ihmiset

Timo Hämäläinen

Johtava asiantuntija, Kilpailukykyä datasta

Kuka?

Timo Hämäläinen on Sitran tutkimus- ja ennakointitoiminnan veteraani. Hänen työpöydällään on tällä hetkellä arvon luomiseen ja kilpailukykyyn, uudenlaiseen elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaan sekä talouden ja yhteiskunnan murrokseen liittyviä teemoja. Timon intohimona on yhteiskunnallisen muutoksen ja nykyisen historiallisen murroksen pohdinta – sitä hän tekee sekä työssään että vapaa-aikana.

Mitä?

Timoon kannattaa ottaa yhteyttä, jos tarvitsee kokonaisvaltaista näkemystä maailmantalouden pitkän aikavälin kehityksestä tai sen nykyisestä murroksesta. Timo tuntee myös hyvin elinkeino- ja innovaatiopolitiikan, kansantalouden kilpailukykytekijät, Suomen innovaatiojärjestelmän, talouden ja yhteiskunnan hallinnan ongelmat ja ratkaisut sekä hyvinvoinnin uudet haasteet nyky-yhteiskunnassa.

Timolla on kokemusta pääomamarkkinoilta, yliopistomaailmasta, OECD:stä, kansainvälisistä tutkimushankkeista, yhteiskunnallisista innovaatiohankkeista, ennakointitoiminnasta sekä elinkeino- ja innovaatiopolitiikan strategioiden suunnittelusta. Hän on julkaissut useita suomen ja englanninkielisiä kirjoja suomalaisen yhteiskunnan ja teollisuusmaiden nykyisestä murroksesta sekä yhteiskunnan sopeutumiskyvystä.

Timolla on maisterin paperit Helsingin kauppakorkeakoulusta (Aalto-yliopisto) sekä kansainvälisen liiketoiminnan MBA ja Ph.D. Rutgersin yliopistosta New Jersey’stä Yhdysvalloista.

Häh?

Maailman muutoksen pohdinnan ohella Timo on harrastanut pitkään vapakalastusta, koripalloa ja kuntoilua. Uusin innostus on kuitenkin tennis.

Timo uskoo, ettei teknouskovaisten positiivisiin visioihin päästä lyhyellä aikavälillä, koska edessä on vanhojen yhteiskunnan instituutioiden ja rakenteiden murros, joka ei tule olemaan helppo.