Live
Demokratia-teemaryhmän ensimmäinen tapaaminen
Verkkotapahtuma

Demokratia-teemaryhmän ensimmäinen tapaaminen

Miksi asukkaiden osallistuminen on merkityksellistä? Miten voin omalla hyvinvointialueellani vahvistaa osallistumista ja luoda vaikuttamista tukevia hallinon rakenteita? Näitä kysymyksiä pohdittiin Demokratia-teemaryhmän tapaamisessa.

  • 18.11.2021 klo 12:00 - 14:30
  • Verkkotapahtuma

Katso tilaisuuden esitykset

Mistä on kyse?

Joonas Leppänen, johtava-asiantuntija, Sitra
Antti Kuopila, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö
Niklas Wilhelmsson, Demokratia- ja julkisoikeusosasto yksikön päällikkö, oikeusministeriö

Miksi asukkaiden osallistuminen on merkityksellistä?

Joonas Leppänen, johtava asiantuntija, Sitra
Elina Eerola, asiantuntija, Sitra

Seuraavat askeleet

Joonas Leppänen, johtava asiantuntija, Sitra
Elina Eerola, asiantuntija, Sitra

Tilaisuuden kuvaus

Demokratia-teemaryhmä on Sitran vetovastuulla toimiva verkostomainen ryhmä, jossa keskitytään hyvinvointialueiden demokratiaan ja kansalaisten osallistumismahdollisuuksien vahvistamiseen. Demokratia toimii vain, jos ihmiset luottavat toisiinsa, yhteiskunnallisiin instituutioihin ja päätöksentekijöihin.

Tilaisuuteen on kutsuttu hyvinvointialueiden asukkaiden osallistumisesta ja demokratiasta vastaavat henkilöt. Teemaryhmä on perustettu yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön kanssa. Teemaryhmä kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvointialueiden toimeenpanoa tukevan Johtaminen ja osaaminen -teeman kokonaisuuteen.

Demokratia-teemaryhmässä valmistaudutaan yhdessä hyvinvointialueiden kanssa alueiden asukasosallisuuden vahvistamiseen. Asukkaiden äänen välittäminen päätöksentekoon edellyttää osallistumistapojen moninaisuutta, joten kaikille pitäisi löytyä itselle sopiva tapa osallistua. Pitkäjänteinen päätöksenteko parantuu eri mielipiteitä törmäyttämällä. Uusia osallistumismuotoja tarvitaan myös katkaisemaan osallistumisen eriytymiskierre.

Teemaryhmän tavoitteena on auttaa alueita luomaan hyvinvointialueiden osallistumisen rakenteiden pohja, joka mahdollistaa uusien vaikuttamisen tapojen käyttöönoton ja kytkemisen päätöksentekoon, valmistella yhdessä alueiden kanssa osallistumisentapojen kirjaamien hyvinvointialueen hallintosääntöön ja/tai osallisuusohjelmaan ja kehittää eri alueille sopivia uusia osallistumisen tapoja ja demokratiainnovaatioita. Verkostoituminen, vertaisoppiminen ja omalle alueelle sopivimpien tapojen kehittäminen ovat työskentelyn keskiössä.

Demokratia-teemaryhmä on osa Sitran Uudet vaikuttamisen tavat -projektia, jonka tavoitteena on levittää uusia vaikuttamisen tapoja entistä laajempaan käyttöön Suomessa ja vahvistaa niiden yhteyttä päätöksentekoon.

Mistä on kyse?