HIILINEUTRAALI TEOLLISUUS

Yrityksillä on keskeinen rooli ilmastotavoitteiden toteuttamisessa. Muutos koskee koko yhteiskuntaa. Edelläkävijäyritysten ratkaisut mahdollistavat hallitun siirtymisen kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

AJANKOHTAISTA

Ei yhtään neutraalia juttua.

blogit

Kestävät toipumistoimet ajoitettava oikein

Poiminnat

CLC ja yritysjohtajat ajavat Suomea ilmastoratkaisujen kärkimaaksi

kysymys: pysyyhän kaikki mukana
artikkelit

Mitä nämä käsitteet tarkoittavat?

uutiset

Helsingin seudun kehittäminen puhtaiden ratkaisujen keskukseksi hyödyttää koko Suomea

archived

Kannat­taako kivi­hiili kieltää?

artikkelit

HY: Avoin verkkokurssi ilmastonmuutoksen perusteista käynnistyy lokakuun lopussa

artikkelit

Voisiko suomalaisilla yrityksillä olla maailman suurin hiilikädenjälki?

Video

Hiilikädenjälki-video

Poiminnat

Ympäristö-lehti: Kiertotalous tuo ratkaisuja

artikkelit

10 tärkeintä oppia WCEF2017:sta

Podcast

Onko ihmiskunnasta hillitsemään ilmastonmuutosta?

artikkelit

Katso WCEF2017 videohaastatteluja!

artikkelit

Katso videoita WCEF2017 toisen päivän sessioista!

artikkelit

Katso videoita WCEF2017 ensimmäisen päivän sessioista!

uutiset

Helsingin seutu matkalla maailman parhaaksi testialueeksi älykkäille ja puhtaille ratkaisuille

artikkelit

Nuoret haluavat nähdä kiertotaloutta käytännössä

MISTÄ ON KYSE?

Ilmastonmuutoksen haasteiden ratkaiseminen on kannattavaa liiketoimintaa ja Suomelle suuri mahdollisuus. Hiilineutraalius myös tuo yrityksille strategista kilpailuetua. Ne yritykset, jotka ensimmäisten joukossa ymmärtävät tämän, ovat tulevaisuuden voittajia. Niiden innovaatiot, tuotteet ja ratkaisut mahdollistavat hiilineutraalin yhteiskunnan. Samalla niiden oma kilpailukyky paranee.

Mitä teimme?

Ilman suuryrityksiä muutos hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi ei tapahdu riittävän nopeasti. Isot yritykset vetävät muut yritykset mukaan muutokseen – myös ne pienemmät, jotka usein luovat uusia työpaikkoja ja parantavat aluetaloutta. Muutostarve koskee kaikkia teollisia toimintoja, materiaali- ja energiavirtoja sekä tuotantoa. Kehittämällä muutokseen tarvittavia tuotteita ja palveluita yritykset luovat samalla merkittäviä vientiä.

Monet yritykset ovat jo aloittaneet muutoksen. Suomessa muun muassa Climate Leadership Councilin jäsenyritykset näkevät vähähiiliset tuotteet ja ratkaisut osana kilpailuetuaan. Myös sijoittajat ovat havahtuneet tarkastelemaan sijoitustensa hiili- ja ilmastoriskejä teknologiariskien ja taloudellisten riskien rinnalla.

Suuryritykset raivaavat tietä hiilineutraaliuteen

Sitra käynnisti vuonna 2014 avainalueen Hiilineutraali teollisuus. Ryhmä johtavia suuryrityksiä sitoutui toimimaan esimerkkinä ratkaisuille, joiden avulla päästään kohti hiilineutraalia Suomea.

Konkretisoimme kansallista ilmasto- ja energiatiekarttaa 2050 yritysten näkökulmasta ja tuotimme tietoa energia- ja ilmastostrategian 2030 suunnitteluun.

