nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Här är de:
20-talets viktigaste utvecklingsprocesser

Hur ser 2020-talet ut? Vilka utvecklingsprocesser påverkar vår framtid starkast och vilka slags spänningar finns det mellan olika megatrender?

Författare

Anna Solovjew-Wartiovaara

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Översikten Sitras Megatrender 2020 skapar en helhetsbild av vilka frågor vi borde koncentrera oss på under de kommande åren. En megatrend är en allmän utvecklingsriktning som består av flera företeelser, en omfattande förändringskurva.

Ofta ser man dem ske på global nivå och man tror ofta att utvecklingen kommer att fortsätta i samma riktning. I uppdateringen av Sitras Megatrender 2020 lyfter vi fram fem utvecklingsprocesser samt spänningar och kopplingar mellan dem: den ekologiska rekonstruktionen är brådskande, nätverksmakten blir starkare, befolkningen blir äldre och allt mer heterogen, ekonomin söker riktning och teknologin kopplas till allting.

”Början av ett nytt årtionde är ett utmärkt tillfälle att uppdatera synen mot stora, långvariga utvecklingsprocesser. I frågor gällande ekologisk hållbarhet har vi gått över till krisretorik. Trots att oron över demokratins tillstånd under flera år har synts i framtidsdiskussioner, har den fått nya nyanser, till exempel på grund av ökningen i nya slags maktutövningsmetoder som sociala media har medfört. Teknologisk utveckling är inte längre något som man endast talar om med glöd, och när teknologin sammansmälter i allt det som vi gör, ställs vi inför helt nya frågor”, betonar Katri Vataja, direktör för förutsägelse och strategi på Sitra.

Den mest centrala faktorn som påverkar vår framtid är att den ekologiska rekonstruktionen är brådskande: hur vi möter klimatförändringen, minskningen av naturens mångfald, den varierande tillgången till resurser och avfallsproblemet. Andra utvecklingstrender ska betraktas i förhållande till detta. Till exempel borde man fatta beslut snabbt, men uppstår de centraliserat eller genom involvering, när vi övergår från en multipolär värld till en värld med flera knutar. Vi borde också diskutera om den ekologiska rekonstruktionen genomförs rättvist eller ojämlikt, om miljön ses som en ekonomisk resurs eller om en bättre miljö ska ställas upp som ekonomiskt mål samt när teknologin är till hjälp och när den hindrar den ekologiska rekonstruktionen.

”Viktigare än en enskild megatrend är att förstå till vilken större helhet teknologin anknyter och hur den kopplas till andra trender. Helhetsbilden av ändringar och spänningar i samhället kan verka utmanande och till och med skrämmande. Emellertid vittnar bara det att man kan identifiera spänningar så att man kan påverka framtiden”, påpekar Mikko Dufva, expert på framtiden på Sitra.

Vår framtid beror på dagens val och åtgärder.

Förhoppningsvis utvecklar också allt fler sina framtidsfärdigheter och sin förmåga att föreställa sig alternativa framtider samt tar åt sig makten över framtiden och deltar i diskussionen om framtiden!”, uppmanar Dufva.

Vad handlar det om?