Live
Demokratia-teemaryhmä 2.2.2023 klo 13.00-15.00
Kutsuvierastilaisuus

Demokratia-teemaryhmä 2.2.2023 klo 13.00-15.00

Voiko demokratiaa mitata ja miten? Tervetuloa pohtimaan yhdessä, miten osallisuuden ja osallistumisen kehittyminen hyvinvointialueilla voitaisiin tehdä näkyväksi.

  • 02.02.2023 klo 13:00 - 15:00
  • Verkossa

Vuoden ensimmäisessä Demokratia-teemaryhmässä pureuduttiin demokratiaindikaattoreihin. Suomi on totuttu näkemään kansainvälisten demokratiaindikaattoreiden kärkipäässä, mistä voimme olla iloisia. Kansainvälisissä vertailuissa demokratian tilaa tutkitaan ja mitataan jo paljon, mutta miten pääsisimme lähemmäksi yksittäistä ihmistä ja kykenisimme tarkastelemaan eroja Suomen sisällä? Kv-tarkastelua pienemmällä raekoolla toteutettu indikaattori antaa mahdollisuuden alueiden väliseen vertailuun, parempaan tiedolla johtamiseen ja eri toimenpiteiden vaikutusten näkyväksi tekemiseen.

Kuntaliitto on ansiokkaasti tehnyt pitkäkestoista tutkimusta kuntalaisten osallistumisesta vuodesta 1996 lähtien. Lisäksi toteutimme Sitrassa laajan kyselytutkimuksen, jonka pohjalta muodostimme hyvinvointialueita koskevan demokratiaindikaattorin. Tutkimuksessa kysyttiin kansalaisten, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden näkemyksiä päätöksentekoon osallistumisesta ja demokratian tulevaisuuskuvista.

Ovatko nyt käytettävissä olevat indikaattorit riittäviä? Kysymmekö Sitran demokratiaindikaattorissa oikeita asioita, vai puuttuuko sieltä jotain? Vai kertyykö alueilla jo nyt niin paljon dataa, että ennemmin tarvittaisiin yhteinen koontinäkymä olemassa olevaan tietoon? Kartoitimme ja pohdimme tilaisuudessa yhdessä alueiden näkemyksiä ja tarpeita osallistumisen näkyväksi tekemiseksi.   

Katso tilaisuuden esitykset

13.00
Tervetuloa
Elina Eerola, asiantuntija, Sitra
13.10
Mitä voimme oppia kansainvälisistä demokratiaindikaattoreista?
Hannu-Pekka Ikäheimo, projektijohtaja, Sitra

Katso esityksen diat
13.20
Esimerkkejä ja huomioita kuntademokratian tilaa mittaavista indikaattoreista
Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, Kuntaliitto

Katso esityksen diat
13.40
Sitran demokratiaindikaattori
Perttu Jämsén, asiantuntija, Sitra

Katso esityksen diat
13.45
Työskentely Howspace-alustalla
14.40
Yhteenveto
14.55
Seuraavat askeleet
Elina Eerola, asiantuntija, Sitra

Katso esityksen diat
15.00
Tilaisuus päättyy

Mistä on kyse?