Live
Demokratia teemaryhmä 9.2.2022 klo 12-14
Kutsuvierastilaisuus

Demokratia teemaryhmä 9.2.2022 klo 12-14

Demokratia-teemaryhmän kolmannessa tapaamisessa aiheinamme olivat osallistumisen hyötyjen tunnistaminen päätöksentekoprosessin ja asukkaiden näkökulmista.

  • 09.02.2022 klo 12:00 - 10.02.2022 klo 14:00

Demokratia-teemaryhmän kolmannessa tapaamisessa osallistujat tunnistivat osallistumisen tuottamia hyötyjä ja arvoa asukkaille sekä päätöksentekoprosessille. Työpajatyöskentelyssä kartoitettiin osallistumisen ideaalitilaa sekä osallistumista estäviä ja mahdollistavia tekijöitä. Osallistumisen ideaalitilan kuvailtiin olevan asukaslähtöistä, yhdenvertaista ja sen keskiössä on laadukas päätöksenteko. Työskentelyä fasilitoivat Gesund Partnersin konsultti Sanni Julkunen ja strategiajohtaja Tatu Laurila.

Teemaryhmän tapaamisessa tarkasteltiin osallistumisen menetelmiä ja osallistumisprosessin onnistumisen avaintekijöitä, joita esittelivät Demos Helsingin vanhempi asiantuntija Julia Jousilahti ja vanhempi konsultti Satu Korhonen. Työskentelyosuudessa osallistujat pääsivät pohtivat tämän hetken tarpeita ja toiveita erilaisille osallistumisen menetelmille.

Mistä on kyse?