Live
Demokratia-teemaryhmän toinen tapaaminen
Kutsuvierastilaisuus

Demokratia-teemaryhmän toinen tapaaminen

Miten varmistetaan, että asukas ja asiakas ovat hyvinvointialueuudistuksen keskiössä? Miten vahvistetaan nuorten osallistumista? Mitkä ovat oman hyvinvointialueeni osallistumisen tarpeet ja toiveet? Näistä teemoista keskusteltiin Demokratia-teemaryhmässä tammikuussa.

  • 20.01.2022 klo 09:00 - 11:30
  • Kutsuvierastilaisuus

Demokratia-teemaryhmän toisessa tapaamisessa pureuduttiin siihen, miten hyvinvointialuelain perustelut tukevat asukasosallistumisen merkitystä. Miten varmistetaan, että asukas ja asiakas ovat hyvinvointialueuudistuksen keskiössä? Laki on selkäranka, johon tukeutua, ja perustelut ovat lain henki, josta ajattelu muodostuu. Käytännöiksi nämä muodostuvat jokaisella alueella hallintosäännön, strategian, osallistumisen ohjelman ja tietenkin asukkaiden kanssa tehtävän työn myötä.

Tilaisuuden osallistujat pääsivät jakamaan oman hyvinvointialueensa osallistumisen tarpeita ja toiveita: Mitä olisi hyvä huomioida osallistumisen ohjelmassa ja hallintosäännössä? Kuulimme myös alueiden esimerkkejä siitä, miten osallisuustyötä on lähdetty rakentamaan. Nuorten osallistumisesta, siihen panostamisesta ja uudistuksen avaavista uusista mahdollisuuksista oli kertomassa Osallisuuden osaamiskeskuksen toimitusjohtaja Heikki Vuojakoski.

Katso tilaisuuden esitykset

Mistä on kyse ja mitä keväälle on luvassa?
– Demokratia-teemaryhmän tavoitteet, toiminta ja aikataulu
Elina Eerola, Sitra
Hyvinvointialueiden osallisuusvalmistelijoiden verkosto
Liisa Jurmu, Pohjois-Pohjanmaa

Asukas ja asiakas hyvinvointialueen uudistuksen keskiössä
Joonas Leppänen, Sitra

Hyvinvointialuelain osallistumista määrittävät perusteet
Antti Kuopila, STM

Nuorten osallistuminen
Heikki Vuojakoski, Osallisuuden osaamiskeskus

Alueiden suunnitelmat asukasosallistumisen pohjaksi – esimerkkejä alueilta
Marjukka Manninen ja Liisa Jurmu, Pohjois-Pohjanmaa
Tero Seitsonen, Keski-Uusimaa

Seuraavat askeleet, Elina Eerola, Sitra

Tilaisuuden kuvaus

Demokratia-teemaryhmä auttaa hyvinvointialueita luomaan osallistumisen rakenteille pohjan, joka mahdollistaa uusien vaikuttamisen tapojen käyttöönoton ja kytkemisen päätöksentekoon. Lisäksi teemaryhmä valmistelee yhdessä alueiden kanssa osallistumisen tapojen kirjaamisen hyvinvointialueen hallintosääntöön ja osallistumisen ohjelmaan sekä kehittää eri alueille sopivia uusia osallistumisen tapoja ja demokratiainnovaatioita. Verkostoituminen, vertaisoppiminen ja omalle alueelle sopivimpien tapojen kehittäminen ovat työskentelyn keskiössä.

Teemaryhmä on perustettu yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön kanssa. Se kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvointialueiden toimeenpanoa tukevan Johtaminen ja osaaminen -teeman kokonaisuuteen.

Tähän tilaisuuteen oli kutsuttu henkilöt, jotka vastaavat hyvinvointialueiden asukkaiden osallistumisesta ja demokratiasta.

Demokratia-teemaryhmä on osa Sitran Uudet vaikuttamisen tavat -projektia, jonka tavoitteena on levittää uusia vaikuttamisen tapoja entistä laajempaan käyttöön Suomessa ja vahvistaa niiden yhteyttä päätöksentekoon.

Mistä on kyse?