personer

Joonas Leppänen

Ledande Expert, Nya sätt att påverka

Vem?

Joonas Leppänen arbetar som ledande expert i projektet Nya sätt att påverka som ingår i temat Demokrati och delaktighet. Inom projektet utvecklas nya sätt för människor att delta och påverka som stöder den representativa demokratin. Speciellt har Joonas fokuserat på att utveckla sätten att delta i de nya välfärdsområdena.

Vad?

Joonas har en kombination av djupt teoretiskt kunnande och praktisk erfarenhet av demokrati, dess strukturer och politisk påverkan.

Att utveckla och fördjupa demokratin har redan i en längre tid legat i centrum för all hans verksamhet. Exempel på detta kan anses vara att han lagt fram en doktorsavhandling i politisk filosofi samt att han har erfarenhet av dagspolitik och påverkan.

I sin doktorsavhandling A Political Theory of Dissent – Dissent at the Core of Radical Democracy forskade han i oenighetens roll i demokratins centrum.

Va?

Joonas spelar gärna fotboll och på somrarna tillbringar han sin tid i skärgården.