KOLNEUTRAL INDUSTRI

Företagen spelar en viktig roll för uppnåendet av klimatmålen. Förändringen gäller hela samhället. Lösningar som föregångare-företagen kommer med, möjliggör en kontrollerad övergång till ett kolneutralt samhälle.

AKTUELLT

nyheter

Nu kan du rösta på en utmaning som kommer att backas upp av ett toppteam och en miljon euro

nyheter

Verksamhetsberättelsen 2015: Framtiden skapas i dag

VAD HANDLAR DET OM?

Att lösa de utmaningar som klimatförändringen för med sig är lönsam affärsverksamhet och en stor möjlighet för Finland. Kolneutralitet också ger företagen en strategisk konkurrensfördel. De företag som är först ut med att inse detta är framtidens vinnare. Deras innovationer, produkter och lösningar möjliggör ett kolneutralt samhälle. Samtidigt förbättrar de sin konkurrenskraft.

Vad har vi gjort?

Framtidens framgångsrika är resursvisa

Utan storföretagen sker förändringen till ett kolneutralt samhälle inte tillräckligt snabbt. De stora företagen drar hela värdenätverkets företag med i förändringen – också de små företag som ofta skapar nya arbetsplatser och samtidigt förbättrar den regionala ekonomin. Behovet av förändring berör all industriell verksamhet; material- och energiflöden samt produktion. Genom att utveckla produkter och tjänster som förändringen kräver skapar företagen samtidigt viktiga exportmöjligheter.

Många företag i Finland och världen har redan påbörjat förändringen. I Finland utförs detta arbete av bland annat Climate Leadership Councils medlemsföretag. De ser kolsnåla produkter och lösningar som en del av sin strategiska konkurrensfördel. Även investerarna har blivit medvetna om att kolrelaterade investeringar innebär en kolrisk som de i fortsättningen granskar vid sidan av klimatförändringsriskerna, teknologiriskerna och de ekonomiska riskerna.

Storföretag banar vägen mot kolneutralitet

År 2014 har startade Sitra en projekthelhet Kolneutralt industri. En grupp ledande storföretag utfäste sig att fungera som exempel när det gäller lösningar som kan ta oss närmare ett kolneutralt Finland.

Inom ramen för projektet fördjupades och konkretiserades den nationella klimat- och energifärdplanen 2050 med avseende på företagens affärsverksamhet och produceras information för planeringen av energi- och klimatstrategin 2030.

En övergripande övergång till kolneutralitet innebär inte att man glor enbart på CO2-utsläppen. Den påverkar hela företagets verksamhet: strategi, ledning och framför allt ny ren affärsverksamhet. Förändringen är långsam och det behövs långsiktiga investeringar. Därför måste man nu komma med lösningar som fortfarande håller 2050.

Vad har man fått till stånd?

I samarbete med företagen utvecklade vi praktiska verktyg för övergången till kolneutralitet (på finska). Vi producerade kunskap, metoder och modeller, som hjälper företagen och andra beslutsfattare mot kolneutralitet. Vi också utvecklade Sitras egna verksamhet kolneutral.

Tillsammans med universitet och högskolor skapa vi studiehelheten ilmasto.nyt (klimat.nu) för att alla som utexamineras från en högskola ska förstå klimatförändringens grunder och effekter på det egna området.

I Mellersta Finland utredde vi vilket slags ekosystem som kan byggas upp kring biogas för trafiken, energin och industrin på landsbygden. Vi även utredde hur en öppen fjärrvärmemarknad kunde fungera i Finland.

I samarbete med städerna och företagen grundade vi Huvudstadsregionens Smart & Clean-stiftelse i juni 2016. Stiftelsen skapar ett referensområde i internationell skala där företagen kan utveckla nya kolsnåla lösningar för cirkulär ekonomi, testa nya innovationer och visa upp sitt cleantech-kunnande för övriga världen. Sitra och stiftelsen både stöder målet i regeringens cleantech-strategi att göra Finland till en stormakt inom cleantech före 2020.

Vem var med?

Vi samarbetade med ett stort antal företag, städer, organisationer, föreningar, universitet, högskolor och ministerier.

ÄMNEN

Intressanta projekt och resultat.

projekt

Kolneutrala byggklossar för företag

PROJEKT

Klimat.Nu – Ilmasto.Nyt

projekt

Kolneutralt Sitra

projekt

Kolrisk och klimatrisk

projekt

Dubbelriktad fjärrvärme

projekt

Biogasekosystem i Mellersta Finland

projekt

Smart & Clean huvudstadsregion

KONTAKTA OSS

personer
Tuula Sjöstedt
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer
personer
Jukka Aaltonen
personer
Pia Mero
Expert, Förutsägelse och Strategi
personer
Janne Peljo

Vad handlar det om?