uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Tässä ne nyt ovat:
20-luvun tärkeimmät kehityskulut

Miltä näyttää 2020-luku? Mitkä kehityskulut vaikuttavat voimakkaimmin tulevaisuuteemme ja minkälaisia jännitteitä eri megatrendien välillä on?

Kirjoittaja

Anna Solovjew-Wartiovaara

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sitran Megatrendit 2020 -katsaus luo kokonaiskuvaa siitä, mihin kysymyksiin meidän pitäisi keskittyä tulevina vuosina. Megatrendi Megatrendi Useista ilmiöistä koostuva yleinen kehityssuunta, laaja muutoksen kaari, kuten esimerkiksi ekologinen kestävyyskriisi. Megatrendien nähdään usein tapahtuvan globaalilla tasolla ja kehityssuunnan uskotaan usein jatkuvan samansuuntaisena. Avaa termisivu Megatrendi on useista ilmiöistä koostuva yleinen kehityssuunta, laaja muutoksen kaari. Niiden nähdään usein tapahtuvan globaalilla tasolla, ja kehityssuunnan uskotaan usein jatkuvan samansuuntaisena.

Sitran Megatrendit 2020 -päivityksessä nostamme esille viisi kehityskulkua sekä niiden väliset jännitteet ja kytkökset:

  1. Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire
  2. Verkostomainen valta voimistuu
  3. Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu
  4. Talous etsii suuntaa
  5. Teknologia sulautuu kaikkeen 

“Uuden vuosikymmenen alussa on oivallinen hetki päivittää näkemystä suuriin, pitkäkestoisiin kehityskulkuihin. Ekologisen kestävyyden kysymyksissä on siirrytty kriisipuheeseen. Vaikka huoli demokratian tilasta on näkynyt tulevaisuuskeskusteluissa jo vuosia, on siihen tullut uusia sävyjä johtuen esimerkiksi sosiaalisen median myötä syntyneistä uudentyyppisistä yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoista. Teknologinen kehitys ei ole enää pelkkää hehkutusta, ja teknologian sulautuessa lähes kaikkeen tekemiseemme kohtaamme aivan uudenlaisia kysymyksiä,” korostaa Sitran ennakointi- ja strategiajohtaja Katri Vataja. 

Keskeisin tulevaisuuteemme vaikuttava tekijä on ekologisen jälleenrakennuksen kiireellisyys: miten vastaamme ilmastonmuutokseen, luonnon monimutoisuuden vähenemiseen, resurssien vaihtelevaan saatavuuteen ja jäteongelmaan. Muita kehityskulkuja pitää tarkastella suhteessa tähän. Esimerkiksi päätöksiä pitäisi saada aikaan nopeasti, mutta syntyvätkö ne keskitetysti vai osallistumalla, kun siirrymme moninapaisesta maailmasta monisolmuiseen maailmaan.

Meidän pitäisi keskustella myös siitä, tehdäänkö ekologinen jälleenrakennus reilusti vai eriarvoistavasti, nähdäänkö ympäristö yhä talouden resurssina vai otetaanko parempi ympäristö talouden tavoitteeksi sekä milloin teknologia auttaa ja milloin se haittaa ekologista jälleenrakennusta. 

“Yksittäistä megatrendiä olennaisempaa on ymmärtää, mihin laajempaan kokonaisuuteen se liittyy ja miten se linkittyy muihin trendeihin. Kokonaiskuva yhteiskunnallisista muutoksista ja jännitteistä saattaa näyttää haastavalta, jopa pelottavalta. Kuitenkin jo se, että on tunnistettavissa jännitteitä, kertoo siitä, että tulevaisuuteen voi vaikuttaa,” huomauttaa Sitran tulevaisuusasiantuntija Mikko Dufva. 

Se, millaiseen tulevaisuuteen päädymme, riippuu nykyhetken valinnoista ja toimista.  

“Toivottavasti yhä useampi kehittää tulevaisuustaitoaan ja kykyään kuvitella vaihtoehtoisia tulevaisuuksiaottaa tulevaisuusvallan itselleen ja osallistuu tulevaisuudesta käytävään keskusteluun!” kehottaa Dufva.

Megatrendit 2020 -materiaaleja käyttöösi

Kasvata tulevaisuustaitoasi tutustumalla tarkemmin Megatrendit 2020 -materiaaleihin. Voit aloittaa vaikka katsomalla Megatrendit 2020 minuutissa -videon.

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Onko sinulla tulossa organisaatiossasi kehityspäivä, ideointisessio tai kaipaatteko porukalla ajatusten herättelyä. Käytä Megatrendit 2020 -kalvosettiä esimerkiksi kysymysten herättelyyn, uusien ajatusten avartamiseen ja keskustelun käynnistämiseen!

 

You need to accept statistics-cookies to display content from Slideshare

Open cookie settings

Megatrendit 2020 -slidesetti from Sitra the Finnish Innovation Fund

 

Ja kun haluat päästä vieläkin syvämmälle, lue Megatrendit 2020 -selvitys täältä: Megatrendit 2020.

Mistä on kyse?