Puntaroivan demokratian kokeilut ja koulutukset

Edustuksellinen demokratia tarjoaa kansalaiselle äänestämisen lähes ainoana mahdollisuutena osallistua ja vaikuttaa. Puntaroivan demokratian ideana on tuottaa harkittuja kansalaismielipiteitä edustuksellisen päätöksenteon tueksi. Lisäämme tietoa ja kokeilemme puntaroivien kansalaispaneelien käyttöä Suomessa.

Mistä on kyse?

Käsityksemme demokratiasta on muuttunut ja monipuolistunut. Vaaleissa äänestäminen ei ole enää yksin demokratian keskiössä, ja yhtenä muutosvoimana on maailmanlaajuisesti leviävä puntaroivan demokratian aalto.

Edustuksellisessa demokratiassa puolueiden ja ryhmittymien välinen kilpailu kansalaisten äänistä johtaa parhaimmillaan edustajien valintaan hyväksyttävällä tavalla. Samalla edustuksellinen demokratia kuitenkin ruokkii julkisen keskustelun polarisaatiota, suosii eturyhmäajattelua ja jättää ison osan kansasta ilman todellisia vaikutusmahdollisuuksia. Vastoin usein toistettua puheenpartta, eduskunnissa ei kokoonnu kansa pienoiskoossa, vaan joukko keskimääräistä vanhempia ja koulutetumpia kansalaisia.

Niin tutkijat kuin demokratian kehittäjätkin ovat kiinnittäneet huomiomme päätöksentekoa edeltävään puntarointiin. Puntaroiva demokratia perustuu huolelliseen perehtymiseen ja eri mielipiteiden tasapuoliseen harkintaan. Se on vastavoima poliittisen keskustelun polarisaatiolle, osallistumisen eriytymiselle ja korruptiolle. Sen tarkoituksena on tukea laadukkaan kansalaismielipiteen muodostusta nopeita reaktioita ruokkivassa ajassamme. Puntaroivan demokratian periaatteita soveltamalla saadaan aikaan hyväksyttävämpiä, reilumpia päätöksiä.

Puntaroivan demokratian yleinen käytännön sovellus on kansalaispaneeli. Puntaroivissa kansalaispaneeleissa satunnaisotannalla valittu joukko tavallisia kansalaisia tuottaa suosituksia ja ratkaisuehdotuksia ajankohtaisesta aiheesta. Kansalaispaneeleja on käytetty eri puolilla maailmaa edustuksellisen ja suoran demokratian tukena. Kokemukset osoittavat, että puntaroivaan keskusteluun osallistuminen vahvistaa kansalaisten tietotasoa, poliittista luottamusta ja toisten näkökulmien huomioon ottamista.

Mitä teemme?

Tavoitteenamme on lisätä ymmärrystä puntaroivan demokratian menetelmistä ja mahdollisuuksista Suomessa. Vuosien 2023 ja 2024 aikana tulemme järjestämään koulutuksia kansalaispaneeleiden eri vaiheiden toteuttamisesta. Koulutustoimintamme tarkoituksena on levittää puntaroivan demokratian osaamista Suomessa eri hallinnon tasoille sekä kansalaisjärjestöjen että yritysten pariin. Teemme myös kansainvälistä yhteistyötä puntaroivan demokratian kehittäjien kanssa.

Yksi vuoden 2023 kohokohdista toiminnassamme oli lokakuussa Helsingissä järjestettävä Nordic Autumn School of Deliberative Democracy. Tapahtumassa esiteltiin laajalla skaalalla puntaroivan demokratian parhaita käytäntöjä eri maista.

Osaamisen kehittämisen lisäksi tuemme kansalaispaneelien kokeiluja hyvinvointialueilla ja kunnissa. Kokeilurahoituksen lisäksi autamme kumppaneitamme kokeilujen suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä arvioinnissa. Kokeiluissa keskeinen painopisteemme on kehittää kansalaispaneeleiden kytkentää päätöksentekoon.   

