ordbok

Biologisk mångfald

Mångfalden i den levande naturen som tryggar förutsättningarna för livet på jorden. Den mäts bland annat genom förekomsten av olika arter, arternas interna genetiska mutationer och ekosystem som arterna bildar. Även begreppet biodiversitet används.