julkaisut

Megatrendit 2020

Megatrendit 2020 -selvitys luo kokonaiskuvaa siitä, mihin kysymyksiin meidän pitäisi keskittyä alkavana vuosikymmenenä.

Kirjoittajat

Mikko Dufva

Julkaistu

Megatrendit 2020 pureutuu alkaneeseen vuosikymmeneen: Miltä vuosikymmen näyttää? Mitkä kehityskulut vaikuttavat voimakkaimmin tulevaisuuteemme ja minkälaisia jännitteitä eri megatrendien välillä on? Mistä kysymyksistä meidän pitäisi keskustella juuri nyt?

Megatrendien tarkastelu on olennainen osa Sitran ennakointityötä ja tulevaisuustalon analyysia toimintaympäristöstään. Megatrendit luovat kokonaiskuvan Suomen kannalta merkittävistä yhteiskunnallisista muutoksista.

Megatrendi Megatrendi Useista ilmiöistä koostuva yleinen kehityssuunta, laaja muutoksen kaari, kuten esimerkiksi ekologinen kestävyyskriisi. Megatrendien nähdään usein tapahtuvan globaalilla tasolla ja kehityssuunnan uskotaan usein jatkuvan samansuuntaisena. Avaa termisivu Megatrendi on useista ilmiöistä koostuva yleinen kehityssuunta, laaja muutoksen kaari. Niiden nähdään usein tapahtuvan globaalilla tasolla ja kehityssuunnan uskotaan usein jatkuvan samansuuntaisena. Megatrendit eivät ole yllättäviä: ne ovat tuttuja asioita, muutoksia, jotka tapahtuvat jo nyt ja suurella todennäköisyydellä myös huomenna. Ne antavat hyvän kuvan laajoista tulevaisuuden muutoksista, joita on hyvä lähteä tarkentamaan tarkemmilla trendeillä, heikoilla signaaleilla ja jännitteiden tarkastelulla.

Megatrendit 2020 -päivityksessä on aiempaa enemmän tuotu esille kehityssuuntien välisiä kytköksiä ja jännitteitä sekä avattu trendien mahdollisia vaikutuksia. Tulevaisuus ei välttämättä toteudu suoralinjaisesti jonkin trendin mukaisesti, vaan trendien välillä olevat jännitteet voivat muokata kehityksen suuntaa. Megatrendeihin liittyvät jännitteet osoittavat, ettei tulevaisuus ole etukäteen määritelty. Siksi siihen voi vaikuttaa nykyhetken toimilla ja päätöksillä.

Sitra on julkaissut listauksia megatrendeistä vuodesta 2011 asti. Viimeisin päivitys on vuodelta 2017. Pelkistä listauksista on vuosien mittaan siirrytty yhä enemmän kirjoituksiin, jotka avaavat megatrendejä, niihin liittyviä ilmiöitä ja ilmiöiden välisiä kytköksiä. Tämä selvitys jatkaa samalla linjalla ja pyrkii tukemaan tulevaisuuden kehityssuuntien tulkintaa ja ymmärtämistä oman elämän kannalta.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Megatrendit 2020

Tekijät

Mikko Dufva

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2020

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

72 s.

ISBN (nid.)

978-952-347-145-0

ISBN (PDF)

978-952-347-146-7

ISSN (nid.)

1796-7104

ISSN (PDF)

1796-7112

Aihe

megatrendit, tulevaisuustutkimus, tulevaisuus, kehitys, yhteiskuntakehitys, ekologinen kestävyys, väestökehitys, valta, verkostoituminen, teknologinen kehitys, talousjärjestelmät

Sarja

Sitran selvityksiä

Julkaisun numero

162

Mistä on kyse?