Live
Demokratia-teemaryhmä 31.3. klo 12.00-14.00
Kutsuvierastilaisuus

Demokratia-teemaryhmä 31.3. klo 12.00-14.00

Demokratia-teemaryhmän viidennessä tapaamisessa käynnistimme yhdessä osallistumisen ohjelman tekemisen. Kuinka osallistuminen käytännössä liitetään osaksi päätöksentekoa ja suunnittelua? Kuinka vältetään osallistamisen yleiset sudenkuopat? Ja kuinka asukkaat voivat osallistua osallistumisen tapojen suunnitteluun?

  • 31.03.2022 klo 12:00 - 14:00

Hyvinvointialueiden tehtävä on turvata monipuoliset ja vaikuttavat osallistumisen mahdollisuudet asukkailleen. Osallistumisen uusissa tavoissa, asukkaiden kuulemisessa tai jaetussa päätöksenteossa on kyse myös uuden, yhteisen kulttuurin luomisesta ja vakiinnuttamisesta. Esimerkiksi demokratiainnovaatiot kiinnostavat, mutta samalla haastavat – missä, miten ja kenen toimesta niitä tulisi hyödyntää? Uudenlaiset toimintatavat tarvitsevatkin kasvualustan, jossa vahvistua ja kasvaa kukoistukseen.  Tämä on mahdollista, kun osallistumista ajatellaan kokonaisvaltaisesti, osana suunnittelun ja päätöksenteon rakenteita.

Demokratia-teemaryhmässä tutkailimme asukkaiden osallistumista hyvinvointialueilla koskevan lainsäädännön henkeä ja sitä, kuinka asukkaiden osallistumista vaikuttavasti ja monipuolisesti voidaan tehdä todeksi uusissa rakenteissa. Mitkä olisivat osallistumisen ohjelman keskeiset sisällöt? Kuulimme esimerkkejä hyvinvointialueilta siitä, kuinka asukkaita on otettu mukaan alueen strategian ja osallistumisen ohjelman suunnitteluun. Demos Helsingin asiantuntijat alustivat osallistumisesta suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Mistä on kyse?