HIILINEUTRAALI TEOLLISUUS

Yrityksillä on keskeinen rooli ilmastotavoitteiden toteuttamisessa. Muutos koskee koko yhteiskuntaa. Edelläkävijäyritysten ratkaisut mahdollistavat hallitun siirtymisen kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

AJANKOHTAISTA

Ei yhtään neutraalia juttua.

MISTÄ ON KYSE?

Ilmastonmuutoksen haasteiden ratkaiseminen on kannattavaa liiketoimintaa ja Suomelle suuri mahdollisuus. Hiilineutraalius myös tuo yrityksille strategista kilpailuetua. Ne yritykset, jotka ensimmäisten joukossa ymmärtävät tämän, ovat tulevaisuuden voittajia. Niiden innovaatiot, tuotteet ja ratkaisut mahdollistavat hiilineutraalin yhteiskunnan. Samalla niiden oma kilpailukyky paranee.

Mitä teimme?

Ilman suuryrityksiä muutos hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi ei tapahdu riittävän nopeasti. Isot yritykset vetävät muut yritykset mukaan muutokseen – myös ne pienemmät, jotka usein luovat uusia työpaikkoja ja parantavat aluetaloutta. Muutostarve koskee kaikkia teollisia toimintoja, materiaali- ja energiavirtoja sekä tuotantoa. Kehittämällä muutokseen tarvittavia tuotteita ja palveluita yritykset luovat samalla merkittäviä vientiä.

Monet yritykset ovat jo aloittaneet muutoksen. Suomessa muun muassa Climate Leadership Councilin jäsenyritykset näkevät vähähiiliset tuotteet ja ratkaisut osana kilpailuetuaan. Myös sijoittajat ovat havahtuneet tarkastelemaan sijoitustensa hiili- ja ilmastoriskejä teknologiariskien ja taloudellisten riskien rinnalla.

Suuryritykset raivaavat tietä hiilineutraaliuteen

Sitra käynnisti vuonna 2014 avainalueen Hiilineutraali teollisuus. Ryhmä johtavia suuryrityksiä sitoutui toimimaan esimerkkinä ratkaisuille, joiden avulla päästään kohti hiilineutraalia Suomea.

Konkretisoimme kansallista ilmasto- ja energiatiekarttaa 2050 yritysten näkökulmasta ja tuotimme tietoa energia- ja ilmastostrategian 2030 suunnitteluun.

Kokonaisvaltainen muuntuminen hiilineutraaliksi ei ole pelkästään CO2-päästöihin tuijottamista. Se vaikuttaa koko yrityksen toimintaan: strategiaan, johtamiseen ja ennen kaikkea uuden puhtaan liiketoiminnan kehittämiseen. Muutos tapahtuu hitaasti ja siihen tarvitaan pitkävaikutteisia investointeja. Siksi nyt pitää tehdä ratkaisuja, jotka ovat kestäviä vielä vuonna 2050.

Mitä saimme aikaan?

Kehitimme yhteistyössä yritysten kanssa käytännön työkaluja hiilineutraaliksi muuntautumiseen. Tuotimme tietoa, menetelmiä ja malleja, jotka auttavat yrityksiä ja muita päätöksentekijöitä kohti hiilineutraaliutta. Kehitimme myös Sitran omaa toimintaa hiilineutraaliksi.

Laadimme yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa ilmasto.nyt-koulutuspaketin varmistamaan, että suomalaiset opiskelijat kaikilla aloilla saavat ajantasaista tietoa ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista omalla toimialalla.

Selvitimme Keski-Suomen alueella, miten alueellinen biokaasuekosysteemi voi edistää hiilineutraalia kiertotaloutta maaseudulla. Kartoitimme myös uudenlaisia liiketoimintamalleja kaksisuuntaiselle kaukolämmön tuotannolle.

Perustimme yhteistyössä kaupunkien ja yritysten kanssa Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön kesäkuussa 2016. Säätiö rakentaa yrityksille kansainvälisen mittaluokan referenssialueen, jossa ne voivat kehittää uusia vähähiilisiä kiertotalouden ratkaisuja, testata uusia innovaatioita ja näyttää cleantech-osaamistaan muulle maailmalle. Tuemme säätiön kanssa aktiivisesti hallituksen cleantech-strategiassa asettamaa tavoitetta luoda Suomesta cleantechin supervalta 2020 mennessä.

Kuka oli mukana?

Avainalue teki yhteistyötä lukuisien yritysten, kaupunkien, järjestöjen, yhdistysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja ministeriöiden kanssa.

HANKKEET

Astu peremmälle.

JULKAISUT

Täyttä asiaa.

OTA YHTEYTTÄ

Mistä on kyse?