Datatalouden kiinnostavimmat -haku

Haku listalle on päättynyt ja lista julkaistu. Tutustu datatalouden kiinnostavimpiin ratkaisuihin!

Hakuohjeita on päivitetty 13.6.2023. Hakuaikaa jatkettiin 15.6. klo 12.00 saakka.

Mistä on kyse? 

Data on nopeasti lisääntyvä raaka-aine, joka tarjoaa mahdollisuuksia talouden ja yhteiskunnan uudistamiseen. Hyvät datavarantomme on valjastettava hyötykäyttöön, jotta data ja siitä jalostettu tieto voivat vauhdittaa Suomen taloutta, yritysten kilpailukykyä, palvelukehitystä, hyvinvoinnin kasvattamista ja kestävyyskriisin ratkaisemista.  

Datatalous Datatalous Talouden osa-alue, jossa datan kerääminen ja hyödyntäminen on keskeinen osa toimintaa. Avaa termisivu Datatalous rakentaa huomisen taloutta jo tänään. Tulevaisuuden menestyvät liiketoimintamallit perustuvat yhä vahvemmin datan hyödyntämiseen. Datasta on monenlaista hyötyä esimerkiksi yritysten toimitusketjun hallinnassa, palvelujen paremmassa kohdentamisessa niiden käyttäjille, toiminnan tehostamisessa ja sujuvoittamisessa, vastuullisuustyössä sekä työn tuottavuuden parantamisessa. Uudet ratkaisut voivat parantaa käyttäjiensä arkea ja ne voivat auttaa julkista sektori kehittämään innovatiivisia ratkaisuja dataa eri lähteistä yhdistelemällä muun muassa terveyden, oppimisen tai liikkumisen tarpeisiin. 

Datatalouteen siirtyminen ja siinä menestyminen merkitsee mittavaa murrosta ja mahdollisuutta yrityksille ja muille toimijoille. 

Sitra haluaa vauhdittaa jo etenevää datatalouskehitystä kokoamalla avoimella haulla listan Suomen kiinnostavimmista reilun datatalouden ratkaisuista. Haluamme tehdä näkyväksi 

Listalle valittavien innostavien esimerkkien avulla Sitra haluaa kannustaa suomalaisia kehittämään datavetoista toimintaa ja ratkaisuja. Reilu datatalous laajenee edelläkävijöiden inspiroimana ja listan kokoelma ratkaisuja voi kannustaa muita hyödyntämään dataa paremmin. 

Sitra on aiemmin koostanut vastaavia listoja kiertotalouden kiinnostavimmista yrityksistä Suomessa, esitellen ajankohtaisia ja mielenkiintoisia kiertotalouden liiketoiminnan edelläkävijöitä. Nyt on datatalouden vuoro – hae mukaan! 

Mitä odotamme ratkaisuilta? 

Haemme ratkaisuja, joissa dataa hyödynnetään ja yhdistetään uusilla ja kiinnostavilla tavoilla. Ratkaisu voi olla tuote, palvelu tai toimintamalli. Sen taustalla on yksi tai useampia suomalaisia yrityksiä tai muita yhteisöjä. Ainakin yhden organisaation on oltava rekisteröitynyt Suomeen. Ratkaisun on oltava jo käytännön toimintaa, ei pelkkä idea. 

Ratkaisuja arvioidaan seuraavien kriteerien avulla: 

Lue myös Kysymyksiä ja vastauksia -artikkeli

Hakuohjeet 

Sitra haki ratkaisuja avoimella haulla, joka oli auki 17.4.–15.6.2023.

Ratkaisujen arviointi 

Sitran koolle kutsuma asiantuntijaraati valitsee listalle pääsevät ratkaisut. Raati tekee arviointikriteerien perusteella hakemuksista kokonaisarvion.  

Raadin jäsenet ovat: 

Lista on asiantuntijaraadin näkemys tämän hetken ajankohtaisimmista ja mielenkiintoisimmista datatalouden ratkaisuista. Tavoitteena ei ole valita Suomen parhaita datatalousyrityksiä tai -organisaatioita. Mikäli hakijoiden joukossa on useita samankaltaisia ratkaisuja, raati voi päätyä koostamaan ne yhteen esimerkkiin tai valitsemaan vain osan hakijoista. 

Aikataulu 

17.4.

Haku aukeaa.

15.6.

Haku päättyy.

Arviointi alkaa.
08/2023

Valinnat listalle tehdään.

Asiantuntijaraati tekee päätökset listalle valittavista. 
09-11/2023

Valittujen haastattelut.

Listalle valittujen ratkaisujen edustajat haastellaan.
12/2023

Datatalouden kiinnostavimmat -lista julkaistaan. 

Muut ehdot 

Sitra noudattaa toiminnassaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta. Tämä tarkoittaa sitä, että hakuun liittyvät asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia ja niihin voidaan kohdistaa julkisuuslain mukainen tietopyyntö. Henkilötietoja käsitellään Sitran sidosryhmä- ja markkinointirekisterin rekisteriselosteen mukaisesti. 

Sitra voi tehdä haun ehtoihin vähäisiä muutoksia ja täsmennyksiä, kuten jatkaa hakuaikaa. Muutokset julkaistaan tällä verkkosivuilla. Tämän vuoksi hakuun osallistuvia suositellaan seuraamaan haun verkkosivuja mahdollisten muutosten huomioimiseksi. 

Sitra voi keskeyttää haun, mikäli olosuhteet ovat muuttuneet siinä määrin, ettei haun toteuttaminen ole enää Sitran näkemyksen mukaan tarkoituksenmukaista. 

Sitralla on oikeus sulkea hausta ratkaisu tai hakija, joka rikkoo voimassa olevia lakeja tai muutoin perustellusta syystä katsotaan, että hakija on sopimaton osallistumaan hakuun. Lisäksi Sitralla on oikeus poistaa ratkaisu listalta, mikäli myöhemmin käy ilmi, että edellä mainitut poissulkemisperusteet täyttyvät. 

Poissulkemisesta tai listalta poistamisesta lähetetään tieto sähköpostitse hakijan yhteyshenkilölle. 

Hakijat vastaavat antamiensa tietojen oikeellisuudesta. 

Ota yhteyttä

ihmiset
Emma-Leena Kemppainen
Asiantuntija, Datatalouden tiekartta
ihmiset
Tarmo Toikkanen
Johtava asiantuntija, Datatalouden tiekartta

Lue myös

Verkkotapahtuma

Minkälaisia reilun datatalouden edelläkävijäratkaisuja Suomesta löytyy? – Datatalouden kiinnostavimmat -listan julkistustilaisuus

tiistai, 12.12.
uutiset

Sitra etsii edelläkävijöiden ratkaisuja uudelle Datatalouden kiinnostavimmat -listalle – hae mukaan! 

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä ja vastauksia Datatalouden kiinnostavimmat -hausta 

Kysymys: Kerro, kerro kuvastin, ken on kaikist reiluin? Robotti ehdottaa reilun datatalouden työkalua: Kokeiltaisko sittenkin tätä?
Kooste

Reilun datatalouden kypsyysmalli luotsaa yrityksiä kestävään datan käyttöön

Kirjan kannessa lukee reilun datan sääntökirja.
julkaisut

Reilun datatalouden sääntökirja

julkaisut

Yhteistyöllä reiluun datatalouteen

Mistä on kyse?