De mest intressanta lösningarna inom dataekonomi

Sitra söker Finlands mest intressanta lösningar inom dataekonomi. Har du deltagit i utveckling av en nyttig datadriven produkt, tjänst eller operativ modell eller känner du till en sådan? Ansökningsomgången är stängd. Listan kommer att publiceras i december 2023. 

Vad handlar det om?  

Data är ett råmaterial som ökar snabbt och erbjuder möjligheter att förnya ekonomin och samhället. Våra goda datalager måste utnyttjas så att data och information som förädlats från dem kan främja Finlands ekonomi, företagens konkurrenskraft, tjänsteutvecklingen samt öka välbefinnandet och lösa hållbarhetskrisen.   

Dataekonomin Dataekonomi Ett delområde inom ekonomin där insamling och utnyttjande av data är en central del av verksamheten. Öppna termsidan Dataekonomi bygger morgondagens ekonomi redan idag. Framtidens framgångsrika affärsmodeller baserar sig allt mer på utnyttjande av data. Data medför många slags fördelar i till exempel att hantera företagens leveranskedja, bättre rikta tjänster till deras användare, göra verksamheten effektivare och smidigare, arbeta med ansvarsfullhet och förbättra arbetsproduktiviteten. Nya lösningar kan förbättra vardagen för sina användare och hjälpa den offentliga sektorn att utveckla innovativa lösningar genom att kombinera data från olika källor för behov gällande bland annat hälsa, lärande eller mobilitet.  

Att övergå till dataekonomin och ha framgång i den innebär en betydande omvälvning och möjlighet för företagen och andra aktörer.  

Sitra vill påskynda den redan pågående dataekonomiutvecklingen genom att sammanställa en lista över Finlands mest intressanta lösningar inom rättvis dataekonomi genom ett öppet ansökningsförfarande. Vi vill synliggöra  

Med hjälp av de inspirerande exempel som väljs ut till listan vill Sitra uppmuntra finländarna att utveckla datadriven verksamhet och lösningar. Den rättvisa dataekonomin utvidgas genom inspiration av föregångarna, och samlingen med lösningar på listan kan uppmuntra andra att bättre utnyttja data.  

Sitra har tidigare sammanställt motsvarande listor över de mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi i Finland, med aktuella och intressanta föregångare inom cirkulär affärsverksamhet. Nu är det dataekonomins tur – lämna ansökan!  

Vad förväntar vi oss av lösningarna?  

Vi söker lösningar som utnyttjar och kombinerar data på nya och intressanta sätt. Lösningen kan vara en produkt, tjänst eller operativ modell. Bakom lösningen ska finnas ett eller flera finländska företag eller andra organisationer. Minst en av organisationerna måste vara registrerad i Finland. Lösningen måste redan användas i praktiken, inte bara vara en idé.  

Lösningarna utvärderas med hjälp av följande kriterier:  

Läs även artikeln Frågor och svar (på finska).  

Ansökningsinstruktioner  

Ansökningsförfarande var öppet från den 17 april till den 12 juni 2023.

Utvärdering av lösningar  

En expertjury som Sitra sammankallar väljer ut de lösningar som ska tas upp på listan. Juryn gör en helhetsutvärdering av ansökningarna utifrån utvärderingskriterierna.   

Juryn består av:  

Listan är expertjuryns uppfattning om de mest aktuella och intressanta lösningarna inom dataekonomi i dag. Målet är inte att välja ut Finlands bästa företag eller organisationer inom dataekonomi. Om det finns flera liknande lösningar bland de sökande kan det sluta med att juryn slår ihop dem till ett enda exempel eller väljer bara några av de sökande.  

Tidsplan  

17.4.

Ansökan öppnas. 

12.6.

Ansökningstiden slutar. 

Utvärderingen börjar. 
08/2023 

Urvalet görs. 

Expertjuryn beslutar vilka lösningar som väljs ut till listan.  
09–11/2023 

Intervjuer med de utvalda. 

Intervjuer görs med representanter för de lösningar som valts ut till listan. 
12/2023 

Listan över de mest intressanta lösningarna inom dataekonomi publiceras.  

Övriga villkor  

Sitra har rätt att publicera namnen på sökandena på sin webbplats och i sin andra verksamhet.   

I sin verksamhet följer Sitra lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Detta betyder att handlingarna med anknytning till ansökan i princip är offentliga och man kan göra en informationsbegäran om dem i enlighet med offentlighetslagen. Personuppgifterna behandlas enligt Sitras dataskyddsbeskrivning av intressent- och marknadsföringsregistret.  

Sitra kan i villkoren för ansökan göra mindre ändringar och preciseringar, till exempel att förlänga ansökningstiden. Ändringarna publiceras på denna webbplats. Därför rekommenderas det att de som deltar i ansökan följer webbplatsen för ansökan för att beakta eventuella ändringar.  

Sitra kan avbryta ansökan om omständigheterna har förändrats i den utsträckning att det enligt Sitras uppskattning inte längre är ändamålsenligt att genomföra ansökan.  

Sitra har rätt att ur ansökan utesluta en lösning eller sökande som bryter mot gällande lagstiftning eller om man av ett annat motiverat skäl anser att sökanden är olämplig för att delta i ansökan. Dessutom har Sitra rätt att ta bort en lösning från listan om det senare framgår att de ovannämnda grunderna för uteslutning uppfylls.  

Besked om uteslutning eller borttagning från listan sänds per e-post till sökandens kontaktperson.  

Sökandena ansvarar för att de uppgifter som de ger är korrekta.  

Kontakta oss

personer
Emma-Leena Kemppainen
Expert, Konkurrenskraft genom data
personer
Tarmo Toikkanen
Ledande Expert, Konkurrenskraft genom data

Läs mer

nyheter

Sitra söker banbrytande exempel för en ny lista över de mest intressanta lösningarna inom dataekonomi – lämna ansökan!

Frågan: Spegel, spegel på väggen där. Säg mig vem som rejälast i landet är. Robotten pekar på Fair data economy score och säger: Skulle vi ändå försöka med detta?
artiklar

Mognadsmodellen för rättvis dataekonomi leder företagen mot hållbar dataanvändning

Vad handlar det om?