tulevaisuussanasto

Biodiversiteetti

Elollisen luonnon monimuotoisuus, joka turvaa elämän edellytykset maapallolla. Sitä tarkastellaan mm. lajikirjon, lajien sisäisen perinnöllisen muuntelun ja lajien muodostamien ekosysteemien näkökulmasta.