Live
Demokratia-teemaryhmä 13.3.2024 klo 14.00-16.00 – Osallistumistoimielimet asukkaiden osallistumisen tukena
tapahtumat

Demokratia-teemaryhmä 13.3.2024 klo 14.00-16.00 – Osallistumistoimielimet asukkaiden osallistumisen tukena

Miten valtionvarainministeriön uusi hyvinvointialueiden ohjausosasto toimii? Entä miten osallisuuteen ja osallistumiseen liittyvien lautakuntien, johtoryhmien ja jaostojen käynnistyminen on sujunut ja millaisia tulevaisuuden visioita niillä on? Miten nämä voisivat tukea asukkaiden osallistumista vaikuttavimmin?

  • 13.03.2024 klo 14:00 - 16:00
  • Verkossa

Demokratia-teemaryhmän pääpuhujana oli hyvinvointialueiden ohjausosaston päällikkö Ville-Veikko Ahonen, joka kertoi valtiovarainministeriön uudesta alueosastosta. Hyvinvointialueiden ohjausosasto perustettiin 1.2.2024 ja sen tehtävänä on muun muassa tuottaa tietoa ja arviointeja hyvinvointialueiden toiminnasta ja taloudesta.

Demokratia-teemaryhmään oli tällä kertaa kutsuttu mukaan myös osallistumiseen ja osallisuuteen liittyvien lautakuntien, johtokunnan ja jaoston luottamushenkilöt. Yhdessä pääsimme pohtimaan, miten asukkaiden osallistumista voitaisiin vahvistaa ja miten osallisuuslautakunnat, -johtokunta ja asiakkuus- ja laatujaosto voisivat tukea tätä.

Hyvinvointialuelain 1 § todetaan, että: ”Lain tarkoituksena on luoda edellytykset asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteuttamiselle hyvinvointialueen toiminnassa.” Laki lähtee liikkeelle siitä, että asukkaiden osallistuminen on taattava. Erityisesti aluevaltuustolla on tästä iso vastuu, sillä hyvinvointialuelaissa 29 § määritellään, että: ”Aluevaltuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä.” Viisi hyvinvointialuetta on huomioinut asian perustamalla erillisen osallistumiseen ja osallisuuteen liittyvän lautakunnan, johtokunnan tai jaoston. Demokratia-teemaryhmässä kuulimme, miten näiden toimielinten työ on lähtenyt käyntiin ja millaisia tulevaisuuden näkymiä niillä on? Miten ne toimisivat parhaalla mahdollisella tavalla?

Hyvinvointialueet, joilla on erillinen osallistumiseen ja osallisuuteen liittyvä toimielin

Ohjelma

14.00
Tervetuloa
Hannu-Pekka Ikäheimo, projektijohtaja, Sitra

Katso esityksen diat
14.15
Valtiovarainministeriön hyvinvointialueiden ohjausosaston esittely
Hyvinvointialueiden ohjausosaston päällikkö Ville-Veikko Ahonen, valtiovarainministeriö

Katso esityksen diat
14.45
Miksi asukkaiden osallistuminen olikaan merkityksellistä?
Joonas Leppänen, johtava asiantuntija, Sitra

Katso esityksen diat
14.50
Osallisuuslautakunnat, -valiokunta, -johtokunta ja asiakkuus- ja laatujaosto asukkaiden osallistumisen tukena. Toimielinten käynnistyminen ja tulevaisuuden näkymät.
Kolme casea alueilta luottamushenkilöiden esittelemänä:
· Lapin osallisuus- ja asiakkuuslautakunnan puheenjohtaja Riitta Liinamaa.
· Pirkanmaan asiakkuus- ja laatujaoston puheenjohtaja Anna Kontula.
· Päijät-Hämeen asiakas- ja osallisuuslautakunnan puheenjohtaja Sirkku Hilden.
Katso esityksen diat
15.25
Pienryhmäkeskustelu: Vaikuttavimmat osallistumisen tavat
· Miten asukkaiden osallistumista voitaisiin vahvistaa ja miten osallisuuslautakunnat, -johtokunta ja asiakkuus- ja laatujaosto voisivat edistää tätä?

Katso pienryhmäkeskusteluiden tulokset
15.55
Seuraavat askeleet
16.00
Tilaisuus päättyy

Mistä on kyse?