personer

Timo Hämäläinen

Ledande Expert, Konkurrenskraft genom data

Vem?

Timo Hämäläinen är veteran inom Sitras forsknings- och forutsägelses verksamhet. På hans arbetsbord ligger för närvarande uppgiften att skapa värde och konkurrenskraft samt teman som anknyter till den nya typen av närings- och innovationspolitik samt ekonomins och samhällets brytningstid. Timos passion är att fundera på förändringen i samhället och den historiska brytningstiden – och det gör han både i sitt arbete och på fritiden.

Vad?

Det lönar sig att kontakta Timo om man behöver ett övergripande perspektiv på den globala ekonomins utveckling på lång sikt eller på den brytningstid som nu pågår. Timo är också väl förtrogen med närings- och innovationspolitiken, konkurrensfaktorer i nationalekonomin, Finlands innovationssystem, problem med att hantera ekonomin och samhället samt de nya utmaningarna gällande välfärd i nutidssamhället.

Han har erfarenhet av kapitalmarknaden, universitetsvärlden, OECD, internationella forskningsprojekt, samhälleliga innovationsprojekt, prognosverksamhet samt planering av strategier inom närings- och innovationspolitiken. Han har publicerat flera böcker på både finska och engelska om den aktuella brytningstiden i det finländska samhället och industriländerna samt om samhällets förmåga att anpassa sig.

Timo har magisterpapper från Helsingfors handelshögskola (Aalto-universitetet) och MBA och Ph.D. i internationell affärsverksamhet från Rutgers universitet i New Jersey i USA.

Va?

Förutom att fundera på den förändring som sker i världen har Timo länge sysslat med spöfiske, korgboll och olika former av motion. Det största intresset är ändå tennis.

Timo tror att det på kort sikt inte går att nå de positiva visioner som de som tror på tekniken ritat upp eftersom man först måste ändra på de gamla institutioner och strukturer som finns i samhället, vilket inte kommer att vara enkelt.