ihmiset

Milma Arola

Johtava asiantuntija, Osaamisen aika

Kuka?

Milma on työelämän uudistumisen, organisaatioiden kehittämisen ja yhdessä oppimisen asiantuntija. Milma työskentelee Osaamisen aika -projektissa, jossa rakennetaan elinikäisen oppimisen Suomea. Työurat ovat muuttumassa oppimisuriksi, ja työ ja oppiminen kietoutuvat entistäkin tiiviimmin yhteen. Milman erityisenä kiinnostuksen kohteena on elinikäinen oppiminen työelämän kontekstissa.

Mitä?

Milma on oikea henkilö, jos haluat keskustella työelämän tulevaisuudesta, organisaatioiden uudistumisesta, poikkihallinnollisesta ja -yhteiskunnallisesta yhdessä tekemisestä sekä oppimisesta työurilla. Milma on työskennellyt työelämän kehittämisen ja aikuisten oppimisen parissa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Verkostomaiset projektit, ryhmäprosessien fasilitointi, kokeileva kehittäminen ja kokemukselliset menetelmät ovat lähellä sydäntä. Koulutukseltaan Milma on sosiologi ja opettaja. Ihmisläheinen ruohonjuuritason lähestymistapa on Milman mielestä hedelmällisin myös suurissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Milma nauttii, kun saa ajatella laajasti ja tarttua tuumasta toimeen vaikkapa kokeillen.

Häh?

Uuden oppiminen on Milman mielestä elämän suola, ja parhaat opit syntyvät elävän elämän ja ihmisten kohtaamisen kautta. Parasta Milman elämässä ovat perhe ja syvät ihmissuhteet. Luovan ilmaisun ystävänä Milma kirjoittaa Twitter-novelleja (#twitternovelli), harrastaa improvisaatiota ja kokeilee erilaisia tanssilajeja. Milma uskoo, että tulevaisuudessa itsetuntemus nousee työelämävalmiuksien ytimeen, ja että oppimisen kokemuksellinen ja yhteisöllinen luonne korostuvat.

Mistä on kyse?