personer

Milma Arola

Ledande Expert

Vem?

Milma Arola är expert på arbetsliv, organisationsutveckling och gemensam inlärning. Milma arbetar inom nyckelområdet Kompetensens tid, där man bygger upp ett Finland präglat av livslångt lärande. Arbetskarriärerna är på väg att förvandlas till inlärningskarriärer, arbete och inlärning knyts samman allt mer. Livslångt lärande i en arbetslivskontext är ett område som Milma är särskilt intresserad av.

Vad?

Milma är rätt person om du vill diskutera arbetslivets framtid, förnyelse av organisationer, samarbete över förvaltnings- och samhällsgränser samt inlärning i arbetslivet.

Milma har arbetat med utveckling av arbetslivet och inlärning bland vuxna inom både den offentliga och den privata sektorn. Nätverksprojekt, facilitering av grupprocesser, experimentell utveckling och erfarenhetsbaserade metoder står nära hennes hjärta. Till utbildningen är Milma sociolog och lärare.

En människonära approach på gräsrotsnivå ger enligt Milmas mening mest, även när det gäller stora samhällsfrågor. Milma njuter av att få tänka stort och prova på nya saker.

Va?

Att lära sig nytt är enligt Milmas mening livets salt, och de bästa lärdomarna får man genom livet självt och genom människomöten. Det bästa i Milmas liv är familjen och andra nära och kära. Milma är en stor vän av kreativa uttryck och skriver Twitternoveller (#twitternovelli) samt ägnar sig åt improvisation och olika former av dans.

Milma tror att självkännedom i framtiden kommer att lyftas fram som en central arbetslivskompetens och att inlärningens experimentella och gemenskapsbetonade natur kommer att framhävas.