Live
Demokratia-teemaryhmän verkostotapaaminen 27.9.2022 klo 12-14
Kutsuvierastilaisuus

Demokratia-teemaryhmän verkostotapaaminen 27.9.2022 klo 12-14

Mitä asioita tulisi huomioida vaikuttavuuden mittaamisessa ja vaikuttavuustiedon hyödyntämisessä? Minkälaisista palasista rakentuu osallistumista edistävä vaikuttavuuden mittaristo hyvinvointialueelle?

  • 27.09.2022 klo 12:00 - 14:00
  • Verkossa

Demokratia-teemaryhmän syksyn toisen verkostotapaamisen teemana oli vaikuttavuus. Syvennyimme tilaisuudessa osallistumisen ohjelman mallipohjan taustalla olevaan vaikuttavuusajatteluun ja avasimme sitä käytännön esimerkkien avulla. Jatkoimme kevään Demokratia-teemaryhmän tapaamisissa käynnistynyttä keskustelua osallistumisen vaikuttavasta edistämisestä.

  • Mitä haluamme saada aikaan?
  • Miten tavoitteemme kääntyvät käytännön toimenpiteiksi?
  • Miten mittaamme ja teemme vaikuttavuuden näkyväksi?
  • Miten hyödynnämme vaikuttavuustietoa osallistumisen edistämiseen?

Muun muassa näihin kysymyksiin meitä johdatteli Sitran johtava asiantuntija Jonna Heliskoski.

Katso tilaisuuden esitykset

12.00
Tervetuloa ja lyhyt katsaus teemaryhmän työhön
Joonas Leppänen, johtava asiantuntija, Sitra
12.10
Vaikuttavuusajattelu osallistumisen ohjelman mallipohjan taustalla
– Miten vaikuttavuus syntyy?
– Miten tavoitteista päästään käytännön tekoihin?
– Käytännön esimerkkejä ja yhteinen keskustelu
Jonna Heliskoski, johtava asiantuntija, Sitra

Katso esityksen diat
12.50
Tauko
13.00
Vaikuttavuuden todentaminen ja tiedon hyödyntäminen muutoksen tukena
– Miten vaikuttavuutta mitataan?
– Miksi vaikuttavuuden näkyväksi tekeminen on tärkeää? Mihin tietoa käytetään?
– Käytännön esimerkkejä ja yhteinen keskustelu
Jonna Heliskoski, johtava asiantuntija, Sitra

Katso esityksen diat
13.50
Tilaisuuden päätössanat
Elina Eerola, asiantuntija, Sitra

Katso esityksen diat
14.00
Tilaisuuden päätös

Tilaisuuden kuvaus

Demokratia-teemaryhmä auttaa hyvinvointialueita luomaan osallistumisen rakenteille pohjan, joka mahdollistaa uusien vaikuttamisen tapojen käyttöönoton ja kytkemisen päätöksentekoon. Lisäksi teemaryhmä valmistelee yhdessä alueiden kanssa osallistumisen tapojen kirjaamisen hyvinvointialueen hallintosääntöön ja osallistumisen ohjelmaan sekä kehittää eri alueille sopivia uusia osallistumisen tapoja ja demokratiainnovaatioita. Verkostoituminen, vertaisoppiminen ja omalle alueelle sopivimpien tapojen kehittäminen ovat työskentelyn keskiössä.

Teemaryhmä on perustettu yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön kanssa. Se kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvointialueiden toimeenpanoa tukevan Johtaminen ja osaaminen -teeman kokonaisuuteen.

Tähän tilaisuuteen on kutsuttu henkilöt, jotka vastaavat hyvinvointialueiden asukkaiden osallistumisesta ja demokratiasta.

Demokratia-teemaryhmä on osa Sitran Uudet vaikuttamisen tavat -projektia, jonka tavoitteena on levittää uusia vaikuttamisen tapoja entistä laajempaan käyttöön Suomessa ja vahvistaa niiden yhteyttä päätöksentekoon.

Mistä on kyse?