Esimerkit
Arvioitu lukuaika 6 min

IOXIO ja DataSpace Europe tarjoavat työkalut datan jakamiseen, jotta syntyisi uutta liiketoimintaa 

Teknologiayritykset IOXIO ja DataSpace Europe auttavat tahoillaan yrityksiä ja julkisia toimijoita jakamaan dataa luotettavasti yhteisin pelisäännöin. Silloin voi parhaimmillaan syntyä entistä parempia tuotteita, palveluita ja uutta liiketoimintaa, olipa kyse sitten maataloudesta tai eri valtioiden viranomaisten välisestä tiedonvaihdosta. 

Julkaistu

Yritykset eivät vielä juurikaan hyödynnä jaettua dataa tuotekehityksessä tai uusissa innovaatioissa eivätkä julkiset toimijat palveluiden sujuvoittamisessa käyttäjille. Syynä on, että eri toimijoiden hajanaisten tietojen yhdistäminen siten, että järjestelmiä liitetään yksitellen toisiinsa, on ollut aikaavievää ja kallista. 

Teknologiayritykset IOXIO ja DataSpace Europe tarjoavat tahoillaan palveluita, jotka helpottavat datan jakamista Datan jakaminen Kahden tai useamman osapuolen välinen tiedonsiirto. Avaa termisivu Datan jakaminen ja välittämistä yhteisiä sääntöjä noudattaen. 

Vihreä siirtymä ja kestävä talous tarvitsevat datan tehokasta välittämistä. Datan jalostaminen ja hyödyntäminen voivat auttaa parempien digipalveluiden rakentamista, toiminnan järkevöittämistä ja päästöjen vähentämistä.  

“EU:n sääntelykin puskee siihen, että data pitää saada liikkeelle ja käyttöön niin yrityksissä kuin julkisella sektorilla. Vihreän siirtymän ja kestävän talouden mahdollistamiseksi eri aloilla tarvitaan luotettavaa, standardoitua ja laadukasta dataa”, sanoo IOXIOn perustaja ja toimitusjohtaja Pirkka Frosti

IOXIO myy kehittämäänsä ohjelmistopalvelua, jolla eri organisaatiot voivat liittää tietojärjestelmiään toisiinsa kustannustehokkaasti ja helposti. Näin rakennetaan niin kutsuttua data-avaruutta eli tietoaluetta. Data-avaruudet Data-avaruus; tietoalue Yhteisesti sovittujen periaatteiden ja pelisääntöjen muodostama kokonaisuus, joka on tarkoitettu datan jakamiseen ja vaihtoon tietyllä toimialalla tai toimialojen välillä. Avaa termisivu Data-avaruus; tietoalue on tarkoitettu datan jakamiseen luotettavasti tietyllä toimialalla ja toimialojen välillä. 

DataSpace Europe puolestaan välittää dataa Tritom-palvelunsa avulla. Riippumattomien datanvälityspalvelujen avulla kaikenkokoiset toimijat voivat päästä helpommin osaksi datataloutta. Palvelut varmistavat, että dataa liikutellaan ja käytetään tietoalueella sovitulla tavalla ja luotettavasti, mutta välityspalvelulla itsellään ei ole pääsyä tuon datan sisältöön. 

Maatalousyrittäjien ja ruokaketjun toimijoiden kohtaamispaikka 

Maataloudessa datan jakamiseen pohjautuvat innovaatiot ovat jo kovassa vauhdissa. Maatiloilla dataa tuottavat työkoneet, viljelysuunnitteluohjelmistot ja lypsyrobotit. 

Yksittäiseen maatilaan liittyvää tietoa on saatavilla vaikkapa satelliittikuvista, rahoittajilta tai Maanmittauslaitoksen karttatiedoista. Ruokaketjussa dataa tuottavat esimerkiksi meijerit, myllyt, teurastamot, viljavarastot, kauppaketjut ja ravintolat. 

DataSpace Europen Tritom-palvelu välittää dataa esimerkiksi maatalousyrittäjien, ruokaketjun, elintarviketeollisuuden ja vähittäiskaupan toimijoiden sekä eri sovellusten välillä. Se yhdistää hajallaan olevat tietolähteet aiempaa tehokkaammin. Yrityksen liiketoiminta-arkkitehti Juhani Luoma-Kyyny kuvaileekin Tritomia maatalouden ja ruokaketjun yritysten kohtaamispaikaksi. 

