ihmiset

Milma Arola

Johtava asiantuntijia, Koulutus

Kuka?

Milma on yhteiskunnallisesti orientoitunut projektien vetäjä, työelämän kehittäjä, aikuisten oppimisen tuntija ja poikkiyhteiskunnallisen yhteistyön rakentaja. Milma työskentelee Sitran Koulutuksessa, jossa tavoitteena on vahvistaa päättäjien ja muutoksentekijöiden kykyä ja halua rakentaa kestävää tulevaisuutta yhdessä.

Mitä?

Milma on työskennellyt johtamisen ja työyhteisöjen uudistamisen, koulutuskysymysten ja työikäisten oppimisen parissa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Verkostomaiset projektit, laaja sidosryhmätyö, kokeilut ja ideointiprosessit, tutkimushankkeet, isot tapahtumat ja kampanjat sekä yhteistyön fasilitointi ovat Milman leipälajeja. Ihmisläheinen ruohonjuuritason lähestymistapa on Milman mielestä hedelmällisin myös suurissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Milma nauttii, kun erilaista ajattelua ja toisiaan täydentävää osaamista tuodaan yhteen. Koulutukseltaan Milma on sosiologi ja opettaja.

Häh?

Parasta Milman elämässä ovat läheiset ihmiset ja äkkiväärä terrieri. Vapaa-ajalla Milma tanssii – joskus steppikengät jalassa, joskus latinorytmien tahtiin. Milma tutkii ihmiseloa mielellään draamallisin menetelmin, kuten improvisaation ja tarinateatterin avulla – niissä oppimisen kokemuksellinen ja yhteisöllinen luonne korostuvat.

Mistä on kyse?