uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Tukea osallistumisen ohjelman laadintaan hyvinvointialueille – mallipohja saatavilla

Sitran koordinoima Demokratia-teemaryhmä on laatinut mallipohjan, jota hyvinvointialueet voivat hyödyntää, kun ne rakentavat omia osallistumisen ohjelmiaan. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa asukkaiden ja palvelunkäyttäjien osallistumista alueen päätöksentekoon ja itselle merkityksellisiin asioihin.

Kirjoittaja

Taru Keltanen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Hyvinvointialueilla on paitsi lakisääteinen tehtävä myös historiallinen mahdollisuus uudistaa demokratiaa ja lisätä asukkaidensa ja asiakkaidensa osallistumista sekä vaikutusmahdollisuuksia.

”On huolestuttavaa, että ensimmäisissä aluevaaleissa alle puolet kansalaisista käytti äänioikeuttaan. Nyt on tärkeä osoittaa, että demokratiaa kehitetään aidosti. Sitä kautta voidaan vahvistaa asukkaiden kokemusta siitä, että tulee kuulluksi ja voi vaikuttaa yhteisiin asioihin”, Sitran asiantuntija Elina Eerola painottaa.

Osallistumisen ohjelman mallipohja on tarkoitettu käytännön työkaluksi hyvinvointialueille. Se on kopioitavissa ja muokattavissa alueiden omiin tarpeisiin.

Termi osallistuminen tarkoittaa tässä yhteydessä aktiivista tekemistä ja osallisuutta, joka liittyy ennen kaikkea päätöksenteon prosesseihin.

Ohjelman laatijoille on tarjolla sekä tietoa että konkretiaa erilaisista asukas- ja asiakasosallistumisen keinoista. Monipuoliset keinot ovatkin tarpeen, sillä niiden avulla voidaan lisätä yhdenvertaisuutta ja mahdollisuuksia osallistumiseen.

Ohjelman kokonaisuus yksittäisiä keinoja tärkeämpi

Osallisuus voi toteutua ja sitä voidaan vahvistaa monin eri tavoin. Mallipohjassa esitellään erilaisia tapoja digiraadeista osallistuvaan budjetointiin ja asukas- ja asiakaspaneeleista hyvinvointialuealoitteisiin. Näitä avataan myös eri puolilta Suomea kerättyjen käytännön esimerkkien kautta.

”Yksittäisten ja irrallisten keinojen sijasta kannattaa rakentaa ohjelma, jossa erilaiset osallistumisen väylät muodostavat eheän, helposti hahmottuvan ja vaikuttavan kokonaisuuden. On myös ensisijaisen tärkeää kytkeä asukkaat, asiakkaat ja hyvinvointialueen työntekijät alusta asti ohjelman tekemiseen”, Elina Eerola alleviivaa.

Käytännössä alueilla on kaksi vaihtoehtoa: joko paketoida osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet erilliseksi osallistumisen ohjelmaksi tai lisätä ne osaksi muita ohjelmia.

Syksyllä 2021 perustettuun Demokratia-teemaryhmään kuuluvat Sitran lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö, oikeusministeriö ja Kuntaliitto sekä hyvinvointialueiden asukkaiden osallistumisesta ja demokratiasta vastaavat viranhaltijat. Ryhmä on osa sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvointialueiden toimeenpanoa tukevaa Johtaminen ja osaaminen -teeman kokonaisuutta.

Sitran Uudet vaikuttamisen tavat -projekti tukee demokratiaa kokeilun ja selvityksin sekä uusia osallistumisen tapoja kehittämällä.

Mistä on kyse?