Live
Demokratia-teemaryhmän verkostotapaaminen 1.11.2022 klo 10-12
Kutsuvierastilaisuus

Demokratia-teemaryhmän verkostotapaaminen 1.11.2022 klo 10-12

Puntaroiva demokratia on nyt demokratiakehittäjien ykköspuheenaiheita. Mistä puntaroinnissa olikaan kyse ja mihin tarvitsemme sitä juuri nyt? Miten rakennamme hyvän puntaroivan asukaspaneelin? Millaiset aiheet soveltuvat parhaiten puntaroitavaksi?

  • 01.11.2022 klo 10:00 - 12:00

Demokratia-teemaryhmän 12. tapaamisessa pureuduttiin syvemmälle puntaroiviin asukaspaneeleihin. Keväällä olemme saaneet jo kuulla erilaisia kotimaisia ja kansainvälisiä esimerkkejä asukaspaneeleista. Nyt syksyllä syvennyimme niihin periaatteisiin ja rakennuspalikoihin, joista puntaroiva asukaspaneeli koostuu. Miksi satunnaisotanta on tärkeää? Mitä järjestelyissä tulisi ottaa huomioon? Entä pitäisikö päätöksentekijät ottaa mukaan puntarointiin? Muun muassa näitä kysymyksiä käsittelimme yhdessä verkostomme kesken.

Katso tilaisuuden esitykset

10:00
Tervetuloa
Hannu-Pekka Ikäheimo, projektijohtaja, Sitra
10:15
Why deliberative democracy?
Yves Dejaeghere, johtaja, Federation for Innovation in Democracy Europe, FIDE
Katso esityksen diat
10:45
Pienryhmäkeskustelut
11:10
Asukaspaneelin periaatteet ja rakennuspalikat
Maija Jäske, Sitran neuvonantaja, Sitra
Katso esityksen diat
11:30
Pienryhmätyöskentely
11:55
Loppusanat
Hannu Ikäheimo, projektijohtaja, Sitra

Tilaisuuden kuvaus

Demokratia-teemaryhmä auttaa hyvinvointialueita luomaan osallistumisen rakenteille pohjan, joka mahdollistaa uusien vaikuttamisen tapojen käyttöönoton ja kytkemisen päätöksentekoon. Lisäksi teemaryhmä valmistelee yhdessä alueiden kanssa osallistumisen tapojen kirjaamisen hyvinvointialueen hallintosääntöön ja osallistumisen ohjelmaan sekä kehittää eri alueille sopivia uusia osallistumisen tapoja ja demokratiainnovaatioita. Verkostoituminen, vertaisoppiminen ja omalle alueelle sopivimpien tapojen kehittäminen ovat työskentelyn keskiössä.

Teemaryhmä on perustettu yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön kanssa. Se kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvointialueiden toimeenpanoa tukevan Johtaminen ja osaaminen -teeman kokonaisuuteen.

Tähän tilaisuuteen on kutsuttu henkilöt, jotka vastaavat hyvinvointialueiden asukkaiden osallistumisesta ja demokratiasta.

Demokratia-teemaryhmä on osa Sitran Uudet vaikuttamisen tavat -projektia, jonka tavoitteena on levittää uusia vaikuttamisen tapoja entistä laajempaan käyttöön Suomessa ja vahvistaa niiden yhteyttä päätöksentekoon.

Mistä on kyse?