Jenna Linneo

Assistentti, Ennakointi, Sitra
Sitra. Kuva: Miikka Pirinen / SITRA