Yritykset pystyvät käyttämään laajaa tietopohjaa uusien palveluiden luomiseen ja asiakkaiden löytämiseen. Maatalousyrittäjät taas vaikuttavat siihen, mihin heidän omaa dataansa käytetään, ja he tekevät palveluiden avulla aiempaa tuottavampaa liiketoimintaa. 

“On asiakkaidemme asia, mitä he datalla lopulta tekevät, ja he sopivat siitä keskenään. He voivat luottaa siihen, ettemme näe datan sisältöä, vaan välitämme sitä salatusti ja luotettavasti”, Luoma-Kyyny sanoo.

Datan yhdistelystä hyötyjä innovointiin 

Tietojen yhdistely tuottaa niin sanottua yhteisöllistä dataa. Luoma-Kyyny antaa esimerkin: yhdistämällä maanviljelijän tietoa hänen peltonsa tilasta toisen toimijan tietoon maaperän kosteudesta viljelijälle voidaan luoda palvelu, joka ohjaa lannoittamaan peltoa oikein. 

“Meillä on vielä paljon tehtävää, että saamme yritykset ymmärtämään tietojen yhdistelyn tuottaman arvon innovoinnille”, Luoma-Kyyny sanoo. 

Toistaiseksi DataSpace Europe keskittyy löytämään lisää asiakkaita maataloudessa. Myöhemmin tarkoituksena on tarjota välityspalvelua muillekin aloille. 

Yritys aikoo hakea EU:n tuoreen datanhallinta-asetuksen mukaista datan välityspalveluiden tarjoajan asemaa, kunhan siihen liittyvä kansallinen lainsäädäntö tulee voimaan vuonna 2024. Nimeämällä ja valvomalla puolueettomia välittäjiä huolehditaan siitä, että tieto kulkee luotettavasti ja yhteisin pelisäännöin. 

“Haluamme pienetkin toimijat osallisiksi datan hyödyntämisestä. Mahdollistamme datatalouden kaikille rakentamalla datatalouden liiketoimintaympäristön ja ekosysteemin yhteisillä pelisäännöillä”, Luoma-Kyyny sanoo.

Dataa jakavien yhteistyöverkostojen teknologinen kumppani

IOXIO on keskittynyt saamaan tietoa liikkeelle ja yhteiseen käyttöön teollisissa yrityksissä ja julkisella sektorilla. Yritys on ollut teknisenä kumppanina jo yli 200 digitalisaatiohankkeessa. 

Sen palvelu on käytössä esimerkiksi ulkoministeriön Virtual Finland -hankkeen kansallisessa kokeiluympäristössä sekä useissa teollisen tiedonvaihdon käyttötapauksissa, kuten teollisen viennin rahoituksessa ja digitaalisten tuotepassien kokeiluissa. Digitaaliset tuotepassit ovat keino koota yhteen dataa tuotteiden kestävyydestä, raaka-aineista, materiaaleista ja turvallisuudesta läpi niiden valmistus- ja jakeluketjun. 

Jatkossa IOXIOn teknologialla ja osaamisella halutaan Pirkka Frostin mukaan tukea etenkin eri alojen vihreää siirtymää. Myös tuotteiden valmistusta, kuljetusta ja vastuullisuutta koskevien tietojen saamista yhä useamman kuluttajan ja yrityksen ulottuville halutaan viedä eteenpäin. 

“Haluamme auttaa eurooppalaisia valmistajia saamaan tuotteiden kestävyystiedot liikkeelle läpi arvo- ja logistiikkaketjun, valmistuksesta käyttöön ja kierrätykseen. Esimerkiksi teräsvalmistaja voi välittää autotehtaalle tarvittavat päästötiedot, joita kuluttajat ja sijoittajat vaativat”, Frosti kuvailee. 

IOXIOn työkalujen avulla organisaatioiden järjestelmät liitetään toisiinsa, tieto saatetaan oikeaan muotoon ja yhteensopivaksi sekä siihen pääsystä ja sen käytöstä sovitaan oikein. 

Palvelun avulla on pilotoitu yhtäältä yritysten perustamiseen liittyvän datan jakamista pohjoismaisten kaupparekisteri- ja veroviranomaisten välillä sekä toisaalta akkudatan jakamista teollisuusyritysten dataekosysteemissä. 

​​”Palvelumme suurin hyöty on, että data saadaan liikkumaan, sillä nyt se ei organisaatioiden välillä liiku. Teemme datataloutta ihan käytännössä, sillä tieto saadaan yhteiseen käyttöön”, Frosti sanoo. 

Mistä on kyse?