Live
Demokratia-teemaryhmä 21.4. klo 13.30–15.30 
Kutsuvierastilaisuus

Demokratia-teemaryhmä 21.4. klo 13.30–15.30 

Demokratia-teemaryhmän seitsemännessä tapaamisessa hyppäsimme digitaalisten osallistumisen menetelmien maailmaan. Minkälaisia digitaalisia osallistumisen menetelmiä on tarjolla? Mikä on paras työkalu, jota olet itse käyttänyt? Entä, millä tavoin niitä voisi hyödyntää hyvinvointialueilla? Pääsimme pohtimaan, kuinka digitaalisten osallistamisen menetelmien käyttöä kannattaa suunnitella osana hyvinvointialueen päätöksentekoprosessia.  

  • 21.04.2022 klo 13:30 - 15:30

Hyvinvointialueet ovat haasteen äärellä: kuinka pidetään huolta siitä, että kaikille asukkaille löytyisi mielekäs tapa osallistua? Edellisessä tilaisuudessa tutustuimme dialogisiin menetelmiin, joten nyt ovat vuorossa digitaaliset osallistumisen muodot. Digitaaliset osallistumisen menetelmät ovat tärkeä, mutta vielä monin paikoin hyödyntämätön alue perinteisempien osallistumisen menetelmien rinnalla. Sähköisten työkalujen avulla voidaan esimerkiksi kuulla asukkaiden mielipiteitä, priorisoida asioita tai työstää yhteisiä näkökantoja. Työkaluja voidaan hyödyntää joustavasti, kun halutaan tavoittaa laaja joukko asukkaita tai, kun tavoite on lähestyä valikoidummin tiettyjä kohderyhmiä. Erilaisten menetelmien hyödyntämiseen harjaantuu parhaiten kokeilemalla, ja kokeilut voivat paljastaa uusia käyttötapoja. Sähköisten työkalujen ja uusien menetelmien käytön suunnittelussa on yleisiä perusperiaatteita sekä käytön suunnittelussa huomioitavia seikkoja, joita tilaisuudessa käydään läpi. 

Demokratia-teemaryhmässä tutustuimme digitaalisiin osallistumisen menetelmiin ja pohdimme niiden hyödynnettävyyttä. Kuulimme esimerkkejä erilaisista digitaalisista osallistumisen menetelmistä ja pääsimme myös kokeilemaan niitä.  

Mistä on kyse?