamaan miltä uusi hyvinvointialuealoite.fi -palvelu näyttää.​

  • 18.04.2024 klo 14:00 - 16:00
  • Verkossa

Keväällä 2022 teimme yhdessä Demokratia-teemaryhmässä Osallistumisen ohjelman mallipohjan, jota hyvinvointialueilla oli mahdollisuus käyttää omien tarpeidensa mukaan. Osallistumisen ohjelman tavoitteena on vahvistaa asukkaiden ja palvelunkäyttäjien osallistumista alueen päätöksentekoon ja itselle merkityksellisiin asioihin.

Nyt kaksi vuotta myöhemmin jokainen hyvinvointialue on tehnyt tai tekemässä omaa osallistumisen ohjelmaansa. Se on valmis jo 17 hyvinvointialueella, Helsingissä ja HUS:ssa. Tämän vuoden aikana ohjelma valmistuu vielä neljällä alueella. Ohjelmien nimet vaihtelevat laajasti Osallistumisen ohjelmasta, Osallisuusohjelmaan ja Osallisuus-, vuorovaikutus- ja yhteistyöohjelmaan. Demokratia-teemaryhmässä syvennymme ohjelmiin, niiden sisältöihin, tavoitteisiin ja merkitykseen kullakin alueella. Lisäksi Kohti nuorten hyvinvointialueita -hankkeen projektipäällikkö Ella Rouhe analysoi, miltä ohjelmat näyttävät nuorten osallisuuden näkökulmasta.

Yksi vaikuttamiskeino hyvinvointialueella on aloitteen tekeminen. Hyvinvointialueen jäsenillä eli alueen asukkaalla, hyvinvointialueen kunnalla, yhteisöllä ja säätiöllä, jonka kotipaikka on hyvinvointialueella olevassa kunnassa sekä sillä, joka omistaa tai hallitsee hyvinvointialueen alueella sijaitsevaa kiinteää omaisuutta, on oikeus tehdä aloitteita hyvinvointialueen toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on lisäksi oikeus tehdä aloitteita kyseistä hyvinvointialueen palvelua koskevassa asiassa. (Hyvinvointialuelaki 30 § Aloiteoikeus)

Pääsemme tutustumaan oikeusministeriön hyvinvointialuealoite.fi -palveluun, joka on hyvinvointialueiden käytettävissä kevään 2024 aikana.

Alustava ohjelma

14.00
Tervetuloa
Hannu-Pekka Ikäheimo, projektijohtaja, Sitra
14.10
Osallistumisen ohjelmien koonti
Elina Eerola ja Pauli Saloranta, asiantuntijat, Sitra  
14.35
Nostot osallistumisen ohjelmista, työskentelyä Howspace-alustalla
14.55
Osallistumisen ohjelmat nuorten osallisuuden näkökulmasta
Ella Rouhe, projektipäällikkö, Kohti nuorten hyvinvointialueita -hanke
15.10
Pienryhmäkeskustelu
15.35
Aloiteoikeus hyvinvointialueella ja hyvinvointialuealoite.fi-palvelu
Nina Suorsa, asiantuntija ja Atte Kuismin-Raerinne, erityisasiantuntija, oikeusministeriö
15.55
Miten osallisuuslautakunnat, -valiokunta, -johtokunta ja asiakkuus- ja laatujaosto voisivat edistää asukkaiden osallistumista? – Pienryhmäkeskusteluiden satoa viime kerralta
16.00
Tilaisuus päättyy

Mistä on kyse?