Strategia

Strategiamme keskiössä on visio reilusta ja kestävästä tulevaisuudesta eli hyvinvoinnin seuraavasta erästä.

Ajankohtaista

Mistä puhutaan?

Visiosta arkeen

Sitran tulevaisuustyön taustalla on visio reilusta ja kestävästä tulevaisuudesta, hyvinvoinnin seuraavasta erästä. Visio tarjoaa edistyksellisen yhteiskuntapolitiikan suuntaviivoja tähdäten reiluun ja kestävään tulevaisuuteen. Hyvinvoinnin seuraava erä on Sitran visio Suomelle, mutta se on myös visio, johon omalla työllämme tähtäämme. Vuonna 2017 valmistuneen vision taustalla on jo vuonna 2013 julkaistu raporttimme kestävän hyvinvoinnin periaatteista sekä vuonna 2014 julkaistu Visio Suomelle -työpaperimme.

8 vaikuttavuustavoitetta

Sitran toimintaa ohjaa kuusi kestävän hyvinvoinnin periaatetta sekä kaksi yleisempää tavoitetta. Näin ollen kaikille yhteisiä vaikuttavuustavoitteita on kahdeksan:

 1. Hyvinvointiin tartutaan kokonaisvaltaisesti. Ihmisten arki on monimutkaistunut ja siitä selvitäkseen tarvitaan tukea elämänhallintaan sekä hyvinvointiratkaisuja, jotka tukevat sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia. Kokonaisvaltaiset ratkaisut on otettava päätöksenteon tavoitteeksi.
 2. Maapallon kantokykyyn sopeudutaan. Ilmastonmuutos ja niukkenevat luonnonvarat pakottavat yhteiskunnat muuttumaan. Ympäristön kestävyys, kuten resurssiviisaus ja hiilineutraalius on ymmärrettävä kaiken politiikanteon reunaehdoksi.
 3. Yksilöille ja yhteisöille vaikutusmahdollisuuksia. Uudenlainen yhteisöllisyys tekee tuloaan. Ihmisille pitää tarjota laajasti vaikutusmahdollisuuksia, kun ratkaistaan heitä koskevia kysymyksiä. Yhteisöistä nouseviin ratkaisuehdotuksiin kannattaa tarttua ja kokeilla niitä.
 4. Talous uudistavaksi ja yhteisölliseksi. Talouden rakenteita ja toimintatapoja pitää uudistaa niin, että talous tuottaa kokonaisvaltaista hyvinvointia, eikä ole riippuvainen luonnonvarojen kulutuksen jatkuvasta kasvusta. Siihen tarvitaan uudenlaista yhteistyötä.
 5. Osaamista monimutkaiseen maailmaan. Suomen tärkeä menestystekijä on osaavat ihmiset. Heiltä edellytetään yhä enemmän laajojen kokonaisuuksien hallitsemista kapea-alaisen osaamisen lisäksi. Eritaustaisista ihmisistä koostuvat ryhmät ovat usein hyviä ratkomaan monimutkaisia haasteita.
 6. Hallinto osallistavaksi ja uudistumiskykyiseksi. Hallinto ei pysy yhteiskunnan muutosten perässä. Eri hallinnonalojen pitää pyrkiä suljetuista siiloista avoimuuteen ja eri hallinnonaloja yhdistäviin toimintamalleihin. Muutosehdotuksiin on tartuttava ketterästi kokeillen
 7.  Suomessa tunnetaan tulevaisuuden mahdolliset kehityssuunnat hyvin.
 8. Sitra on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettu, vastuullinen ja riippumaton tulevaisuusorganisaatio (think-and-do-tank)

+ Resilienssin vahvistaminen. Näiden kuuden periaatteet toteutus lisää yhteiskunnan resilienssiä, eli kykyä hyödyntää yllättäviä muutoksia uuden oppimisen ja vahvistumisen lähteenä.

Kolme teemaa ja kaksi toimintoa

Arjessa Sitran toiminta jakautuu temaattisesti kolmeen osaan:

 1. Hiilineutraali kiertotalous rakentaa resurssiviisaan ja hiilineutraalin toiminnan edelläkävijyyttä.
 2. Uudistumiskyky vahvistaa uudistumishalua ja -kykyä Suomen kilpailuvaltiksi ja elinvoiman edellytyksenä.
 3. Uusi työelämä ja kestävä talous edistää työelämän uudistumista ja elinikäistä oppimista sekä kestävää taloutta kokeilujen ja uusien toiminta- ja rahoitusmallien avulla.

Näiden kolmen teeman lisäksi visiota ja vaikuttavuustavoitteita kohti kuljettavat kaksi pysyvää toimintoamme – Ennakointi sekä Yhteiskunnallinen koulutus.

Lue lisää

Vaikuttavuuden arviointi

Työmme tueksi arvioimme jatkuvasti toimintaamme: teemmekö oikeita asioita, oikeaan aikaan ja vaikuttavalla tavalla?

Lue lisää

Kansainvälinen asiantuntijapaneeli

Kansainvälinen asiantuntijapaneeli sparraa Sitran strategiaa ja tukee työmme viemistä maailmalle.

Lue lisää

Kysyttävää?

Ota yhteyttä.

Mistä on kyse?