Anna Pulli

Projektiassistentti, IHAN- ihmislähtöinen datatalous, Sitra
Kuva: Miikka Pirinen