Joonas Leppänen

Ledande expert, Nya sätt att påverka, Sitra
Kuva: Miikka Pirinen / Sitra