ihmiset

Jenni Ala-Peijari

Projektikoordinaattori (pitkällä vapaalla), Uudistuva päätöksenteko

Kuka?

Jenni työskentelee projektikoordinaattorina Uudistuva päätöksenteko -projektissa, jonka tavoitteena on edistää julkisen päätöksenteon uudistumiskykyä kohti osallistavaa, avointa ja siilotonta yhteistoimintaa.

Mitä?

Ennen Sitraa Jenni on työskennellyt valtionhallinnossa ja yksityisellä sektorilla. Lisäksi työkokemus kansalaisjärjestötyöstä katsomus- ja kulttuuridialogin saralla on vaikuttanut Jennin tapaan työskennellä. Työnsä punaiseksi langaksi Jenni kuvaileekin inhimillisen ymmärryksen kasvattamisen eri toimijoiden välillä.

Jenni on valmistunut Helsingin yliopistosta teologian maisteriksi uskontotieteen oppiaineesta. Jenni ei ole niinkään ollut kiinnostunut eri kulttuurien ja katsomusten välisten erojen määrittämisestä, vaan niistä asioista, jotka yhdistävät ihmisiä.

Häh?

Yhteiskunnallisten asioiden lisäksi Jenni on kiinnostunut taiteesta, juoksusta, runoudesta ja kaupunkikulttuurista. Kiinnostus taiteeseen ei kuitenkaan korreloi omien taiteellisten kykyjen kanssa ja hienoimmaksi taiteelliseksi tuotoksekseen Jenni nostaa alakoulun puutöissä tekemänsä toteemipaalun. Jenni ei usko säännölliseen unirytmiin ja lukeekin usein yöaikaan. Yöpöydältä löytyy tällä hetkellä Claude Lévi Straussin Tropiikin kasvot.

Jenni uskoo, että tulevaisuudessa inhimillisyys on ihmisten tärkein taito ja, että Filosofian peruskurssi on vuoden 2050 yliopistojen suosituin kurssi.