Kokonaisvaltainen muuntuminen hiilineutraaliksi ei ole pelkästään CO2-päästöihin tuijottamista. Se vaikuttaa koko yrityksen toimintaan: strategiaan, johtamiseen ja ennen kaikkea uuden puhtaan liiketoiminnan kehittämiseen. Muutos tapahtuu hitaasti ja siihen tarvitaan pitkävaikutteisia investointeja. Siksi nyt pitää tehdä ratkaisuja, jotka ovat kestäviä vielä vuonna 2050.

Mitä saimme aikaan?

Kehitimme yhteistyössä yritysten kanssa käytännön työkaluja hiilineutraaliksi muuntautumiseen. Tuotimme tietoa, menetelmiä ja malleja, jotka auttavat yrityksiä ja muita päätöksentekijöitä kohti hiilineutraaliutta. Kehitimme myös Sitran omaa toimintaa hiilineutraaliksi.

Laadimme yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa ilmasto.nyt-koulutuspaketin varmistamaan, että suomalaiset opiskelijat kaikilla aloilla saavat ajantasaista tietoa ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista omalla toimialalla.

Selvitimme Keski-Suomen alueella, miten alueellinen biokaasuekosysteemi voi edistää hiilineutraalia kiertotaloutta maaseudulla. Kartoitimme myös uudenlaisia liiketoimintamalleja kaksisuuntaiselle kaukolämmön tuotannolle.

Perustimme yhteistyössä kaupunkien ja yritysten kanssa Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön kesäkuussa 2016. Säätiö rakentaa yrityksille kansainvälisen mittaluokan referenssialueen, jossa ne voivat kehittää uusia vähähiilisiä kiertotalouden ratkaisuja, testata uusia innovaatioita ja näyttää cleantech-osaamistaan muulle maailmalle. Tuemme säätiön kanssa aktiivisesti hallituksen cleantech-strategiassa asettamaa tavoitetta luoda Suomesta cleantechin supervalta 2020 mennessä.

Kuka oli mukana?

Avainalue teki yhteistyötä lukuisien yritysten, kaupunkien, järjestöjen, yhdistysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja ministeriöiden kanssa.

HANKKEET

Astu peremmälle.

hankkeet

Hiilineutraaliuden rakennuspalikat yrityksille

hankkeet

Hiilineutraali Sitra

Hankkeet

Ilmasto.nyt-oppimiskokonaisuus

hankkeet

Hiiliriski ja ilmastoriski

hankkeet

Kaksisuuntainen kaukolämpö

hankkeet

Keski-Suomen biokaasu-ekosysteemi

hankkeet

Smart & Clean pääkaupunkiseutu

JULKAISUT

Täyttä asiaa.

julkaisut

Climate impact assessment of Nasdaq Helsinki

julkaisut

Nordic Green to Scale – esite

julkaisut

Nordic Green to Scale: Technical report

julkaisut

Nordic Green to Scale: Nordic climate solutions can help other countries cut emissions

julkaisut

Ottakaa tämä vakavasti! Asiantuntijanäkemyksiä ilmastonmuutoksen vaikutuksista

julkaisut

Helsinki Metropolitan Smart & Clean Foundation

julkaisut

Kierrolla kärkeen: Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016-2025

julkaisut

Kaksisuuntaisen kaukolämmön liiketoimintamallit

julkaisut

What does the Paris climate agreement mean for Finland and the European Union?

julkaisut

Technical report for global climate screening tool

julkaisut

User guide for global climate screening tool – Käyttöopas

julkaisut

Hiilineutraalissa bisneksessä on tulevaisuus

julkaisut

Biokaasusta kasvua: Biokaasuliiketoiminnan ekosysteemien mahdollisuudet

julkaisut

Carbon handprint: Communicating the good we do

julkaisut

Ilmastoalan yliopisto-opetuksen nykytila Suomessa

julkaisut

Benefits of carbon-neutrality in a rapidly changing business

OTA YHTEYTTÄ

ihmiset
Tuula Sjöstedt
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet
ihmiset
Jukka Aaltonen
ihmiset
Pia Mero
Asiantuntija, Ennakointi ja strategia
ihmiset
Janne Peljo

Mistä on kyse?