ihmiset

Joonas Leppänen

Johtava asiantuntija, Uudet vaikuttamisen tavat

Kuka?

Joonas Leppänen työskentelee johtavana asiantuntijana Uudet vaikuttamisen tavat -projektissa, joka on osa Demokratia ja osallisuus -teemaa. Projektissa kehitetään ihmisille uusia osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja, jotka tukevat edustuksellista demokratiaa. Erityisesti Joonas on keskittynyt uusien hyvinvointialueiden osallistumisen tapojen kehittämiseen.

Mitä?

Joonaksessa yhdistyy sekä syvällinen teoreettinen tietotaito, että käytännön kokemus demokratiasta, sen rakenteista ja poliittisesta vaikuttamisesta.

Demokratian kehittäminen ja sen syventäminen on ollut Joonaksen kaiken toiminnan ytimessä jo pidemmän aikaa. Tästä esimerkkinä voidaan pitää sekä poliittisen filosofian väitöstutkimuksen tekeminen, että kokemus päiväpolitiikasta ja vaikuttamisesta.

Väitöskirjassaan A Political Theory of Dissent – Dissent at the Core of Radical Democracy, hän tutki erimielisyyden roolia demokratian keskiössä.

Häh?

Joonas pelaa mielellään jalkapalloa ja kesäisin aika kuluu saaristossa.