Live
Demokratia-teemaryhmä 15.3. klo 12.30-14.30
Kutsuvierastilaisuus

Demokratia-teemaryhmä 15.3. klo 12.30-14.30

Demokratia-teemaryhmän neljännessä tapaamisessa emme olisi voineet olla ajankohtaisempien asioiden äärellä. Miten puolustaa demokratiaa ja miten demokraattiset rakenteet luodaan? Miten taataan, että kaikilla on mahdollisuus oman äänen kuulluksi tulemiseen ja miten varmistetaan asukkaiden edellytykset vaikuttaa päätöksentekoon?

  • 15.03.2022 klo 12:30 - 14:30

Demokratian puolustaminen on noussut yhä tärkeämmäksi ja keskeisemmäksi aiheeksi viimeisten viikkojen aikana. Euroopan turvallisuusympäristön nopea muutos on näkynyt suomalaisten kasvaneena osallistumishaluna ja kansalaisyhteiskunnan aktiivisuutena. Tilanne kuvastaa demokratian ja demokraattisten arvojen vahvuutta, mutta asettaa myös haasteita poliittiselle päätöksenteolle, kun ihmiset odottavat laajoja osallistumismahdollisuuksia sekä avointa julkista keskustelua päätöksenteosta.  

Demokratia-teemaryhmässä keskityimme osallistumisen näkyväksi tekemiseen hallintosäännössä. Miten hallintosääntö voi tukea laajan ja vaikuttavan osallistumisen toteutumista alueilla? Osallistumisen kytkeytymisestä hallintosääntöön ja päätöksenteon rakenteisiin avasi sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Antti Kuopila. Gesund Partnersin asiantuntijat esittelivät edellisen tapaamisemme 9.2.2022 pohjalta muotoillut Sitran hallintosääntömallit ja jatkoimme tapaamisessamme hallintosääntömallien yhteiskehittämistä. 

Mistä on kyse?