personer

Jenni Ala-Peijari

Projektkoordinator (på lång ledighet), Beslutsfattandet förnyas

Vem?

Jenni arbetar som projektkoordinator för projektet Beslutsfattandet förnyas, vars syfte är att främja det offentliga beslutsfattandets förmåga att förnyas och utvecklas mot en inkluderande och öppen samverkan utan silor.

Vad?

Före Sitra har Jenni arbetat inom statsförvaltningen och i den privata sektorn. Dessutom har arbetserfarenheten från arbete i icke-statliga organisationer inom åskådnings- och kulturdialog påverkat Jennis sätt att arbeta. Jenni beskriver också ökad mänsklig förståelse mellan olika aktörer som den röda tråden för sitt arbete.

Jenni tog sin examen som teologie magister i religionsvetenskap vid Helsingfors universitet. Jenni har egentligen inte varit så intresserad av att definiera skillnader mellan olika kulturer och åskådningar, utan hellre av saker som förenar människor.

Va?

Förutom samhällsfrågor är Jenni intresserad av konst, löpning, poesi och stadskultur. Intresset för konst har emellertid ingen korrelation med den egna konstnärliga förmågan och Jenni säger att en totempåle, som hon gjorde i träslöjd på lågstadiet, är hennes finaste konstnärliga alster. Jenni tror inte på en regelbunden sömnrytm och läser också ofta nattid. På nattduksbordet ligger just nu Claude Lévi Strauss ”Spillror av paradiset”.

Jenni tror att i framtiden är mänsklighet människornas viktigaste förmåga och att en grundkurs i filosofi är den mest populära kursen på universiteten under 2050.