Lisäksi rahoitamme Åbo Akademin kansainvälisestikin merkittävää Kansalaisparlamentti-kokeilua, jossa toteutetaan Suomen ensimmäinen eduskunnan päätöksenteon tueksi järjestettävä valtakunnallinen kansalaispaneeli.

Keitä mukana?

Hyvivointialueiden, kuntien ja Åbo Akademin lisäksi keskeinen yhteistyökumppanimme on Belgiasta käsin toimiva Federation for Innovation in Democracy (FIDE), jonka kanssa järjestämme yhteistyössä Nordic Autumn School of Deliberative Democracy -tapahtuman.

Ajankohtaista

Uusinta uutta!

Kuvituskuva
uutiset

Tavalliset kansalaiset ratkomaan Turun, Jyväskylän, Salon ja Rautalammin taloutta

Kuvassa ihmisjoukko, kynä ja paperia
tapahtumat

Lähikoulutus puntaroivan kansalaiskeskustelun fasilitoinnista

Tampere, keskiviikko – torstai, 6.3. – 7.3.
Valokuvia kansalaisparlamentin osallistujista sommiteltuna kuvaan
uutiset

671 suomalaista osallistui kansalaisparlamenttiin – rakentava keskustelu onnistuu niin verkossa kuin kasvokkain

Kuvituskuvassa ihmisiä, rahaa ja Merikarvian ja Pieksämäen vaakunat
artikkelit

Pieksämäellä ja Merikarvialla tulevan vuoden budjettia laadittiin uudella tavalla – yhdessä kuntalaisten kanssa

Kuvituskuva, jossa pylväs ja puntari
uutiset

Fiksumpia päätöksiä kansalaisia kuulemalla – uusi verkkokoulutus tarjoaa käytännön työkaluja päätöksentekoon 

Kuvassa ihmisiä ja kolikkopinoja ja sateenkaari
Haku

Rahoitushaku: Kuntalaisten osallistuminen kunnan talouden suunnitteluun 2024

Haastattelu

Kuntalaiset mukaan talouden suunnitteluun – rahoitushaku kokeiluille käynnissä

Käsi pitelee kännykkää, jossa näkyy ruudulla kansalaisparlamentti-logo
uutiset

600 suomalaista kootaan kansalaisparlamenttiin – tuottaa harkittuja näkemyksiä eduskunnan päätöksenteon tueksi

Kuvituksessa ihmisjoukko keskustelemassa
artikkelit

Kansalaispaneelit tukevat päätöksentekoa – minkälaisiin aiheisiin ne sopivat?

Kuvituskuva joka symboloi satunaisotantaa
artikkelit

Voiko satunnaisotanta pelastaa demokratian moniäänisyyden?

artikkelit

Onnistunut kansalaispaneeli – puntaroivan keskustelun vaiheet ja fasilitointi

Kuvassa ihmisjoukko, kynä ja paperia
artikkelit

Vaikuttavat kansalaispaneelit vaativat kytkennän päätöksentekoon

artikkelit

Onnistunut viestintä lisää luottamusta kansalaispaneeleihin

Kuvituskuva, jossa EU-tähdet sekä ihmisiä
artikkelit

Eurooppa kokeili osallistuvaa demokratiaa – Tulevaisuuskonferenssi tuotti 326 ehdotusta EU:lle

Ota yhteyttä!

Annamme mieluusti lisätietoja.

ihmiset
Hannu-Pekka Ikäheimo
Projektijohtaja, Uudet vaikuttamisen tavat
ihmiset
Perttu Jämsén
Asiantuntija, Uudet vaikuttamisen tavat
ihmiset
Maija Jäske
Neuvonantaja, Uudet vaikuttamisen tavat
ihmiset
Onni Pekonen
Asiantuntija, Uudet vaikuttamisen tavat
ihmiset
Pauli Saloranta
Asiantuntija, Uudet vaikuttamisen tavat
ihmiset
Sanna-Kaisa Saloranta
Projektikoordinaattori, Uudet vaikuttamisen tavat

Mistä on kyse?