Live
Demokratia-teemaryhmä 19.5.2022 klo 13.00-15.00
Kutsuvierastilaisuus

Demokratia-teemaryhmä 19.5.2022 klo 13.00-15.00

Demokratia-teemaryhmän tämän kevään viimeisessä tapaamisessa aiheenamme olivat osallistumisen ohjelman vieminen käytäntöön ja palasimme vielä edellisen tapaamisen teemaan osallistumisen seurannasta ja arvioinnista. Miten vaikutusketjua voisi hyödyntää osallistumisen suunnittelun viitekehyksenä? Millä tavoilla voidaan tukea osallistumisen ohjelman käyttöönottoa?

  • 19.05.2022 klo 13:00 - 15:00

Aiemmissa Demokratia-teemaryhmän tapaamisissa olemme käsitelleet osallistumisen kirjaamista hallintosääntöön, tunnistaneet onnistumisen edellytyksiä osallistumistyölle, tutustuneet monipuolisesti erilaisiin osallistumisen menetelmiin sekä yhteiskehittäneet osallistumisen mittaustapoja. Kevään viimeisessä tapaamisessa kävimme läpi edellisen tapaamisen pohjalta jatkojalostettua osallistumisen mittaamisen viitekehystä ja vaikuttavuusnäkökulman kytkemistä osallistumisen tavoitteiden, toimenpiteiden ja seurannan suunnitteluun sekä tutustuimme aiempien tapaamistemme pohjalta muotoiltuun osallistumisen ohjelman pohjaan. Kävimme myös yhdessä läpi osallistumisen ohjelman valmistelutyössä ja käyttöönotossa huomioitavia tekijöitä, jotka tukevat osallistumistyön onnistumista.

Mistä on kyse?